Afd. 17: Årsberetning på film

Afdeling 17 – Højriisparken

Højriisparken venter på byggeri på nabogrund

Halvandet minuts storslået musik ledsaget af stemningsfulde billeder fra afdelingen udgjorde den indledende del af beretningen for afdeling 17, Højriisparken, der holdt beboermøde den 29. september i naboafdelingen Drejergårdens selskabslokale.

En håndfuld beboere lagde ud med at se den lille film ”Vi, der bor i Højriisparken”, som viste, hvad der er sket i afdelingen i løbet af det seneste år. Filmen var lavet af afdelingsformand Gert Sørensen, der efterfølgende kort berettede om bestyrelsens arbejde.

Højriisparkens beretning startede med at vise en fin lille film lavet af
afdelingsformand Gert Sørensen.

”Der har været holdt tre ordinære afdelingsbestyrelsesmøder, et budgetmøde samt diverse interne møder med medarbejdere fra boligforeningen. I årets løb er der blandt andet kommet ny asfalt på Truevej, og træerne ved affaldspladsen er beskåret. Fem udendørslamper er skiftet til mere vandtætte modeller, gavlen har fået nye facadeplader på sydsiden, mens der er sket algerensning på nordside og ved kældernedgange, og der opsat et nyt komposithegn over mod bageren. Endelig er der kommet ny beplantning mod Truevej, afdelingsbestyrelsen mener dog ikke, at gartnerarbejdet er udført tilfredsstillende,” sagde formanden.

Byggeri i bero

I foråret 2021 gennemførte Højriisparken en urafstemning omkring mageskifte af et p-areal i bytte for nye parkeringspladser og en affaldsstation, som også skulle skabe mulighed for naboskab med et nyt lægehus ved siden af Brabrand Hus. Der er stadig ikke noget nyt om byggeriet, og det forlyder desværre, at lægerne i Brabrand Hus er på vej væk, fortalte Gert Sørensen. Beretningen blev vedtaget.

Budget, forslag og valg

Efter en gennemgang af budgettet for 2023 af administrationschef Susanne Witting vedtog beboerne enstemmigt at godkende en huslejestigning på 4,2 procent, så den gennemsnitlige husleje pr. 1. januar er 903 kroner pr. kvadratmeter.

Et forslag om at male terrassehegn antracitgrå blev vedtaget, og det samme gjorde muligheden for at få nyt køkken via den kollektive råderet.

Til sidst blev Peter Krog Bergstrøm og Erik Vilhelmsen, der begge var fraværende, genvalgt til bestyrelsen, og Marlene Burmeister blev valgt til suppleant.

25 år i Højriisparken udløser fornemme titler til to beboere

Med et års forsinkelse markerede Højriisparken den 13. august afdelingens 25-års fødselsdag med et hyggeligt eftermiddagsarrangement, hvor 10 beboere deltog.
Afdelingen, der har nummer 17 og som med 21 lejemål er en af boligforeningens mindste, ligger placeret kun et stenkast fra Brabrand Hovedgade.

I anledningen af jubilæet udnævnte afdelingsbestyrelsen to beboere til æresbeboere: Henny Frederiksen, der har boet i den samme lejlighed, siden Højriisparken blev bygget, og Marianne Mortensen, der har boet i flere af afdelingens lejligheder gennem de 25 år.
Et krav for at opnå den fine titel er, at man har deltaget i bestyrelsesarbejde eller medvirket til fællesskabsaktiviteter i afdelingen. Begge har taget deres tørn både i bestyrelsen og andre beboersammenhænge i en del år.

De to æresbeboere fik overrakt et diplom og en æske Merci-chokolade.
Til ære for Skræppebladet stillede afdelingsformand Gert Sørensen op og knejsede i ærbødighed for Henny Frederiksen efter beboermødet til stor moro for resten af forsamlingen.

Læs også

▮ Skræppebladet, det trykte magasin 2022-07 November

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

  • Øv - ikke god
  • Nogenlunde
  • OK
  • Cool - god artikel
  • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

Skriv en kommentar

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt i
Skræppebladet
2022-07 November side 22
i sektionen Afdelingerne

forsiden af magasinet 2022-07 November

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Kollektivbyen
Gudrunsvej 78, 2.-3.sal
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data