Afd. 3: Husleje­stigning på 1,1 procent til ­renoverede lejemål i Skovgårds­parken

Afdeling 3 – Skovgårdsparken

Afdeling 3 skal have ny formand for første gang i mange år

Skovgårdparkens næstformand, Iman Nasser, åbnede afdelingsmødet med at forklare, at mødet ville blive anderledes end normalt, fordi afdelingens mangeårige formand, Vagn Eriksen, samme eftermiddag ved tre-tiden i en mail havde meddelt, at han trak sig på grund af sygdom. Derfor ville der ikke blive holdt en rigtig beretning, varslede Iman Nasser og foreslog forsamlingen, at den skulle vælge foreningsbestyrelsesmedlem Peter Iversen til dirigent. Hvilket beboermødet gjorde.

Iman Nasser fik hurtigt ordet igen og fortalte kort, at der i år kun havde været meget få bestyrelsesmøder, men på trods af det, så havde der været en god dialog med både administrationen og driften. Og der havde foregået få ting som fx fastelavn.

Hærværk og skrald

På trods af den ultrakorte beretning blev der stillet mange spørgsmål, der blev forsøgt besvaret af administrationen og afdelingens nye serviceleder, Kenneth Schütt Nielsen. Det handlede blandt andet om gavlene på blokkene på Sigridsvej, der ser grimme ud, og glassiderne til kældernedgangene, som hele tiden bliver smadret. Kenneth Schütt Nielsen svarede, at han arbejder på, at glasset skal erstattes af et metalgitter, som stadig skal se pænt ud. Men lige nu er der desværre masser af hærværk og smadrede ruder, oplyste servicelederen.

Afdelingen har også en udfordring med det briksystem, der hører til affaldsmolokkerne. Det har nogle steder været i uorden i et par måneder, så beboerne har skullet bruge andre containere. Affald er et stort problem, men kun hvis der er beviser på, hvem der har smidt det, kan der sendes en regning til beboeren, ellers er det hele afdelingen, der betaler, lød beskeden fra administrationschef Susanne Witting.

14 p-pladser på vej

En beboer fortalte, at der allerede klokken 20 er mangel på p-pladser, mange af bilerne har gule plader, hvilke AAB har gjort ulovligt, så nu holder de på Karensvej.

Kenneth Schütt Nielsen kunne oplyse, at det er aftalt, at der 1. oktober bliver taget hul på at anlægge 14 p-pladser på et areal ved Sigridsvej. De skulle stå klar til 1. november.

Der blev efterlyst videoovervågning i området, så politiet kan finde frem til dem, der sviner og laver hærværk og skaber utryghed.

Iman Nasser fortalte, af afdelingen jævnligt holder møder med politiet. Og forslaget om videoovervågning kan afdelingsbestyrelsen arbejde videre med, så der måske kan stemmes om det til næste beboermøde.

Der lød også kritik af Vios og overgangen fra Stofa, der oplevedes som et gedemarked. Og der blev klaget over, at det tager lang tid, før driften reagerer. En beboer har ventet i tre år på at få repareret et utæt vindue i soveværelset.

Kenneth Schütt Nielsen beklagede og håbede på forståelse, fordi driften har været ramt af flere sygemeldinger. Ambitionen er, at ting skal ordnes inden 10 dage, og gerne hurtigere, men nogle gange er der desværre længere ventetid, hvis der er behov for hjælp af håndværkere udefra, forklarede Kenneth Schütt Nielsen.

Efter de mange indlæg konkluderede dirigent Peter Iversen, at han ikke havde hørt nogen tale imod beretningen, som han derfor opfattede som godkendt.

Budgettet blev vedtaget med en huslejestigning på 0,8 procent, som på sædvanlig vis fordeles således, at højhuset, som der stadig ikke er en afklaring på, sammen med ungdomsboligerne slipper for en stigning, som så i stedet bliver på 1,1 procent i alle de renoverede blokke.

Nye medlemmer

Ved valget skulle der vælges fem medlemmer til afdelingsbestyrelsen. Johnni Pedersen genopstillede og blev valgt. Nyvalgt blev Sahra Ahmed Mohamed, Sheran Nur Hussein, Danny Dughiam og Sayed Nasser Sham, suppleant blev Züleyha Özdemir.

Skovgårdsparkens nye bestyrelse: fra venstre Sahra Ahmed Mohamed, Züleyha Özdemir (suppleant), Sheran Nur Hussein, Iman Nasser, Preben Andersen, Johnni Pedersen, Danny Dughiam og Sayed Nasser Sham.

Skovgårdsparken

Afdeling 3

  • 432 boliger. Heraf 392 familieboliger, 16 lejligheder samt 40 ungdomsboliger
  • Huslejestigning 1,1 % i renoverede blokke – 0 % i højhuset og ungdomsboliger
  • Ingasvej, Karensvej, Sigridsvej og Astridsvej, Brabrand

Vi har bedt OpenAI om en (fiktiv) diskussion:

Diskussion mellem to beboere ved Skovgårdparkens afdelingsmøde:

Beboer A: Jeg er virkelig bekymret over det øgede hærværk og problemerne med skrald her i Skovgårdparken. Glassiderne til kældernedgangene bliver hele tiden smadret, og det ser grimt ud. Hvad gør vi for at løse dette problem?

Beboer B: Ja, jeg er også bekymret over hærværket. Men det virker som om, at vi har brug for mere end bare metalgitre for at stoppe det. Vi har brug for videoovervågning, så vi kan identificere dem, der laver hærværk og sender regninger til dem.

Beboer A: Ja, det er en god idé med videoovervågning. Jeg tror, det kan afskrække dem fra at lave hærværk, hvis de ved, at de bliver fanget på kamera.

Beboer B: Præcis. Og hvad angår parkeringsproblemet, så er det virkelig svært at finde en plads her om aftenen. Jeg ser også mange biler med gule plader, hvilket er ulovligt. Det er virkelig frustrerende.

Beboer A: Kenneth sagde, at der vil blive anlagt 14 nye p-pladser ved Sigridsvej. Det skulle hjælpe med parkeringsproblemet.
Men vi skal også have Vios til at tage ansvar for overgangen fra Stofa. Det har været kaotisk, og mange af os er forvirrede.

Beboer B: Jeg er enig. Overgangen til Vios har været uklar, og der er brug for mere klar kommunikation. ‘
Og hvad angår vedligeholdelse, så kan det ikke tage tre år at få repareret et utæt vindue. Driften skal være mere effektiv.

Beboer A: Kenneth nævnte, at de arbejder på at forbedre ventetiderne, men nogle gange er de nødt til at vente på eksterne håndværkere, hvilket forlænger processen.

Beboer B: Ja, forståeligt. Lad os håbe, at de forbedrer driften, og at vi ser en positiv udvikling i Skovgårdparken i fremtiden.

Dirigenten konkluderede, at beretningen blev godkendt, og budgettet blev vedtaget med en huslejestigning på 1,1 procent i renoverede blokke. Der blev valgt nye medlemmer til afdelingsbestyrelsen for at fortsætte arbejdet med at forbedre forholdene i boligområdet.

… med følgende prompt:

Skriv en diskussion med to uenige beboere der deltog i mødet.
[linjeskift og så teksten i ovenstående artikel]

Læs også

▮ Skræppebladet, det trykte magasin 2023-05 Oktober

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

  • Øv - ikke god
  • Nogenlunde
  • OK
  • Cool - god artikel
  • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

Skriv en kommentar

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt i
Skræppebladet
2023-05 Oktober
i sektionen Afdelingerne

forsiden af magasinet 2023-05 Oktober

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Kollektivbyen
Gudrunsvej 78, 2.-3.sal
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data