Nyt fra bestyrelsesmøde
(okt ’22)

På mødet i foreningsbestyrelsen d. 22. august blev den såkaldte direktionsinstruks godkendt. Den sætter rammerne for samarbejdet mellem bestyrelsen og direktionen og giver bl.a. direktøren en forpligtelse til at orientere bestyrelsen om en række sager og alle forhold af væsentlig betydning. Heldigvis er direktionen omhyggelige med at orientere os – og det sker ofte i de udvalg, som jeg omtalte i sidste nummer af Skræppen.

Vores førstesuppleant, Laurits Bloch, blev budt velkommen til bestyrelsesarbejdet.

Der var orientering fra beboerdemokratiudvalget om arbejdet med at arrangere boligforeningens 75-års jubilæum næste år. Der arbejdes nu med planer om et centralt arrangement og helst også en del lokale.

Der er fortsat mange tomme lejligheder i Gellerup og på Toveshøj, og det mærkes, at der heller ikke længere er helt så stor efterspørgsel efter ungdomsboliger her i Aarhus. Derfor drøftede vi ideer til at sikre udlejningen, f.eks. gennem udlejning til unge, der ikke er studerende og derfor ikke kan få en ungdomsbolig.

Bestyrelsen gav grønt lys for at ommærke 110 ungdomsboliger til familieboliger. Administrationen har skrevet til de pågældende afdelingsbestyrelser om ønsket om ommærkning. Afdelingsbestyrelserne havde ikke indvendinger, og sagen er nu sendt videre til kommunen for godkendelse.

Der var bekymring over udviklingen i huslejen med større stigninger pr. 1. januar 2023, end vi har oplevet de foregående år. Det sker jo i en situation, hvor mange beboere presses af andre prisstigninger, el- priser m.v. Desværre skyldes stigningerne i høj grad udefrakommende forhold som f.eks. kurstab på obligationer. Vi vil løbende følge op på alle muligheder for at dæmpe huslejestigningerne i de kommende år.

Vi besluttede helt ekstraordinært at give et tilskud på 125.000 kr. i 2023 til afdeling 11, Odinsgård, fordi huslejen her har nået et niveau, der kan blive kritisk højt. Vi vil gerne kigge på, om nogle lejligheder kan ombygges, så de bliver bedre indrettet og dermed mere attraktive at leje.

Der blev orienteret om den kommende store renovering i Gellerup og om en workshop, som administrationen d. 29. juni holdt med afdelingsbestyrelsen. Her blev den foreslåede organisering af projektet accepteret af afdelingsbestyrelsen. Der ligger en tidsplan for de omfattende arbejder frem til 2030.

Vi har hen over sommeren arbejdet sammen med afdelingsbestyrelsen om nye retningslinjer for brugen af lyset i byporten på Gudrunsvej. Dette lys vender jo ind mod byen og har derfor også en stor offentlig interesse. Bestyrelsen satte sin lid til, at administrationen sammen med afdelingsbestyrelsen kunne løse dette spørgsmål på beboermødet i Gellerup d. 13. september, og efter min vurdering så lykkedes det fint.

Læs også

▮ Skræppebladet, det trykte magasin 2022-06 Oktober

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

  • Øv - ikke god
  • Nogenlunde
  • OK
  • Cool - god artikel
  • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

Skriv en kommentar

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt i
Skræppebladet
2022-06 Oktober side 11
i sektionen Foreningen

forsiden af magasinet 2022-06 Oktober

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Kollektivbyen
Gudrunsvej 78, 2.-3.sal
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data