Afd. 19: Nu må man have kat og hund i Bronzealdervænget

afdeling 19 – Bronzealdervænget

Hurtigt møde med få deltagere

Lærke Højbjerg og Naia Mølbæk stemmer ja til dyrehold.

Bronzealdervænget på Holmstrup Mark plejer ikke at have ret velbesøgte afdelingsmøder. Der skal heller ikke komme mange beboere, hvis der skal være plads til dem i deres lille fælleslokale.
Der var dog også kun mødt fire op til mødet, som af den grund kun varede knap en time.

Der var ellers et vigtigt punkt på dagsordenen, nemlig tilladelse til at have en hund eller en kat. Sådanne afstemninger får ofte mobiliseret en del beboere, men altså ikke her.

Formand Lærke Højbjerg aflagde en kort beretning og fortalte, at planen om at kigge på forbedringer i fælleslokalerne var blevet skrinlagt på grund af økonomi. Derefter forklarede hun, at de havde forsøgt at få nogle sociale arrangementer til at løbe af stablen, men at det ikke var lykkedes.

Hun sluttede med at kigge hen på den fjerde deltager på beboermøde og spurgte, om hun ikke ville stille op til bestyrelsen.
“Hvis vi ikke har en bestyrelse, så er det foreningsbestyrelsen, der bestemte,” forklarede hun.

Huslejestigninger

Huslejen stiger med 1,7 procent. Det skyldes blandt andet, at der er sat penge af til nyt tagpap, og at der skal sættes flere penge af til henlæggelser. Det blev godkendt.

Nu må du have kat eller hund

Så kom de til aftenens vigtigste punkter, nemlig forslagene. Det førnævnte forslag om kat og hund blev vedtaget. Lærke forklarede i sin begrundelse, at hvis det er tilladt at holde hund eller kat, kan det være med til at brande afdelingen og tiltrække flere beboere.

Valg:

Da der kun var fire beboere til stede på mødet, og de alle ønskede at stille op, var der ikke brug for stemmetællerne. Emilie Marie Jensen blev også overtalt til at sidde i bestyrelsen, som nu har fire medlemmer; de øvrige er Naia Mølbæk, Lærke Højbjerg og Dennis Lambertsen.
Så var mødet slut, og beboerne hyggede efter mødet med pizza.

Bestyrelsen i Bronzealdervænget: Lærke Højbjerg, Naia Mølbæk og Dennis Lambertsen (Emilie Marie Jensen var ikke til stede).

Bronzealdervænget

Afdeling 19

 • 128 ungdomsboliger: et- og torums boliger på 33 m² og 48 m²
 • Huslejestigning 1,7 %
 • Ny gennemsnitlig leje pr. m² 979 kr.
 • Bronzealdervænget, Aarhus V

Vi har spurgt OpenAI om fordele og ulemper ved hund/kat:

At tillade hunde og katte i lejligheder har både fordele og ulemper, og beslutningen om at tillade kæledyr bør afveje disse faktorer i forhold til de specifikke behov og ønsker i en given lejlighedsbygning eller boligforening. Her er nogle af de typiske fordele og ulemper ved at tillade kæledyr:

Fordele ved at tillade kæledyr:

 1. Øget livskvalitet for beboerne:

  Kæledyr kan være en kilde til glæde, trøst og selskab for beboerne. De kan hjælpe med at reducere stress og ensomhed og fremme en positiv mental sundhed.

 2. Styrker fællesskabet:

  Kæledyr kan fungere som en form for socialt bindeled mellem beboere. Mennesker, der ejer kæledyr, kan lettere finde fælles interesser og danne venskaber med andre dyreejere.

 3. Mere aktivitet:

  Hundeejere er nødt til at gå deres hunde regelmæssigt, hvilket fremmer motion og kan skabe et sundere og mere aktivt fællesskab.

 4. Øget ejendomsværdi:

  Boliger, der tillader kæledyr, kan appellere til et bredere spektrum af potentielle købere og lejere, hvilket kan øge ejendommens værdi.

Ulemper ved at tillade kæledyr:

 1. Allergi og helbredsproblemer:

  Nogle mennesker er allergiske over for dyrehår eller skæl, hvilket kan forårsage sundhedsproblemer som allergiske reaktioner eller astmaanfald.

 2. Støj og forstyrrelser:

  Kæledyr kan generere støj, især hunde, der kan gø og forårsage forstyrrelser for naboer. Dette kan føre til konflikter og ubehag blandt beboere.

 3. Hygiejne og rengøring:

  Kæledyr kan skabe ekstra arbejde i forhold til rengøring og vedligeholdelse af fælles områder og lejligheder. Der kan være lugtproblemer, og nogle kæledyr kan forårsage skader på ejendommen.

 4. Ansvar og konflikter:

  Ejere af kæledyr skal tage ansvar for deres dyr og sikre, at de ikke forårsager problemer for andre beboere. Konflikter kan opstå, hvis nogle beboere ikke overholder reglerne.

 5. Potentielle forsikringsmæssige udfordringer:

  Nogle forsikringsselskaber kan kræve ekstra dækning eller øgede præmier, hvis kæledyr er tilladt i bygningen, på grund af mulige skadeserstatningskrav.

Beslutningen om at tillade kæledyr bør derfor nøje overvejes i lyset af de specifikke forhold og behov i en given lejlighedsbygning eller boligforening. Det er ofte en god idé at udarbejde klare regler og retningslinjer for kæledyrs holdning, så eventuelle problemer kan forebygges eller håndteres effektivt.

… med følgende prompt:

Hvilke fordele og ulemper er der ved at tillade hund og kat i lejlighederne?


Vi har spurgt OpenAI om hvorfor kæledyr blev vedtaget i afd. 19:

Beslutningen om at tillade kæledyr, herunder hunde og katte, i Bronzealdervænget på Holmstrup Mark blev vedtaget på afdelingsmødet af følgende årsager:

 1. Øget attraktivitet:

  En af begrundelserne for at tillade kæledyr var at øge afdelingens attraktivitet. Det blev foreslået, at tilladelsen til kæledyr kunne tiltrække flere potentielle beboere til området. Mange mennesker ser kæledyr som en vigtig del af deres liv og ønsker at bo et sted, hvor de kan have deres dyr med sig.

 2. Manglende mobilisering af beboere:

  På dette afdelingsmøde var der kun fire beboere til stede, hvilket gjorde beslutningen om tilladelse til kæledyr nemmere at vedtage. Da så få mødte op, var der måske også mindre modstand mod forslaget.

 3. Økonomiske overvejelser:

  Formanden forklarede, at planer om forbedringer i fælleslokalerne var blevet opgivet på grund af økonomiske udfordringer. Tilladelsen til kæledyr kunne ses som en måde at tiltrække flere beboere og potentielt øge indtægterne i afdelingen.

 4. Sociale arrangementer:

  Formanden nævnte, at bestræbelser på at arrangere sociale begivenheder ikke havde båret frugt. Tilladelse til kæledyr kunne muligvis fremme sociale forbindelser mellem beboerne, da kæledyr ofte er en kilde til fællesskab.

Det er værd at bemærke, at selvom tilladelse til kæledyr blev vedtaget, er der stadig mange overvejelser, der skal tages i betragtning, såsom fastsættelse af regler og retningslinjer for kæledyrs holdning for at undgå potentielle konflikter og ulemper. Samlet set blev beslutningen om at tillade kæledyr truffet baseret på en afvejning af de potentielle fordele for afdelingen og dens beboere.

… med følgende prompt:

Hvorfor blev det vedtaget at tillade kæledyr?
[linjeskift og så teksten i ovenstående artikel]

Læs også

▮ Skræppebladet, det trykte magasin 2023-05 Oktober

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

 • Øv - ikke god
 • Nogenlunde
 • OK
 • Cool - god artikel
 • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

Skriv en kommentar

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt i
Skræppebladet
2023-05 Oktober side 19
i sektionen Afdelingerne

forsiden af magasinet 2023-05 Oktober

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Kollektivbyen
Gudrunsvej 78, 2.-3.sal
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data