Leder

Ulvetider

Krisen har varet et stykke tid, og den bliver værre endnu. Priserne på dagligvarer og energi stiger derudaf. Det har været et chok for mange at gøre indkøb. Og nu følger drastiske huslejestigninger i mange af boligforeningens afdelinger. De stigende gaspriser rammer bredt og ikke kun dem, som fyrer med gas. Mangel på vind og vandkraft ude omkring har givet meget høje elpriser, men de siges til gengæld at falde igen. Alle bliver ramt; nogle mere end andre. Der er efter sigende fuld beskæftigelse, men med de stigende priser falder reallønnen. Endnu hårdere ramt er pensionister, hvis pensioner er lagt i faste beløb og sjældent stiger. Det samme gælder de fleste andre overførselsindtægter.

Langt de fleste beboere i Brabrand Boligforening hører til de grupper, der er hårdest ramt. Men boligforeningen har i allerhøjeste grad noget at stå imod med.

Folk, der er ovenpå, vil som oftest have de bedste muligheder for at klare sig og måske endda sikre sig en inflationsgevinst. Nogle virksomheder – ikke mindst dem, der sælger energi – har store overskud, mens andre går konkurs. Kurserne på værdipapirer er også faldet betydeligt, og ikke alle aktieejere er spekulanter. Mange værdipapirer ejes af pensionsselskaber, der administrer lønmodtagernes pensionsindbetalinger. Nogle aktieejere er også lønmodtagere, der ikke har en arbejdsmarkedspension. Boligforeninger har været særlig ramt, da deres henlæggelser kun må investeres i obligationer, som indtil for nyligt har givet negative renter.

Og nu følger drastiske huslejestigninger i mange af boligforeningens afdelinger

Langt de fleste beboere i Brabrand Boligforening hører til de grupper, der er hårdest ramt. Men boligforeningen har i allerhøjeste grad noget at stå imod med. Kort sagt har den alle stordriftens fordele. Men bortset fra det kunne meget spares, hvis beboerne fulgte mange af de henstillinger, som for længst er blevet givet. Meget kunne spares, hvis man smed sit affald i containerne og ikke bare stillede det ved siden af. Det ville også hjælpe meget, hvis det affald, som faktisk smides i containerne, også er rigtigt sorteret. I flere afdelinger er der nyttehaver, og der er mulighed for at anlægge flere. Der er også initiativer i gang for at lære børn og unge respekt for de dyrkede afgrøder. Forslagene om at spare på udendørsbelysningen må absolut følges. Når mange mennesker bor tæt sammen, er der bedre muligheder for at arrangere samkørsel ind til byen. Boligforeningen har også fortalt, hvordan vi hver især kan spare på energien i husholdningerne. Alle opfordres til at følge de anvisninger, der bliver givet. Vejen ind til byen er så kort, at yngre kan lade bilen stå og cykle. Madspild bør så vidt muligt undgås. Fælles indkøb kunne overvejes.

Det må håbes, at der er kommet yderligere forslag til at begrænse forbruget af energi på beboermøderne, og at de bliver fulgt af beboerne. Lad os også håbe, at krisen udnyttes konstruktivt, så den grønne omstilling fremmes, og rovdriften på klodens resurser standses.

Læs også

▮ Skræppebladet, det trykte magasin 2022-06 Oktober

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

  • Øv - ikke god
  • Nogenlunde
  • OK
  • Cool - god artikel
  • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

Skriv en kommentar

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt i
Skræppebladet
2022-06 Oktober side 2 forsiden af magasinet 2022-06 Oktober

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Kollektivbyen
Gudrunsvej 78, 2.-3.sal
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data