Afd. 1: Nej til budget 2024 i Hans Brogesparken

afdeling 1 – Hans Brogesparken

Spørgsmål rejst om boligforeningens ansvar for resultatet af byggeregnskabet i afdeling 1

Fra administration var udsendt et budget med en varslet huslejestigning på 3,4 procent i 2024.
Administrationschef Susanne Witting forklarede, at det havde været svært at lave budgettet, fordi forhandlingerne med Landsbyggefonden efter renoveringen endnu ikke er afsluttet.

Beboer Ole Maltesen fortalte, at han efter sidste års beboermøde, hvor budgettet også blev stemt ned, havde haft skrevet til tilsynet om overskridelsen på 58 procent på anskaffelsessummen og 73 procent på de tekniske omkostninger i forhold til budgetlægningen ved renoveringen tilbage i 2016.
”Det er en overskridelse, som vi beboere skal betale,” sagde Ole Maltesen.

Hvem har ansvar?

Tilsynet havde svaret, at beløbene havde været skønnet af boligforeningen, da hverken det endelige kapitalbehov eller renten var kendt. Der er imidlertid tale om et bedste skøn, som tilsynet ikke fandt mulighed for hverken at omgøre eller kritisere, fortalte Ole Maltesen og forklarede, at da der er tale om balanceleje, var tilsynet forpligtet til at godkende budgettet, hvilket de også gjorde. Dog med den bemærkning, at når den endelige lejeforhøjelse kendes, og det er, når den endelige afklaring med Landsbyggefonden foreligger, først på dette tidspunkt kan tilsynet konstatere, om der foreligger et ansvarsgrundlag for boligforeningen.

Opfølgning, når byggeregnskab klart

”Det er punkterne, som jeg har påpeget i min skrivelse, så tilsynet kan være opmærksomme herpå, når byggeregnskabet foreligger,” fortsatte Ole Maltesen og tilføjede, at boligforeningen allerede har erkendt, at de har trådt noget ved siden af, fordi Brabrand Boligforening i følgeskrivelsen til tilsynet medgiver, at administrationens håndtering af afdelingsmødet og budgetlægningen tilbage i august 2016 kunne have været bedre.

”Efter min opfattelse står vi i aften nøjagtigt samme sted, som vi gjorde sidste år. På den baggrund kan jeg ikke stemme for budgettet i aften,” sluttede Ole Maltesen sit indlæg.

Susanne Witting medgav, at budgetlægningen kunne have været bedre, men at det var svært gennemskueligt. Susanne Witting fremlagde herefter boligforeningens bedste bud på en status på byggeregnskabet og understregede, at der ikke var noget, boligforeningen hellere ville end at have været i stand til at fremlægge et budget for 2024, hvor det samlede byggeregnskab indgik, men det havde ikke været muligt at nå at færdiggøre dialogen med Landsbyggefonden. Og hun lovede afdelingsmødet, at der ville blive afholdt et informationsmøde, så snart forhandlingerne med Landsbyggefonden er afsluttet.

Budgettet blev sendt til afstemning, og ligesom i 2022 blev det forkastet med et stort flertal.
Læs hele diskussionen af budgetpunktet i afdelingsmødets referat på Min side på bbbo.dk


Vi spurgt OpenAI hvorfor beboerne stemte nej:

Beboere stemte nej til huslejeforhøjelse på grund af budgetproblemer og uklarheder i byggeregnskabet

Beboerne stemte nej til huslejeforhøjelse på afdelingsmødet afholdt den 12. september 2023 på grund af flere faktorer og usikkerheder, der blev fremlagt i referatet:

 1. Budgetproblemer:

  Brabrand Boligforening ønskede at præsentere et budget for 2024, der inkluderede konsekvenserne af en kommende renovering. Dog var der stadig uafklarede spørgsmål om finansiering i forhold til Landsbyggefonden. Dette skabte usikkerhed om, hvordan renoveringen ville påvirke huslejerne, hvilket gjorde det svært for beboerne at godkende en huslejeforhøjelse.

 2. Uklarheder i byggeregnskabet:

  Der var betydelige uklarheder i byggeregnskabet, herunder spørgsmål om, hvilke dele af arbejderne var støttede og hvilke var ustøttede. Beboerne var usikre på, hvordan den ustøttede del skulle finansieres og var bekymrede for huslejens potentielle stigning som følge heraf.

 3. Manglende detaljer om finansiering:

  Beboerne ønskede flere oplysninger om, hvordan de forskellige dele af budgettet skulle finansieres, herunder om det skulle komme fra realkreditfinansiering eller reguleringskontoen. Dette gjorde det vanskeligt for dem at acceptere en huslejeforhøjelse uden klare svar.

På grund af disse usikkerheder og manglende detaljer besluttede beboerne at forkaste huslejeforhøjelsen, hvilket resulterede i et overvejende flertal imod budgettet for 2024. De ønskede at afvente yderligere information og afklaring i forhold til renoveringsomkostningerne, finansiering og konsekvenserne for huslejen, inden de godkendte en huslejeforhøjelse.

… med følgende prompt:

Hvorfor stemte beboerne nej til huslejeforhøjelse?
[linjeskift og så uddrag af referat fra mødet]

Læs også

▮ Skræppebladet, det trykte magasin 2023-06 November

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

 • Øv - ikke god
 • Nogenlunde
 • OK
 • Cool - god artikel
 • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

Skriv en kommentar

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt i
Skræppebladet
2023-06 November side 11
i sektionen Afdelingerne

forsiden af magasinet 2023-06 November

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Kollektivbyen
Gudrunsvej 78, 2.-3.sal
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data