Leder

Så blev Gellerup en del af Danmark

Dronningens besøg har større virkning end mange kriminalpræventive og jobfremmende aktiviteter. Man føler sig værdsat og accepteret.

Med sit besøg imødegår dronningen populistiske politikeres udtalelser om Gellerup. Gellerup og Brabrand Boligforening er blevet betegnet som en sort plet, et hul i Danmarkskortet eller en sump. Juridisk tales der stadig om parallelsamfund og ghetto.
Det blev der rammet en pæl igennem med dronningens besøg i Gellerup, der næsten kan siges at være en opfølgning på kronprinsens besøg i efteråret. Med sit besøg tilkendegav Hendes Majestæt, at hun er dronning også for Gellerup og Brabrand, og at det hører med til Danmark, selv om beboerne har vidt forskellig social og etnisk baggrund.

Her mødte majestæten undersåtter, som har kendt til diskrimination og er blevet set skævt til. En del har også været i kriminalstatistikken.

Dronningen er hævet over det politiske spil og behøver ikke tage til Brabrand for at fiske stemmer.

Besøget er samtidig en anerkendelse af de mange ildsjæle, som er aktive i området, og et løfte om, at der vil blive fulgt op på de mange nye aktiviteter her. Herved bliver de positive sider af området også mere synlige, og folk udefra får måske større lyst til at se, hvad der egentlig foregår, eller lyst til at arbejde i de mange nye aktiviteter, som skyder op. Skel bliver brudt ned. Mange mødte også op for at byde dronningen velkommen.

Med sit besøg tilkendegav Hendes ­Majestæt, at hun er dronning også for Gellerup og Brabrand

Et sådant besøg har større virkning end mange kriminalpræventive og jobfremmende aktiviteter. Man føler sig værdsat og accepteret. Brabrand Boligforening får goodwill med, når der skal lejes boliger ud, og forretninger får større lyst til at slå sig ned i området.
Når dronningen tør komme her, kan alle andre vel også, og folk fra Gellerup kan godt ansættes. Vi tør også håbe på større forståelse for, at Gellerup er bevaringsværdig kulturarv, og at der bliver gjort mere for at bruge det store potentiale, Gellerups beboere udgør.
Man må også håbe på forståelse for, at Gellerup i skrivende stund er blevet bragt i en meget svær situation, hvor blokke kræves revet ned, beboere, som skal genhuses, og andre lejligheder, som skal renoveres.

I den situation er sammenhold bedre end splid. Gid det øvrige Danmark følger dronningens eksempel og giver Gellerup den plads, området fortjener. I Brabrand Boligforening er man stolte og siger tak for besøget. Det er svært at forestille sig en større anerkendelse.

Læs også

▮ Skræppebladet, det trykte magasin 2022-04 Juni

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

  • Øv - ikke god
  • Nogenlunde
  • OK
  • Cool - god artikel
  • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

Skriv en kommentar

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt i
Skræppebladet
2022-04 Juni side 2 forsiden af magasinet 2022-04 Juni

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Kollektivbyen
Gudrunsvej 78, 2.-3.sal
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data