Afd. 1: Kritik af renove­ring og budgettet forkastet i Hans Brogesparken

Afdeling 1 – Hans Brogesparken

Livligt beboermøde med meget kritik i boligforeningens ældste afdeling

I Hans Brogesparken er man nu nået gennem en lang renovering, og den er blevet dyr. Hvor meget det vil påvirke huslejeniveauet, er endnu ikke ganske klart, men budgettet blev forelagt med en stigning på ikke mindre end 12 procent, og budgettet blev derfor forkastet. Desuden sagde beboerne nej til et foreslået råderetskatalog. Men der er åbenbart fin tilfredshed med bestyrelsens arbejde.

Afdelingsformand Asger Frederiksen havde en hel del bemærkninger til renoveringen og desuden til økonomien i beretningen, som blev godkendt uden megen diskussion. Beboerne var enige i, at der var en hel del at kritisere med hensyn til renoveringen – både processen og resultatet.

Meget dyrere end forventet

Kritikken kom først for alvor frem, efter at projektleder Morten Meldgaard havde forelagt, at projektet undervejs var vokset fra 148 millioner kroner op til 219 millioner kroner. Blandt andet fordi der undervejs blev konstateret asbest og skimmel, og fordi genhusningen blev en hel del dyrere end forudset. Derfor er det meningen, at der skal holdes et nyt møde med Landsbyggefonden, men gennemgangen efterlod både usikkerhed og flere kritiske indlæg fra beboerne.

Først blev det påpeget af flere beboere, at der var stillet et ekstra beboermøde i udsigt, hvis der kom store overskridelser. Der har været en stor mængde detaljefejl, som har skabt ærgrelser og utilfredshed hos mange beboere. Det forekom uforståeligt, at man ikke i forvejen har undersøgt soklerne, og det lader heller ikke til, at man har været opmærksom på muligheden for asbest under forundersøgelsen, som blev anset for utilstrækkelig. En kloak viste sig slet ikke at være tilsluttet, og skimmel burde ikke kunne overraske.

Kritik fra mange sider

Jesper Pedersen ønskede en skriftlig redegørelse, så ansvaret var klarlagt, og både han og Ole Maltesen fastslog, at boligforeningens formand havde givet løfte om et møde, som aldrig blev holdt. Poul Skeldal fandt, at status burde være oplyst, inden beslutningen, og afdelingsformand Asger Frederiksen, der selv er forhenværende bygningshåndværker, kritiserede mange eksempler på dårligt håndværk, og at afdelingsbestyrelsen var blevet koblet fra processen.

Efter den debat kunne det ikke overraske, at mødet stemte tydeligt nej til budgettet, så meget desto mere som at der er al mulig grund til at frygte yderligere huslejestigninger.

Administrativt rådretskatalog

De forslag, der var stillet til mødet, var ikke svære at behandle; bestyrelsen fik godkendelse til at regulere vaskepriserne og priserne for selskabslokalet, men det er ikke muligt at forbyde folk at ryge på altanen, selvom det er til gene for en nabo.

Forslaget til råderetskatalog, som blev forelagt af administrationen, tog en del tid at behandle og gav også anledning til mange kritiske bemærkninger fra afdelingsbestyrelsen, som mente sig tilsidesat. Fra salen lød kritik, fordi flere beboere mente sig sat i uheldige situationer, efter at deres haver var retableret, og de havde anskaffet hegn i god tro uden at kende de mulige konsekvenser. Afstemningen om det samlede katalog gav også her et tydeligt nej. Så det bliver nødvendigt med et nyt forslag og en større inddragelse af beboernes ønsker.
To mindre ændringer til ordensreglementet blev godkendt.

Til gengæld var alle valg hurtigt overstået: Der var genvalg til afdelingsbestyrelsen til Karen Michaelsen (30 stemmer) og Kasper A. Bakkensen (41). Som suppleanter valgtes Helle Tind Jensen og Lone Plovmand, mens der stadig ikke var nogen, der stillede op hverken til Skræppebladet eller FAS. Eventuelt var også hurtigt overstået, og så kunne dirigent Thor Utting kl. 23.12 slutte et langt, men seriøst og engageret møde, som varede over fire timer.

Læs også

▮ Skræppebladet, det trykte magasin 2022-07 November

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

  • Øv - ikke god
  • Nogenlunde
  • OK
  • Cool - god artikel
  • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

Skriv en kommentar

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt i
Skræppebladet
2022-07 November side 14-15
i sektionen Afdelingerne

forsiden af magasinet 2022-07 November

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Kollektivbyen
Gudrunsvej 78, 2.-3.sal
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data