Tvivl om ventelisten

Læserbrev

Da jeg først flyttede til Gellerupparken, skulle jeg indsende min ansættelseskontrakt, seneste lønseddel og en ren straffeattest for at bevare mit fortrin til lejligheden. Fint nok, det er blevet politisk bestemt, og jeg fik tildelt en af de bedste lejligheder, jeg har boet i i de snart 13 år, jeg har boet i Aarhus.

For et par måneder siden var jeg nysgerrig på mine muligheder for at flytte i en større lejlighed i Gellerupparken, fordi jeg er faldet rigtig godt til i Gellerup.

Her blev jeg noget forundret over ventelistens opbygning. Jeg skulle indsende de samme oplysninger som tidligere: ansættelseskontrakt, seneste lønseddel og en ren straffeattest, hvis nu man lige skulle være sikker på, at jeg hverken er kommet på kontanthjælp eller blevet kriminel i mellemtiden. Man føler sig meget mistænkeliggjort, men til gengæld, så var lejligheden min hvis jeg ville have den.

Vi har tilsyneladende ikke bare én venteliste, men to, som bestemmer, hvilket nummer i køen vi har til en lejlighed. Alt efter om man er i arbejde, er under uddannelse, har en ren straffeattest og allerede er bolighavende i afdelingen, man søger i, eller foreningen.
Hvad der dog kan være nogen tvivl om, er, hvilken liste der bliver anvendt til at bestemme ens plads på ventelisten. Man skulle tro, at er man allerede bolighavende i den afdeling, hvor man søger bolig, så skulle man ligge øverst på listen alene på det. Kan de ansvarlige komme nærmere på, hvordan listen er opbygget? Er jeg måske fx blevet “dobbelt”-prioriteret på to lister, fordi jeg både er bolighavende i afdelingen, som søges i, er i arbejde og derved kommer højere på listen under fleksibel udlejning? Det kunne være godt, hvis det blev gjort soleklart, hvilket fortrin man er på, når man skal bruge sin interne fortrinsret.

Ulrich Hoelgaard
Gudrunsvej 66, 7 mf


Svar fra Susanne Witting:

Kære Ulrich Hoelgaard

Boligforeningen medgiver, at det kan være svært både at forklare og forstå de udlejningsregler, der gælder for at få en bolig i Gellerupparken.
Udlejningsreglerne bliver ca. hvert 4. år justeret, dette er sidst sket i foråret 2022.
Nedenfor vil vi forsøge at forklare rækkefølgen. Dog skal du være opmærksom på, at så længe der er beboere, der skal genhuses grundet nedrivning eller omdannelse af deres bolig, står de allerførst på ventelisten til en bolig i Gellerupparken, når først deres bolig er blevet opsagt af boligforeningen.

Ventelistens opbygning

Boliger tilbydes til ansøgere på ventelisten efter anciennitet, hvilket betyder, at dem, der har været medlem i længst tid, kommer først.
Det er uden betydning, hvor længe man har stået aktivt søgende på en venteliste. Det, der betyder noget, er indmeldelsesdatoen til aarhusbolig (og i ”gamle dage” boligforeningerne).
Det blev for nogle år siden vedtaget, at hver anden opsagte bolig skal tilbydes med fortrin til de personer, der bor i afdelingen og i boligforeningen, og hver anden skal tilbydes uden at skelne til, hvor man bor i forvejen.
Lejer, der bor i samme afdeling, som der søges i, kommer først, og derefter lejer i boligforeningen. Dette kaldes intern oprykningsret og træder i kraft, når man har boet i sin bolig i et år.
Det betyder, at ventelisterne i en afdeling som f.eks. Harlev ser ud som følger:

Venteliste med intern oprykningsret

 • Ansøgere placeret efter anciennitet, der i forvejen er lejer af en bolig i boligafdelingen og har været det i mere end ét år.
 • Ansøgere placeret efter anciennitet, der i forvejen er lejer af en bolig i boligforeningen og har været det i mere end ét år.
 • Øvrige ansøgere placeret efter anciennitet.

Venteliste uden intern oprykningsret

 • Alle ansøgere placeret efter anciennitet.

Særlige ventelisteregler i Gellerupparken

I Gellerupparken er der indført og tilføjet særlige ventelistekriterier og regler.
Den sidst tilføjede regel er, at det i 2022 er blevet besluttet, at den interne oprykningsret tidsidesættes delvist, forstået på den måde, at man som lejer i boligafdelingen eller boligforeningen ikke kommer først på ventelisten, medmindre man opfylder et af de øvrige fortrinskriterier i afdelingerne, som er ”ansøgere i arbejde” og ”studerende på en videregående uddannelse”.
Som noget nyt (2022) kan man også få fortrin, hvis minimum en fra husstanden er i arbejde, og de øvrige er enten i arbejde eller studerer på en videregående uddannelse.
Dette fortrin kan kun gives til ansøgere, der har en husstand på mere end én person. Det betyder, at ventelisterne i Gellerupparken ser ud som nedenfor:

Venteliste med intern oprykningsret

 • Ansøgere placeret efter anciennitet, der i forvejen er lejer af en bolig i boligafdelingen og har været det i mere end ét år, og hvis husstand består af mere end én person over 18 år, og hvor minimum én af husstandens voksne har fuldtidsarbejde, mens de øvrige enten er i arbejde eller under SU-berettiget uddannelse.
 • Ansøgere placeret efter anciennitet, der i forvejen er lejer af en bolig i boligforeningen og har været det i mere end ét år, og hvis husstand består af mere end én person over 18 år, og hvor minimum én af husstandens voksne har fuldtidsarbejde, mens de øvrige enten er i arbejde eller under SU-berettiget uddannelse.
 • Ansøgere placeret efter anciennitet, hvis husstand består af mere end én person over 18 år, og hvor minimum én af husstandens voksne har fuldtidsarbejde, mens de øvrige enten er i arbejde eller under SU-berettiget uddannelse.
 • Ansøgere i arbejde placeret efter anciennitet, der i forvejen er lejer af en bolig i boligafdelingen og har været det i mere end ét år.
 • Ansøgere i arbejde placeret efter anciennitet, der i forvejen er lejer af en bolig i boligforeningen og har været det i mere end ét år.
 • Ansøgere i arbejde placeret efter anciennitet.
 • Ansøgere, der studerer på en videregående uddannelse placeret efter anciennitet, der i forvejen er lejer af en bolig i boligafdelingen og har været det i mere end ét år.
 • Ansøgere, der studerer på en videregående uddannelse placeret efter anciennitet, der i forvejen er lejer af en bolig i boligforeningen og har været det i mere end ét år.
 • Ansøgere, der studerer på en videregående uddannelse placeret efter anciennitet.
 • Ansøgere placeret efter anciennitet, der i forvejen er lejer af en bolig i boligafdelingen og har været det i mere end ét år.
 • Ansøgere placeret efter anciennitet, der i forvejen er lejer af en bolig i boligforeningen og har været det i mere end ét år.
 • Øvrige ansøgere placeret efter anciennitet.

Desuden er der for alle husstandens medlemmer over 15 år krav om ren straffeattest.

Venteliste uden intern oprykningsret

 • Ansøgere placeret efter anciennitet, hvis husstand består af mere end én person over 18 år, og hvor minimum én af husstandens voksne har fuldtidsarbejde, mens de øvrige enten er i arbejde eller under SU-berettiget uddannelse.
 • Ansøgere i arbejde placeret efter anciennitet.
 • Ansøgere, der studerer på en videregående uddannelse placeret efter anciennitet.
 • Øvrige ansøgere placeret efter anciennitet.

Desuden er der for alle husstandens medlemmer over 15 år krav om ren straf­feattest.

Læs også

▮ Skræppebladet, det trykte magasin 2022-07 November

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

 • Øv - ikke god
 • Nogenlunde
 • OK
 • Cool - god artikel
 • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

Skriv en kommentar

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt i
Skræppebladet
2022-07 November side 6-7
i sektionen Læserbreve

forsiden af magasinet 2022-07 November

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Kollektivbyen
Gudrunsvej 78, 2.-3.sal
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data