Afd. 3: Husleje­stigning på 5 procent i Skovgårds­parken

Afdeling 3 – Skovgårdsparken

Bestyrelsen vil involveres mere i beslutninger

Den 8. september afholdt afdeling 3, Skovgårdsparken, afdelingsmøde.
Der var omkring 24 beboere til stede og dagsordenen var lang og bød på mange debatter.
Formanden, Vagn Eriksen, fortalte, at alle pladser i bestyrelsen er ledige, da der til sidste ekstraordinære afdelingsmøde kun blev valgt tre medlemmer, og grundet vedtægterne dengang var perioden kun på et år.

Til sidste møde blev der foreslået at give beboerne mere frihed til at forbedre deres lejligheder, ved at betale for differencen af tilkøb (eventuelt skab under håndvask i toilettet), men driftsudvalget mente, at det var en dårlig idé og mente, at beboeren selv skal betale for forbedringen. Men Skovgårdsparken mener, at driften, BBBO og foreningsbestyrelsen arbejder imod dem vedrørende vedligeholdelseskontoen. Skovgårdsparken vil fortsætte med at ændre i vedligeholdelseskontoen, indtil der kan kommes til en enighed med BBBO.

Hærværk og overvågning

Der er mangel på parkeringspladser på Astridsvej, derfor skal der laves 12-13 skråpladser ved højhuset.
Der opleves fortsat hærværk ved vaskeriet, hvilket har kostet en forstærkning ved døren. Der er blevet indhentet tilbud til overvågning til kældre og vaskeriet, hvis der er behov for at få det implementeret.

Der har været møde med projektchef Jens Martin Møller omkring nedrivning af højhuset på Astridsvej, hvilket afdelingsbestyrelsen ønsker udførelse af. Afdelingsbestyrelsen mener dog ikke at der sker noget fra boligforeningen vedrørende nedrivningen.
Ungdomsboligerne i Skovgårdsparken er et smertensbarn for afdelingsbestyrelsen, da de ikke opfylder isoleringsreglementet, fordi varmen fosser ud af ungdomsboligerne.

Afdelingsbestyrelsen tror ikke på, at ungdomsboligerne overlever, og ser helst, at de skal være et andet sted.
Ungdomsboligernes udendørsbelysning har ikke virket i et år, hvilket serviceleder Eske vil få ordnet.

Garagerne på Ingasvej og Astridsvej er omtrent 50 år gamle, og de er utætte. Der skal findes en anden form for garage, der er til at betale for pr. måned.

Under renoveringen i Skovgårdsparken var der ikke ordentlig afskærmning mod rotter, som medførte en udgift på 2,8 millioner kr., som udgjorde huslejestigning. Der er fortsat rotter i mindre omfang, og det anbefales at vente 1-2 måneder for at se om de nye molokker kan have indvirkning på rotteproblemet.

Afdelingsbestyrelsen ønsker mere information til beboerne, og det interne bestyrelsesforum arbejder på sagen.

Derudover vil afdelingsbestyrelsen gerne involveres i renoveringer og inddrage resten af beboerne, når renoveringerne står for døren.
Afdelingen har et underskud i regnskabet, hvilket giver en huslejestigning på 5 %.

Forslaget om, at første punkt i vedligeholdelseskontoen udgår, blev vedtaget.
Forslaget om, at afdelingsbestyrelsen ønsker at opretholde de regler, der har været gældende de sidste mange år i afdelingen, blev vedtaget.

Bredbånd

Valg af ny bredbåndsleverandør skabte en masse frustration, spørgsmål og diskussion.
1: Afstemning om ejerskab af infrastruktur (skal afdelingen fortsat eje alle kabler i afdelingen), endte med at blive vedtaget.

2: Valg af bredbåndsleverandør skabte en del debat frem og tilbage. Det endte med, at 34 stemte for VIOS som leverandør.
Forslaget om fældning af træer blev drøftet, og Vagn anbefaler forslagsstiller at kontakte afdelingsbestyrelsen, da dette ikke kan besluttes og vedtages til et afdelingsmøde, da dette ikke vedrører de andre beboere.

Der var tre, der genopstillede til bestyrelsen, nemlig Iman Naser, Johnny Pedersen og Vagn Eriksen. Derudover stillede Preben Andersen op og blev valgt.
Grundet de tidligere vedtægter er Iman og Preben valgt for 2 år og Johnny og Vagn er valgt for 1 år.
Sahra Mohammed fortsætter i FAS.

Læs også

▮ Skræppebladet, det trykte magasin 2022-06 Oktober

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

  • Øv - ikke god
  • Nogenlunde
  • OK
  • Cool - god artikel
  • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

Skriv en kommentar

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt i
Skræppebladet
2022-06 Oktober side 14
i sektionen Afdelingerne

forsiden af magasinet 2022-06 Oktober

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Kollektivbyen
Gudrunsvej 78, 2.-3.sal
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Datoer:

  • afdelings­møde
    Afd. 3: Husleje­stigning på 5 procent i Skovgårds­parken
Se kalender
Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data