Leder

Konkurrence til stregen

Går man en tur i byen, ser man, at den er under hastig forandring. Ældre, ofte bevaringsværdige, huse rives ned og erstattes af uskønne klodser, tit i adskillige etager. Det er pludselig blevet en god forretning at bygge lejeboliger, selv om der nogle steder annonceres med plakater for at få fat i lejere. De private udlejningslejligheder er dyrere end almene, men udlejerne lokker med halv husleje den første tid, men hvad så derefter? Ifølge loven er udlejeren forpligtet til at yde en service, som nærmer sig den, som ydes lejere af almene boliger, men gør han det?

Det almene byggeri har tilbud, som umiddelbart er billigere og også er bedre end det private. Ikke desto mindre har det svært ved at klare sig i konkurrencen. Det kan der være mange årsager til. Beboerdemokratiet, som er det almenes flagskib, har studerende og unge med arbejde og børn som oftest ikke tid til at deltage i, eller de regner med at flytte efter få år. Men ikke desto mindre kan flere afdelinger i Brabrand Boligforening være glade for mange aktiviteter.

I de senere år har der været møgsager med renoveringer, som har budt på urimeligt store gener for beboerne.

Mediernes beskrivelse af sociale problemer er spredt vidt og bredt og behøver ikke nærmere omtale. Dog skal nævnes, at kommunens mulighed for at disponere over hver fjerde almene lejlighed, som bliver ledig, er blevet begrænset noget. Det kan både være godt og skidt. Nogle vil sikkert opfatte det som en stor fordel ved privat udlejningsbyggeri, at udlejeren kan vælge uønskede lejere fra. Til gengæld er der ingen garanti for, at han skrider ind, hvis der faktisk opstår problemer.

I de senere år har der været møgsager med renoveringer, som har budt på urimeligt store gener for beboerne.

Problemet var til at forstå, hvis folk valgte ejerlejligheder som et investeringsobjekt, men her er tale om holdningsændringer, som er svære at forklare.

En forklaring kan være, at folk vælger det kollektive fra og kun tænker på, hvad man faktisk lejer. Og at man kun engagerer sig i enkelte sager og ikke i helheden. Man er måske heller ikke så interesserede i at knytte sig til stedet. Mange unge lejer også en lejlighed med en forventning om at købe hus om få år. Andre regner med at flytte, når de er færdige med deres uddannelse.
Foreningsbestyrelsen snakker om at brande det almene bedre, men spørgsmålet er, om det er nok.

Ventelisterne skal gøres mere overskuelige, så ansøgerne kan se den reelle mulighed for at få en bolig inden for en rimelig tid. Det er faktisk ofte lettere, end man tror.

Boligforeningen skal holde det, den lover. Hvis lejligheder udbydes til voksne over 55, så skal der også være sikkerhed for, at kun folk over 55 flytter ind.

Når det er sagt, så skal det almene nok klare sig i konkurrencen. At leje en lejlighed hos en privat udlejer giver slet ikke den tryghed, man opnår hos det almene. Og den private udlejer skal tjene penge ved udlejningen. Det skal det almene ikke.

Læs også

▮ Skræppebladet, det trykte magasin 2022-03 Maj

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

  • Øv - ikke god
  • Nogenlunde
  • OK
  • Cool - god artikel
  • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

Skriv en kommentar

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt i
Skræppebladet
2022-03 Maj forsiden af magasinet 2022-03 Maj

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Gellerup Museum
Gudrunsvej 16, 6
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data