Afd. 21: Den store renove­ring spøger stadig i Hasselager

afdeling 21 – Hasselager

Entreprenører bør tage ansvar

Der var ikke mange beboere til stede, da afdeling 21 holdt afdelingsmøde. Faktisk var kun 12 mødt op. Det helt store tema denne aften var renoveringen i afdelingen, som havde været fuld af fejl og mangler. Derfor var renoveringen også blevet dyrere end projekteret. Det skyldtes blandt andet vejrlig, firmakonkurser, fjernvarme, merudgift på sokkelarbejde samt huslejefritagelse.
Beboerne fik at vide, at boligforeningen arbejder for at få entreprenørerne til at tage ansvar for både udførelse og økonomien.

Renovering

Et andet større tema var det nye affaldssorteringsprogram fra Aarhus Kommune. Afdelingen havde fået tilbudt en nedgravet løsning – molokker –, som de selv skal finansiere eller fortsætte med det, der bliver tilbudt gennem kommunen. Afdelingsbestyrelsen undersøger, hvad de forskellige løsninger vil indebære for afdelingen.

Beretning og budget blev vedtaget

Der var forslag om to ladestandere, og efter en konstruktiv diskussion om placering blev det vedtaget, hvis standerne kan placeres et andet sted end foreslået.

Valg

Da mødet nåede til valg, opfordrede de to siddende bestyrelsesmedlemmer andre til at stille op. Ellers ville afdelingen ikke have nogen bestyrelse. Heldigvis for dem trådte Claus Rahbek til, så den nu består af følgende tre medlemmer:

 • Bernadette Gissel
 • Anne-Marie Eriksen
 • Claus Rahbek

Bestyrelsen i afd. 21:
Bernadette Gissel, Claus Rahbek og Anne-Marie Eriksen.

Hasselager

Afdeling 21

 • 22 boliger: rækkehuse og villaer
 • Ny gennemsnitlig husleje pr. m² familiebolig: 1.087 kr.
 • Baunevej, Hasselager

Vi har bedt OpenAI om et resume af renoveringen:

Renovering i Hasselager:
Beboernes udfordringer og boligforeningens svar

I maj 2022 blev renoveringen af afdeling 21, Hasselager, sat i gang efter måneders planlægning. Artiklen af Mette Damgaard Sejthen beskriver, hvordan boligforeningen havde oplevet betydelige problemer med vandskader, skimmel, og dårligt indeklima i området og besluttede at iværksætte en omfattende renovering for at løse disse problemer. Efter en vellykket afstemning i juni 2021 begyndte renoveringen i maj 2022.

Formålet med renoveringen var at forbedre indeklimaet og eliminere fugtproblemer, hvilket ville føre til besparelser på varmeudgifterne og skabe mere behagelige boligforhold for beboerne. Renoveringsprojektet omfattede både indvendige og udvendige forbedringer, herunder nye badeværelser med gulvvarme, nye vinduer, og en generel opgradering af facaderne.

I artiklen af Helle Hansen får vi indblik i beboernes frustrationer over forsinkelser og problemer i forbindelse med renoveringen. Flere beboere udtrykker utilfredshed med den tid, det har taget, og mangel på kommunikation og koordination. De påpeger ujævnheder i arbejdet, fejl og mangler i udførelsen, og en generel oplevelse af, at der ikke har været tilstrækkelig tilsyn med arbejdet. Nogle beboere blev også udsat for betydelige gener som følge af arbejdet, herunder midlertidige flytninger og problemer med at finde midlertidige boliger for dem med kæledyr.

I artiklen diskuteres også kompensationen, som beboerne modtog for gener i form af støj og larm under renoveringen. Mens nogle beboere værdsatte dette, mente andre, at beløbet var utilstrækkeligt i betragtning af de udfordringer, de havde oplevet.

Projektchef Jens Martin Møllerfra Brabrand Boligforening svarer på kritikken i den tredje artikel. Han anerkender, at renoveringen har været besværlig for nogle beboere og påpeger, at renoveringsprojekter generelt er udfordrende og kan medføre uforudsete hændelser. Han nævner eksempler som manglende fundamenter og ujævne sokler, som blev opdaget under arbejdet, hvilket nødvendiggjorde ekstraarbejder og ændringer i tidsplanen.

Projektchefen påpeger også problemer med entreprenøren, som ikke har formået at styre håndværkerne ordentligt, og dette har resulteret i forsinkelser og fejl i arbejdet. Han forsikrer, at boligforeningen har taget skridt til at afholde entreprenøren økonomisk ansvarlig for disse problemer.

Samlet set tegner disse tre artikler et billede af en renoveringsproces, der har været præget af udfordringer og frustrationer for beboerne i afdeling 21, Hasselager. Mens nogle problemer var uundgåelige på grund af uforudsete omstændigheder, er der også indikationer på, at entreprenørens arbejde ikke levede op til forventningerne. Boligforeningen har erkendt problemerne og har tilkendegivet, at de vil undersøge mulighederne for yderligere kompensation og supplerende arbejder, når projektøkonomien er afklaret. Det vil være interessant at følge udviklingen og se, hvordan beboerne endelig oplever resultatet af denne omfattende renovering.

… med følgende prompt:

Skriv et resume af tre artikler:
[linjeskift og så teksten fra artiklerne]
Vi har efterfølgende indsat link til Skræppebladets artikler i teksten fra ChatGPT.

Læs også

▮ Skræppebladet, det trykte magasin 2023-05 Oktober

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

 • Øv - ikke god
 • Nogenlunde
 • OK
 • Cool - god artikel
 • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

Skriv en kommentar

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt i
Skræppebladet
2023-05 Oktober side 24
i sektionen Afdelingerne

forsiden af magasinet 2023-05 Oktober

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Kollektivbyen
Gudrunsvej 78, 2.-3.sal
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data