Afd. 11: Mange aktiviteter i årets løb i Odinsgård

afdeling 11 – Odinsgård

Farvel til delebil

I Odinsgård blev der, ligesom mange andre steder i boligforeningen, holdt afdelingsmøde i september. Der var 10 hustande repræsenteret, og mødet blev åbnet med fremlæggelsen af afdelingsbestyrelsens beretning siden sidste møde, og formand Mads Kjeldgaard stod for præsentationen af de seneste udviklinger i afdelingen.

Ny serviceleder og afsked med Søren Hammel

Mads startede med at introducere Peter Nørskov som er ny serviceleder.
Samtidig blev der sagt farvel til Søren Hammel, der efter imponerende 43 års tjeneste i Brabrand Boligforening er gået på velfortjent pension.

Årets aktiviteter

Beboermødet var også en lejlighed til at fejre det forgangne år, hvor der blev delt erfaringer fra en lang række aktiviteter.
Blandt højdepunkterne var det velbesøgte julearrangement, hvor gløgg og juleknas blev nydt i godt selskab. Fastelavnsfesten gik også godt, og en fælles rengøringsdag blev afholdt, selvom opbakningen var mindre. Der blev også diskuteret planer om en fælles sankthansfest, der dog blev aflyst på grund af et afbrændingsforbud.
Senest blev sommeren fejret med en festlig sommerfest, hvor 30 børn deltog i aktiviteter som hoppeborg og ansigtsmaling, mens Mathias sørgede for musikalsk underholdning om aftenen.

Odinsgård markerede boligforeningens 75-års jubilæum med festlige arrangementer, der samlede beboere i alle aldre til en dag med sjov og fællesskab. En børnefest med hoppeborg og bål samt en voksenfest med grillstegte oksebøffer.

Farvel til delebil og goddag til 5G-mast

Afdelingen tog også beslutningen om at droppe delebilen, da økonomien ikke længere kunne retfærdiggøre dens opretholdelse. De høje omkostninger var ikke i tråd med efterspørgslen, hvilket førte til beslutningen om at stoppe tjenesten. En positiv nyhed er oprettelsen af en 5G-mast, som snart vil blive installeret og forventes at bidrage positivt til afdelingens budget.

Renovering og vedligeholdelse

Afdelingen har også store planer for renovering og vedligeholdelse. Tagrenderne vil blive udskiftet, og der er også planer om udskiftning af karnapper ved skraldespande og nogle hjørnevinduer. Beboerne har også mulighed for at få udskiftet alle vinduer på sydsiden, hvor der dog er en leveringstid på otte uger. Håbet er, at denne renovering kan udføres inden vinteren.

Spørgsmål og svar

Der blev også tid til spørgsmål og svar under mødet. Et vigtigt spørgsmål drejede sig om udskiftning af vinduer i beboernes boliger, og Mads bekræftede, at det var tilladt for beboerne at være hjemme under udskiftningen. En beboer delte også personlige erfaringer og oplyste, at udskiftningen i hendes bolig kun tog omkring en dag.

Beretning og budget

Beretningen fra afdelingsbestyrelsen blev enstemmigt godkendt af beboerne på mødet.
Derudover blev budgettet for 2024 præsenteret og godkendt med en huslejeforhøjelse på 1,8 %. Årsregnskabet for 2022 blev også gennemgået, og resultatet var et overskud på 55.683 kr. Dette regnskab blev taget til efterretning af beboerne.

Forslag

Under afdelingsmødet blev der også foretaget ændringer i ordensreglementet vedrørende brugen af Solstuen motions- og loftsrum. Forslaget om at fjerne noget tekst fra ordensreglementet blev vedtaget. Desuden blev der besluttet, at det ikke længere er tilladt at opstille paraboler eller andre antenner.

Valg

Så kom de vil valg. Her blev Mads Kjeldgaard og Susanne Nielsen valgt til bestyrelsen, mens Anders Nielsen blev suppleant. Han blev for øvrigt også genvalgt til Skræppebladets redaktion, mens Lone Donbæk blev suppleant.
Susanne Nielsen blev derefter valgt som repræsentant i FAS, og Mads Kjeldgaard som suppleant.

Andre punkter under eventuelt

Under punktet ”eventuelt” blev der diskuteret forskellige emner, herunder oplysninger om redaktionsmøder for Skræppebladet, midlertidige foranstaltninger til en gynge med et brudt sæde og behovet for reparation af fliser på alléen uden for stuelejlighederne.
Der blev også drøftet muligheden for at afholde fællesarrangementer, hvor forskellige kulturer kunne mødes til mad og dans, samt undersøgt muligheden for samarbejde med Fødevarebanken.

Odinsgård

Afdeling 11

 • 103 to- tre- og fireværelses boliger, hvoraf 20 er ungdomsboliger
 • Huslejestigning 1,8 %.
 • Ny gennemsnitlig husleje pr. m² ungdomsbolig: 993 kr.
 • Ny gennemsnitlig husleje pr. m² familiebolig: 1.049 kr.
 • Stenaldervej, Brabrand

Vi har bedt OpenAI om en liste med personer og aktiviteter:

Her er en liste over de personer og aktiviteter, der blev nævnt på beboermødet i Odinsgård:

Personer:

 1. Mads Kjeldgaard – Formand for afdelingsbestyrelsen
 2. Peter Nørskov – Ny serviceleder
 3. Søren Hammel – Afsked med 43 års tjeneste i Brabrand Boligforening
 4. Anders Nielsen – Valgt til Skræppebladet, suppleant til afdelingsbestyrelsen
 5. Susanne Nielsen – Valgt til bestyrelsen og som repræsentant i FAS
 6. Lone Donbæk – Suppleant til Skrræppebladet
 7. Mathias – Stod for musikalsk underholdning på sommerfesten

Aktiviteter:

 1. Julearrangement
 2. Fastelavnsfest
 3. Fælles rengøringsdag
 4. Sommerfest
 5. Planer om en fælles sankthansfest (aflyst på grund af afbrændingsforbud)
 6. Delebilen blev droppet på grund af økonomiske udfordringer
 7. Etablering af en 5G-mast forventes at bidrage positivt til afdelingens budget
 8. Renoverings- og vedligeholdelsesplaner, herunder udskiftning af tagrender, karnapper ved skraldespande og hjørnevinduer, samt udskiftning af vinduer på sydsiden med otte ugers leveringstid
 9. Ændringer i ordensreglementet vedrørende brugen af Solstuen motions- og loftsrum
 10. Beslutning om ikke længere at tillade opstilling af paraboler eller andre antenner
 11. Præsentation af budget for 2024 med en huslejeforhøjelse på 1,8 %
 12. Gennemgang af årsregnskabet for 2022, der viste et overskud på 55.683 kr.
 13. Drøftelse af forskellige emner under “eventuelt,” herunder redaktionsmøder for Skræppebladet, midlertidige foranstaltninger til en gynge med et brudt sæde og behovet for reparation af fliser på alléen uden for stuelejlighederne samt muligheder for fællesarrangementer og samarbejde med Fødevarebanken.

… med følgende prompt:

Lav liste med alle personer og aktiviteter
[linjeskift og så teksten i ovenstående artikel]

Læs også

▮ Skræppebladet, det trykte magasin 2023-06 November

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

 • Øv - ikke god
 • Nogenlunde
 • OK
 • Cool - god artikel
 • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

Skriv en kommentar

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt i
Skræppebladet
2023-06 November side 14
i sektionen Afdelingerne

forsiden af magasinet 2023-06 November

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Kollektivbyen
Gudrunsvej 78, 2.-3.sal
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data