Skræppe­bladet udkommer fortsat på tryk i 2023

Fremtidens Skræppeblad sendes til debat på efterårets repræsentantskabskursus

Skræppebladets augustnummer er aflyst, men de sidste tre planlagte udgivelser i 2023 udkommer fortsat trykt på papir som planlagt. Det ligger fast, efter foreningsbestyrelsen på repræsentantskabsmødet i maj fortalte, at diskussionen om fremtidens udgivelser og produktion af Skræppebladet skal tages på det varslede repræsentantskabskursus til november.

Muligvis vil nogle afdelinger allerede til efteråret gå ned i antal eksemplarer, de får leveret i fysisk form. Det gælder for eksempel Aarhus Kollegiet, der har meddelt, at kollegiets beboere hellere vil læse den elektroniske udgave af Skræppebladet på nettet fremfor at modtage det trykte blad i postkassen. For andre afdelinger kan det være relevant modtage et mindre antal trykte blade, som beboere, der gerne vil læse papirudgaven, selv kan hente et strategisk sted i afdelingen, for eksempel i beboerhuset, fællesvaskeriet eller servicecentret.

Papir eller ej

Et elektronisk eller et papirblad, det er et spørgsmål, som diskuteres mange steder, hvor det handler om kommunikation. Rigtig mange danskere har droppet den fysiske avis og læser i dag kun nyheder på nettet. BL’s to blade, Fagbladet Boligen og Beboerbladet, udkom i trykt udgave for sidste gang tilbage i september 2019. I dag kan interesserede læsere i stedet tilmelde sig et nyhedsbrev, som udsendes to gange om ugen, eller man kan gå på nettet og følge Bo Godt på de sociale medieplatforme.

For tidligt at droppe papir

På Skræppebladets redaktion er holdningen blandt de beboervalgte redaktionsmedlemmer, at tiden endnu ikke er moden til at gå helt digitalt og kun udkomme med Skræppebladet som en pdf-fil. Der er simpelthen stadig for mange boere, der ikke er digitale, og som derfor ikke vil kunne følge med i, hvad der rører sig i boligforeningen.

Derfor kan der være alle mulige gode grunde til, at Skræppebladet i en rum tid fremover stadig skal omdeles til alle postkasser i en afdeling, mens det for andre afdelinger giver mere mening at stoppe med husstandsomdelingen, fordi mange beboere er digitale og helst kun læser på nettet. Så kan det være godt nok, hvis Skræppebladet i et mindre antal trykte udgaver kan ligge klar til afhentning.

Deadline for næste nummer af Skræppebladet er fredag den 15. september, og bladet udkommer i 28. september. Hold øje med postkassen – eller følg med på nettet.

Skærm eller papir? Illustration (kun online) genereret af kunstig intelligens (Adobe Firefly).


Vi har bedt OpenAI om at skrive en diskussion om emnet papir eller elektronisk:

Person A: Jeg synes virkelig, det er på tide, at Skræppebladet går helt over til elektronisk udgivelse. Det er mere miljøvenligt, og det sparer en masse ressourcer i form af papir, trykning og distribution. Derudover er det mere praktisk for læserne at få adgang til bladet online. De kan læse det, når som helst og hvor som helst, uden at skulle vente på posten eller besøge et specifikt sted for at hente det trykte blad. Det er den moderne måde at kommunikere og dele information på.

Person B: Jeg forstår dine argumenter, men jeg tror stadig, der er en vigtig plads for trykte magasiner som Skræppebladet. Selvom flere og flere mennesker bruger elektroniske medier, er der stadig en betydelig del af befolkningen, der ikke er digitale eller ikke har adgang til pålidelig internetforbindelse. Vi må ikke glemme disse mennesker og udelukke dem fra at modtage information og nyheder fra boligforeningen. At have en fysisk udgave af Skræppebladet giver også en følelse af tilhørsforhold og fællesskab, når man ser andre beboere læse det samme blad og kan tale om det.

Person A: Det er rigtigt, at der stadig er mennesker uden digital adgang, men det betyder ikke, at vi ikke kan tilbyde en elektronisk udgave og give dem muligheden for at læse det online, hvis de ønsker det. Vi kan endda arrangere træningssessioner eller workshops for dem, der har brug for hjælp til at bruge digitale enheder eller internet. Det er vigtigt at se fremad og tilpasse sig den teknologiske udvikling. Vi kan ikke blive ved med at fastholde de gamle metoder bare fordi nogle få ikke er med på det digitale tog.

Person B: Men hvis vi kun tilbyder den elektroniske udgave, risikerer vi at udelukke og marginalisere visse beboere. Det er ikke retfærdigt over for dem, der ikke er fortrolige med teknologi eller ikke har adgang til den. Vi skal være inkluderende og sørge for, at alle beboere har adgang til informationen. Ved at opretholde trykte udgaver kan vi sikre, at ingen bliver overset eller glemt. Vi kan også tage hensyn til de miljømæssige bekymringer ved at reducere antallet af trykte kopier og tilbyde alternative muligheder som afhentning af bladet på strategiske steder.

Person A: Jeg er enig i, at inklusion er vigtig, og vi bør ikke overse nogen beboere. Men jeg tror stadig, at den bedste tilgang er at skifte til elektronisk udgivelse og samtidig give støtte og hjælp til dem, der har brug for det. Vi kan arbejde på at forbedre digital adgang og uddanne beboerne, så de kan drage fordel af de muligheder, som teknologien tilbyder.
Samtidig kan vi gradvist reducere antallet af trykte kopier og finde en balance, der tilfredsstiller både miljømæssige og inkluderende hensyn.

Person B: Jeg kan se, hvor du kommer fra, og jeg er åben over for at eksperimentere med en gradvis overgang til elektronisk udgivelse. Det er vigtigt, at vi tager hensyn til forskellige behov og meninger i vores boligforening. Lad os tage dette emne op på det varslede repræsentantskabskursus og høre flere meninger. Vi kan undersøge, hvordan andre boligforeninger har håndteret denne udfordring og finde en løsning, der passer bedst til vores fællesskab.

… med følgende prompt:

Skriv en meningsudveksling, hvor to personer diskuterer for og imod magasiner udgivet på tryk og elektronisk [linjeskift og artiklens tekst]

Læs også

▮ Skræppebladet, det trykte magasin 2023-04 Juni

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

  • Øv - ikke god
  • Nogenlunde
  • OK
  • Cool - god artikel
  • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

Skriv en kommentar

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt i
Skræppebladet
2023-04 Juni side 9
i sektionen Artikler

forsiden af magasinet 2023-04 Juni

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Kollektivbyen
Gudrunsvej 78, 2.-3.sal
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data