Svar til Helle Hansen om genhusning

I juni-udgaven af Skræppebladet kommenterer tidligere medlem af foreningsbestyrelsen Helle Hansen på årsagerne til sit valg om ikke at genopstille til foreningsbestyrelsen og rejser i den forbindelse både en bekymring for boligforeningens mulighed for at hjælpe de beboere, der skal genhuses som led i Helhedsplanen for Gellerup, og en kritik af det, Helle har oplevet som en manglende mulighed for at få svar på sine spørgsmål herom i bestyrelsesarbejdet.

Jeg vil gerne her benytte mig af lejligheden til på foreningsbestyrelsens vegne at svare på de bekymringer, Helle rejser. Men først vil jeg gerne takke Helle for indsatsen i foreningsbestyrelsen igennem de seneste syv år. Og selvom det er klart, at Helle og jeg ikke altid har været enige – heller ikke ift. afgørelserne om helhedsplanen, så er vi enige om, at Brabrand Boligforening har en vigtig opgave med at drage omsorg for de beboere, der påvirkes af planerne i Gellerup.

For naturligvis er det vigtigt, at boligforeningen hjælper de beboere, som står overfor genhusning som del af gennemførelsen af helhedsplanen. Derfor er det med allerstørste opmærksomhed, at foreningsbestyrelsen følger og drøfter arbejdet med helhedsplanen måned for måned. Det ligger mig og de andre i bestyrelsen stærkt på sinde at sikre, at vores beboere får en god og ordentlig behandling. Det er også vigtigt for foreningsbestyrelsen, at den aftale, som vi arbejder ud fra, både sikrer afdelingens og boligforeningens økonomi, og at afdelingen gennem en omdannelse og renovering fremtidssikres, så vi har et attraktivt boligområde, der følger med tiden.

Vores genhusningskonsulenter startede dialogen med de beboere, der bor i de blokke der skal rives ned, allerede i 2021. Se figuren her ved siden af, som illustrerer dialogprocessen for beboerne i blokkene A13 og A15 på Inger Christensens Gade. Denne dialog og tætte kontakt gør, at vi på et tidligt tidspunkt har kunnet afklare ønsker om ny bolig hos mange af vores beboere. Nogle ønsker at blive i Gellerup – andre ønsker at flytte til andre afdelinger eller bydele, og her har de fortrinsret til ledige boliger hos de øvrige boligforeninger i Aarhus Kommune.

Vi ved, at der stadig er nogle enkelte af de beboere, der skal flytte fra A13 og A15, som ikke har taget imod tilbuddet om en samtale med vores genhusningskonsulent, og det kan jeg kun opfordre til, at de gør. Det er nemlig vigtigt, at vi i så god tid som muligt kan hjælpe beboerne med at veksle usikkerhed og utryghed til tryghed og vished om, hvad der skal ske. Og faktisk kan vi glæde os over, at der allerede er beboere, der har indgået aftale om genhusning.

Helle kan dog have ret i, at det kan blive svært at opfylde alle beboeres ønsker, når så mange skal genhuses indenfor kort tid, men medarbejderne i Brabrand Boligforening har lagt sig i selen for at gøre deres allerypperste, for at så mange som muligt får deres ønsker opfyldt, og at der er en god og direkte dialog med alle de involverede beboere.

Afslutningsvis vil jeg gerne understrege, at det er afgørende for foreningsbestyrelsen, at boligforeningen gør, hvad vi kan for at sikre, at de beboere, som i de kommende år skal igennem dette boligskifte, oplever en god, fair og ordentlig behandling, så hver familie lander på benene i deres nye bolig, opgang og boligområde – og at de kommer til at trives i deres nye hjem.

Læs også

▮ Skræppebladet, det trykte magasin 2022-05 September

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

  • Øv - ikke god
  • Nogenlunde
  • OK
  • Cool - god artikel
  • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

Skriv en kommentar

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt i
Skræppebladet
2022-05 September side 10
i sektionen Foreningen

forsiden af magasinet 2022-05 September

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Kollektivbyen
Gudrunsvej 78, 2.-3.sal
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data