To nye kvinder i forenings­bestyrelsen

Nødvendigt at indkalde til ekstraordinært repræsentantskabsmøde for at få godkendt forslag om lille tilføjelse til vedtægterne

82 stemmeberettigede repræsentantskabsmedlemmer mødte op til årets repræsentantskabsmøde i Brabrand Boligforening, der blev holdt i Laden tirsdag den 24. maj – et antal, der senere bliver vigtigt.
Som sædvanligt ved repræsentantskabsmøder skulle formanden, Keld Albrechtsen, aflægge beretning for det seneste år. Året har selvfølgelig været domineret af corona-pandemien, og så snart den var ved at være slut, udbrød der krig i Ukraine. Flygtninge fra Ukraine har på grund af en særlov fået lov til at bosætte sig i de udsatte boligområder, såsom Gellerup og Toveshøj, men Aarhus Kommune har valgt at se i andre retninger, så det bliver ikke til noget foreløbigt, fortalte formanden.
Noget, der til gengæld bliver til noget, er prisstigninger på el. Det kommer til at påvirke flere beboere, som måske får svært ved at betale deres husleje på grund de kraftigt stigende priser. Foreningsbestyrelsen vil holde øje med, om det er et problem for mange beboere, og har mulighed for at rejse spørgsmålet i Folketinget via BL, lovede formanden.

Fra venstre: Karsten Pedersen, Erik Bløcher, Anne Hegelund, Peter Iversen, Keld Albrechtsen, Thor Utting, Dorte Damgaard Sejthen og Laurits Bloch.

Rejsegilde, jubilæum og ny afdeling

Keld Albrechtsen fortalte også om rejsegilde i afdeling 1, 50-års jubilæum på Skræppebladet og åbningen af Generationernes Hus. Han nævnte desuden, at der er sat gang i biodiversiteten i nogle af afdelingerne med frie områder med blomster, og han var glad for, at der er mere fokus på bæredygtige løsninger i nybyggeri og renoveringer.

Keld Albrectsen kunne desuden oplyse repræsentantskabet, at det skærpede tilsyn, som boligforeningen har været underlagt siden sagen om renoveringen af A17 på Toveshøj, samme dag som repræsentantskabsmødet blev holdt, var blevet ophævet af kommunen.
”Så nu er det kun de løbende konflikter, vi har udestående med kommunen,” drillede formanden, der uden videre debat fik bestyrelsens beretning godkendt.

Dårligt regnskabsår

Administrationschef Susanne Witting kunne berette, at 2021 har været det værste regnskabsår, mens hun har været i boligforeningen.
Hele 12 afdelinger er kommet ud med et underskud, og BB Service havde et underskud på 600.000 kroner. Hun forklarede også, at revisionsregningen var blevet dyrere end budgetteret, fordi der var blevet lavet en ekstra kritisk revisor-gennemgang af boligforeningens økonomi på grund af svindelsagen i Østjysk Bolig.

Vedtægtsændring måtte udsættes

Et forslag om at tilføje en passus til boligforeningens vedtægt, stk. 3, om, at foreningen udover at være en almen boligorganisation også udøver sin virksomhed på et nonprofit-grundlag, skabte lidt dramatik på mødet.
Som oplyst deltog 82 repræsentantskabsmedlemmer i mødet. Det er tre færre end de 85, der udgør to tredjedele af repræsentantskabet, og som er kravet til antallet af fremmødte for at kunne ændre i vedtægterne.
Ændringsforslag kan nemlig kun vedtages, hvis to tredjedele af repræsentantskabsmedlemmerne er mødt frem, og hvis to tredjedele af de afgivne stemmer er for forslaget.

Da et stort flertal stemte for at tilføje sætningen om nonprofit-grundlaget, men der var mindre end to tredjedele af repræsentantskabet fremmødt, blev det nødvendigt at indkalde til nyt møde inden to uger. Først på dette møde vil forslaget – uanset antallet af fremmødte – endelig kunne vedtages, vel og mærke hvis to tredjedele af de afgivne stemmer er for forslaget.

Der blev derfor med det samme på mødet indkaldt til ekstraordinært repræsentantskabsmøde mandag den 30. maj på boligforeningens administration.
Til det møde dukkede otte repræsentanter op, og de stemte alle ja til forslagene.

Konkret betyder tilføjelsen af ordet nonprofit i vedtægterne, at der for eksempel kan spares penge på softwarelicenser.
Et andet forslag fra foreningsbestyrelsen om at få en generel bemyndigelse til at godkende mindre projekter, som for eksempel renoveringsarbejder, magelæg (arealoverførsel) eller mindre grundsalg med en beløbsgrænse på maks. 10 millioner kroner, rejste først en del forståelsesspørgsmål og senere flere kritiske indlæg fra salen om nødvendigheden for at få sådan en bemyndigelse. Det endte med, at formand Keld Albrechtsen meddelte, at forslaget blev trukket.

Repræsentantskabet valgte nye folk til foreningsbestyrelsen:

Anne Hegelund

Dorte Damgaard Sejten

Laurits Bloch (1.-suppleant)

To kvinder i bestyrelsen

Mødet var nu nået til punktet ”valg til foreningsbestyrelsen”. Til nogens overraskelse valgte mangeårige medlem af foreningsbestyrelsen Helle Hansen fra Gellerupparken ikke at genopstille. Der skulle derfor findes mindst to nye medlemmer til foreningsbestyrelsen, da Mathias Kofoed-Ottesen fra Thorsbjerg forinden havde meddelt, at han trak sig, fordi familien flytter til Østrig.

Nyvalgt til foreningsbestyrelsen blev to kvinder: Dorte Damgaard Sejthen (77 stemmer) fra Generationernes Hus og Anne Hegelund (54 stemmer), som bor i Gellerupparken. Begge sidder også i deres respektive afdelingsbestyrelser. Der var genvalg til Erik Blöcher (55 stemmer) fra Søvangen og Karsten Pedersen (46 stemmer – valgt for et år) fra Hans Brogesparken. Laurits Bloch fra Søvangen blev valgt til 1.-suppleant.

Goddag og farvel. Dorte Damgaard Sejten (tv) og Mathias L. Kofoed-Ottesen (th). Thor Utting i baggrunden.

Læs også

▮ Skræppebladet, det trykte magasin 2022-04 Juni

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

  • Øv - ikke god
  • Nogenlunde
  • OK
  • Cool - god artikel
  • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

Skriv en kommentar

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt i
Skræppebladet
2022-04 Juni side 8-9
i sektionen Artikler

forsiden af magasinet 2022-04 Juni

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Kollektivbyen
Gudrunsvej 78, 2.-3.sal
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Datoer:

  • To nye kvinder i forenings­bestyrelsen
Se kalender
Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data