”Jeg har følt mig som et menneske og ikke bare et journalnummer”

Indsatsen Opgang til Opgang er nu forlænget efter gode resultater

Randa Radwan

De sidste fire et halvt år har der været liv i lokalerne ved siden af det gamle bibliotek på Gudrunsvej i Gellerup. Lokalerne har været hjemsted for projektet Opgang til Opgang fra Jobcenter Aarhus. Meningen med projektet har været at hjælpe de tungeste familier ud af kontanthjælpen og ind på arbejdsmarkedet. Kommunens ledelse og projekthuset SUS – Socialt Udviklingscenter har for første gang forsøgt et designe et projekt med et tværfagligt indsatsteam på 10 fuldtidsmedarbejdere og én afdelingsleder fra hele fem forskellige forvaltninger.

Ideen er, at familierne bliver knyttet til en mentor fra Opgang til Opgang, som kan hjælpe familien i alle kommunale henseender – hvad enten det handler om skolegang, beskæftigelse, sundhed, psykiatri eller andet. I alt har 62 familier deltaget i projektet gennem de fire år.

En success

Projektet har ifølge rapporten, medarbejderne og borgerne været en succes. En af de borgere, der har deltaget i projektet, er 44-årige Randa Radwan, der bor i Toveshøj. Hun er aktiv i bydelsmødrene og formand for Gellerup Fællesråd og har været tilknyttet projektet og er virkelig glad for det. Randa Radwan har været igennem hele rumlen med jobcenteret, siden hun blev sygemeldt, efter hun blev stukket ned på sit arbejde som socialrådgiver på et bosted.

Det tog hårdt på psyken, og hun har kæmpet med PTSD og andet i fem år efter episoden. I dag har hun det fint psykisk, men har til gengæld nogle fysiske skader, som gør, at hun ikke kan være fuldt ud på arbejdsmarkedet.
”Jeg er sådan en person, der bare gerne vil yde noget for samfundet. Jeg vil gerne arbejde, men jeg kan bare ikke,” siger Randa.

Hun er bange for, at hvis hun får en førtidspension, ville hun bare give slip.
”Jeg skal have noget at give mig til, og derfor er jeg også aktiv i lokalområdet.”

Det hele menneske

Randa Radwan lyder frustreret, når hun fortæller om sin tid hos jobcenteret.

”Ofte har sagsbehandleren for travlt til at kende hver borger. Der er tit udskiftninger, og hver gang man kommer ind, skal man næsten fortælle om sin situation forfra.”
Sådan har det ikke været hos Opgang til Opgang. Her har de haft fokus på hele familien og det hele menneske.

Randa forklarer, at de har fået samlet alle hendes journaler, og at det er en kæmpe fordel, at det er de samme personer, der er tilknyttet hver borger. Der er mere tid og mere rummelighed på den måde.

Henriette Gaardbo med den store rapport over projektet.

Henriette Gaardbo med den store rapport over projektet.

Relationen er vigtig

”Tilgangen til vores arbejde har været at arbejde meget relationelt,” forklarer Henriette Gaardbo, der er foreningskonsulent hos Opgang til Opgang. Hun tilføjer:
”Her tænker jeg det som at have mere tid til borgerne og være mere tilgængelig.”

I projektet har de nemlig haft mere tid til den enkelte borger, end den enkelte sagsbehandler på jobcentret har. For selvom der er de samme regler og krav som på jobcentret, så har borgerne mere frihed, og der er bedre mulighed for at arbejde med familien som en helhed og løfte den.
”Vi er jobcenter, vi er familiecenter, vi er sundhedskonsulenter, vi skal også tænke på børnenes fritidsaktiviteter, og vi har derfor haft en anden mulighed for at skabe en relation til borgerne, som man ikke har på jobcentret,” fortæller Henriette Gaardbo.

Nogle af udfordringerne hos borgerne har været manglende danskkundskaber, smerter og sygdom. Så det, der har været fokus på i Opgang til Opgang, er, at man har set på, hvad den enkelte borger har brug for. Måske skal borgeren til lægen igen for at blive opdateret, måske skal der nogle nyere undersøgelser fra sygehuset til, måske skal borgeren på danskkursus eller tage hygiejnebevis.

Fleksjob til Randa

Da Randa Radwan blev tilknyttet Opgang til Opgang, skete der endelig noget i hendes sag og for hendes mand. Randa fik selv lov til at prøve sig frem med forskellige små praktikker for at finde ud af, hvor meget og hvordan hun kunne arbejde. Hun var tidligere blevet opfordret til at tage praktikplads som rengøringsmedarbejder – et arbejde, som hun slet ikke kan klare fysisk.

Det blev konkluderet, at hun havde kræfter til at arbejde otte timer om ugen. Derefter tog hun selv initiativ til at finde sit nuværende job hos Friplejehjemmet Helheden i Gellerup, hvor hun blandt andet arbejder med rådgivning til pårørende og måske kommende beboere på plejehjemmet.

Randas mand har i 20 år haft flere diskusprolapser og har hele tiden smerter. Derfor blev hans arbejdsevne afklaret, og de fandt frem til, at det ville være bedst for ham at få førtidspension.
”Det har også givet ham mere ro,” siger Randa.

Handler det om penge?

Der er nok nogle, der tænker på, hvor meget man sparer ved at få afklaring på borgeres situation. Men for Henriette Gaardbo og Opgang til Opgang er det ikke pengene, der er vigtige.

”Det der med, at vi kan møde borgerne og hjælpe dem, det er det vigtigste.”

Medierne har haft meget fokus på, hvor meget man sparer, og det synes Henriette Gaardbo ikke er så vigtigt.

”Der er de liv, som vi har ændret. Den Randa, der er kommet ud af dette projekt – at hun ser sig selv på en anden måde, ser sin familie på en anden måde og står et andet sted i sit liv, fordi hun er blevet mødt af nogle mennesker, der har set hende som et menneske og ikke et nummer eller en sag.”

Hvad med fremtiden for projektet?

Projektet er, i forbindelse med de nyligt afsluttede budgetforhandlinger i Aarhus Kommune, blevet forlænget. Det er endda blevet udvidet til også at omfatte Tilst og viby.

Opgang til Opgang
 • 52 procent af forældrene i projektet er i dag kommet i uddannelse eller beskæf­tigelse, heraf er to ud af tre i fleksjob, mens 21 procent af forældrene er blevet afklaret til førtidspension efter mange år i kontanthjælpssystemet.
  Børnenes skolefravær er faldet med 25 procent.
 • Unges beskæftigelse i fritidsjob er øget med 66 procent.
 • Familierne oplever, at deres overskud, livskvalitet og tillid til systemet er forbedret.

Vi har bedt OpenAI om forklare hvad projektet går ud på:

“Opgang til Opgang” er et projekt fra Jobcenter Aarhus, der har til formål at hjælpe de mest udsatte familier med at komme ud af kontanthjælpssystemet og ind på arbejdsmarkedet

Projektet blev gennemført i lokalerne ved siden af det gamle bibliotek på Gudrunsvej i Gellerup og involverede et tværfagligt indsatsteam bestående af 10 fuldtidsmedarbejdere og en afdelingsleder fra fem forskellige forvaltninger i Aarhus Kommune.

Her er nogle af de vigtige aspekter af projektet “Opgang til Opgang,” som beskrevet i artiklen:

 • Mentorordning

  Projektet knyttede de deltagende familier til en mentor fra “Opgang til Opgang.” Disse mentorer havde til opgave at hjælpe familierne med alle kommunale forhold, herunder skolegang, beskæftigelse, sundhed, psykiatri og mere.

 • Fokus på hele familien

  Projektet havde fokus på hele familien og hele individet. Dette inkluderede at samle alle journaler og papirarbejde for hver borger, hvilket gjorde det lettere at forstå og imødekomme deres behov.

 • Relationer og tilgængelighed

  “Opgang til Opgang” arbejdede relationelt og havde mere tid og fleksibilitet i forhold til at hjælpe borgerne. Dette var en kontrast til den tidligere oplevelse hos jobcenteret, hvor der ofte var travlhed og sagsbehandlere havde begrænset tid til hver borger.

 • Individuelle behov

  Projektet fokuserede på at afdække og imødekomme de individuelle behov for hver borger. Dette inkluderede alt fra lægebesøg til danskundervisning og hygiejnekurser.

 • Resultater

  Projektet blev en succes med positive resultater. 52 procent af forældrene var kommet i uddannelse eller beskæftigelse, 21 procent var blevet afklaret til førtidspension, og børnenes skolefravær var faldet med 25 procent. Derudover oplevede familierne en forbedret livskvalitet og tillid til systemet.

Projektet blev så vellykket, at det blev forlænget og endda udvidet til at omfatte andre områder i Aarhus Kommune, herunder Tilst og Viby. Det fokuserede på at hjælpe de mest udsatte borgere med at få en bedre livssituation og komme ind på arbejdsmarkedet eller få andre relevante tilbud.

… med følgende prompt:

Hvad er Opgang til Opgang? [linjeskift og så teksten i ovenstående artikel]

Læs også

▮ Skræppebladet, det trykte magasin 2023-05 Oktober

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

 • Øv - ikke god
 • Nogenlunde
 • OK
 • Cool - god artikel
 • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

Skriv en kommentar

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt i
Skræppebladet
2023-05 Oktober side 6-7
i sektionen Artikler

forsiden af magasinet 2023-05 Oktober

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Kollektivbyen
Gudrunsvej 78, 2.-3.sal
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data