Afd. 23: Ingen bestyrelse i afdelingen

afdeling 23 – Skovhøj

Afdelingen fortsætter med to kontaktpersoner

Afdelingsmødet i afdeling 23, Skovhøj, fandt sted den 19. september, og kontaktperson Flemming Søgaard Jensen delte afdelingsbestyrelsens årsberetning og informerede beboerne.

Flemming gjorde opmærksom på den stigende kompleksitet i affaldssorteringen og nævnte, at der ville blive indført yderligere to affaldsbeholdere i uge 45. Han kontaktede Morten Meldgaard fra Brabrand Boligforening for at diskutere, hvordan man bedst kan tilpasse affaldshåndteringen til de nye krav. Det blev foreslået at reducere antallet af affaldsbeholdere på nogle affaldsøer, da nogle af dem ikke altid var fyldt op. Forslaget blev modtaget positivt og vil blive undersøgt nærmere.

En deltager spurgte, hvorfor metal og papir/plast blev tømt i samme bil, og Flemming forklarede, at skraldebilerne havde to separate rum til dette formål. Der var også bekymring for stigningen i renovationsomkostninger, som Flemming forklarede ville blive dækket inden for budgettet.

Regnskab og budget

Budgettet for 2024 blev præsenteret af Susanne Witting. Hun redegjorde for de økonomiske overvejelser og forklarede, at der ville være en huslejeforhøjelse på 1,2 procent i det kommende år. Dette budget indeholdt en detaljeret oversigt over afdelingens indtægter og udgifter, og eventuelle ændringer og besparelser blev uddybet.

I forhold til spørgsmål og kommentarer fra beboerne blev der rejst bekymringer om, hvordan de kommende ejendomsstigninger ville påvirke budgettet. Susanne Witting svarede, at de endnu ikke havde information om disse stigninger og anbefalede, at man afventede yderligere oplysninger.
Desuden blev der bragt et spørgsmål om de afsatte midler til asfalt i 2023, som skulle være blevet udført sidste år ifølge en tidligere aftale. Der var usikkerhed om dette punkt, og det blev foreslået, at byggeteknisk konsulent Carsten Falck skulle konsulteres for at klarlægge situationen. Flemming nævnte, at asfaltarbejdet endnu ikke var udført, men at det sandsynligvis ville finde sted i efteråret.

Efter de uddybende svar og drøftelser blev budgettet for 2024 enstemmigt godkendt af beboerne.

Årsregnskab for 2022

På mødet blev også årsregnskabet for 2022 fremlagt. Dette regnskab gennemgik de økonomiske resultater for det foregående år og viste et overskud på 74.811 kr.

Susanne Witting forklarede, at afdelingens formue, som stammer fra de tidligere års henlæggelser, blev investeret i danske realkreditobligationer i overensstemmelse med gældende lovgivning. Der blev dog bemærket, at der i sommeren 2022 var blevet foretaget en lovændring vedrørende regulering af kurstab og renteindtægt på realkreditobligationer. Dette blev udført for at undgå store kurstab i den almene sektor, hvilket ellers ville medføre markante huslejestigninger i 2024. I 2022 havde afdelingen oplevet et kurstab på 794.789 kroner, som blev pålagt afdelingens henlæggelser. Kurstabet forventedes dog at blive mindsket over de kommende år.

Med dette var årsregnskabet for 2022 blevet forelagt og taget til efterretning på afdelingsmødet.

Forslag

Flere forslag blev diskuteret på afdelingsmødet. Forslaget om at installere ladestandere blev præsenteret af Brabrand Boligforening, og der var en debat om antallet og kapaciteten af disse standere. Deltagerne udtrykte bekymring for, om de kunne føre til mangel på parkeringspladser. Forslaget blev forkastet.

Der var også forslag om ændringer i ordensreglementet vedrørende fodring af fugle og vinduespudsning. Fodring af fugle direkte på jorden blev forbudt, mens opsatte fuglehuse blev godkendt til fodring. Der blev også vedtaget regler om vinduespudsning.

Valg

Da de kom til valg af afdelingsbestyrelse, viste det sig, at ingen ønskede at stille op. Derfor blev Flemming Søgaard Jensen og Søren Rasmussen valgt som kontaktpersoner.

Bedre internet?

I slutningen af mødet blev der udtrykt bekymring vedrørende internettjenesterne, og det blev oplyst, at fra den 3. januar 2024 vil Antenneforeningen være ansvarlig for internetforbindelserne.

Det blev bemærket, at flere beboere gerne ville have flere aktiviteter i afdelingen og opfordrede til at oprette en informationstavle. Der var også anmodninger om bedre kommunikation om ændringer i afdelingen.

Skovhøj

Afdeling 23

 • 64 lejemål
 • To og tre-værelses lejligheder
 • Huslejestigning 1,2 %
 • Ny gennemsnitlig husleje pr. m² familiebolig: 1.075 kr.
 • Skovhøj 201-297, 8361 Hasselager

Vi har bedt OpenAI om en quiz:

 1. Hvornår fandt afdelingsmødet i Skovhøj, afdeling 23, sted?
  1. 19. september
  2. 23. august
  3. 5. oktober
  4. 12. november

  Svar: A) 19. september

 2. Hvem delte afdelingsbestyrelsens årsberetning på mødet?
  1. Susanne Witting
  2. Flemming Søgaard Jensen
  3. Morten Meldgaard
  4. Carsten Falck

  Svar: B) Flemming Søgaard Jensen

 3. Hvorfor blev der foreslået at reducere antallet af affaldsbeholdere på nogle affaldsøer?
  1. For at spare penge
  2. Fordi nogle beholdere ikke var altid fyldt op
  3. For at gøre affaldssorteringen lettere
  4. Alle ovenstående

  Svar: D) Alle ovenstående

 4. Hvad blev foreslået for at tilpasse affaldshåndteringen til de nye krav?
  1. Øge antallet af affaldsbeholdere
  2. Reducere antallet af affaldsbeholdere på nogle affaldsøer
  3. Intet, behold systemet som det er
  4. Ansætte flere skraldemænd

  Svar: B) Reducere antallet af affaldsbeholdere på nogle affaldsøer

 5. Hvem præsenterede budgettet for 2024 på afdelingsmødet?
  1. Flemming Søgaard Jensen
  2. Morten Meldgaard
  3. Susanne Witting
  4. Carsten Falck

  Svar: C) Susanne Witting

 6. Hvad var årsregnskabets overskud for 2022?
  1. 124.811 kr.
  2. 74.811 kr.
  3. 50.000 kr.
  4. 100.000 kr.

  Svar: B) 74.811 kr.

 7. Hvor blev afdelingens formue investeret ifølge Susanne Witting?
  1. Aktier
  2. Realkreditobligationer
  3. Guld
  4. Ejendomme

  Svar: B) Realkreditobligationer

 8. Hvad blev foreslået angående ladestandere på mødet, og hvad var resultatet af forslaget?
  1. Installere flere ladestandere – blev godkendt
  2. Installere færre ladestandere – blev godkendt
  3. Installere flere ladestandere – blev forkastet
  4. Intet forslag om ladestandere blev præsenteret

  Svar: C) Installere flere ladestandere – blev forkastet

 9. Hvad blev besluttet angående fodring af fugle og vinduespudsning i forbindelse med ændringer i ordensreglementet?
  1. Fodring på jorden blev tilladt
  2. Fodring på jorden blev forbudt
  3. Vinduespudsning blev forbudt
  4. ntet ændret vedrørende fodring og vinduespudsning

  Svar: B) Fodring på jorden blev forbudt

 10. Hvem blev valgt som kontaktpersoner, da der ikke var nogen, der ønskede at stille op til afdelingsbestyrelsen?
  1. Susanne Witting og Carsten Falck
  2. Flemming Søgaard Jensen og Søren Rasmussen
  3. Morten Meldgaard og Elsebeth Frederiksen
  4. Ingen blev valgt

  Svar: B) Flemming Søgaard Jensen og Søren Rasmussen

… med følgende prompt:

Lav en quiz med 10 spørgsmål og svar
[linjeskift og så teksten i ovenstående artikel]

Læs også

▮ Skræppebladet, det trykte magasin 2023-06 November

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

 • Øv - ikke god
 • Nogenlunde
 • OK
 • Cool - god artikel
 • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

Skriv en kommentar

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt i
Skræppebladet
2023-06 November side 22
i sektionen Afdelingerne

forsiden af magasinet 2023-06 November

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Kollektivbyen
Gudrunsvej 78, 2.-3.sal
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data