Afd. 24: Får også opsat ladestandere til elbiler

afdeling 24 – Skovhøj

Parkeringsforhold og nye emhætter i Skovhøj

Repræsentanter for 15 husstande var mødt op i afdelingens fælleshus en onsdag i september til deres årlige afdelingsmøde.

En af de centrale emner, som kontaktperson Thomas Busch fortalte om i sin beretning, var udskiftningen af emhætter i afdelingen, som blev afsluttet i løbet af året. Thomas gav udtryk for bestyrelsens tilfredshed med det endelige resultat af dette projekt og bemærkede, at de nye emhætter blev betragtet som en værdifuld tilføjelse til beboernes køkkener. Han opfordrede beboerne til at henvende sig til afdelingens hjemmeside for yderligere brugsanvisninger og information om emhætterne.

Thomas påpegede også vigtigheden af at have en aktiv suppleant, da en bestyrelsessuppleant måtte træde ind som medlem, da Ivan havde trukket sig.

Fælleshuset

Derudover nævnte Thomas forhandlinger og ændringer vedrørende brugen af fælleshuset. Afdelingen havde arbejdet sammen med afdeling 17 for at opnå enighed om nogle ændringer i priserne og reglerne for fælleshuset. De besluttede, at det skulle være billigere at leje det, og at begge afdelinger kunne bruge det til sociale arrangementer op til én gang om måneden.
Thomas opfordrede også beboerne til at komme med forslag og ideer til, hvordan fælleshuset bedre kunne udnyttes til gavn for afdelingen.

Internet

Et andet vigtigt emne i Thomas’ beretning var udrulningen af fibernet i afdelingen. Thomas udtrykte sin holdning til, at afdelingen bør eje fibernettet, og han bemærkede, at denne eje-struktur ville give afdelingen mere kontrol over, hvem der leverede internet- og tv-tjenester til beboerne.

Dette ville også sikre, at afdelingen ikke ville blive tvunget til uforudsigelige stigninger i huslejen på grund af udskiftninger af internetudbydere.

Parkering

Endelig berørte Thomas også udfordringerne vedrørende parkeringspladser i afdelingen. Han bemærkede, at der var rapporter om beboere fra andre afdelinger, der brugte parkeringspladserne i afdelingen, og at der var problemer med varebiler, der optog pladser.
Thomas påpegede, at de eksisterende parkeringsregler ikke gjorde det muligt for bestyrelsen eller afdelingen at forhindre dette.

Den eneste mulighed ville være at inddrage et parkeringsselskab, der havde beføjelse til at udstede bøder. Derfor foreslog han nye parkeringsregler og parkeringskontrol som en løsning, som han håbede, at afdelingen ville støtte.

Forslag og debat

Debatten fortsatte med diskussion om parkeringsforhold i afdelingen. Bestyrelsen foreslog nye parkeringsregler og indførelsen af parkeringskontrol som en mulig løsning. Dette udløste en række spørgsmål fra beboerne om reglerne for parkering, herunder tilladelser og tidsbegrænsninger. En beboer spurgte også, om det var muligt at ændre reglerne for at tillade tre timers parkering med brug af en p-skive. På trods af dette ændringsforslag blev det til sidst afvist med flertallet imod.

Elbiler og trampoliner

Et andet forslag var installationen af ladestandere til elbiler i afdelingen. Beboerne diskuterede, om der var nok efterspørgsel efter disse standere, og om det ville være en god investering for afdelingen.

Der blev rejst spørgsmål om, hvorvidt der var blevet undersøgt naboaftaler med andre afdelinger, der allerede havde disse faciliteter, og om behovet for yderligere parkeringspladser.

Efter en afstemning besluttede beboerne at installere en ladestander til to parkeringspladser i afdelingen.
Andre beslutninger inkluderede tilladelse til opstilling af trampoliner i haverne under forudsætning af korrekt sikring og fastgørelse. Der blev også godkendt ændringer i priser og regler for fælleshuset og gæsteværelser.

Budgettet godkendt

Økonomimedarbejder Simon Christensen gennemgik det fremsendte budget for 2024. I budgettet for 2024 er der en huslejeforhøjelse på 1,3 procent. Det blev godkendt uden protester.

Valg

Det næste punkt var valg til afdelingsbestyrelsen. Her blev Rasmus Svold valgt som nyt medlem af afdelingsbestyrelsen, og Krzysztof Stec og Martin Larsen blev valgt som suppleanter. Der var ingen kandidater til valg til Skræppebladet eller FAS Syd.

Hegn og sus

Mødet blev derefter afsluttet med spørgsmål og kommentarer fra beboerne om forskellige emner, herunder ønsket om at forbedre hegnet og rækværket i afdelingen samt klager over susende emhætter.

Skovhøj

Afdeling 24

 • 80 lejemål fordelt på to-, tre- og fireværelses lejligheder
 • Huslejestigning 1,3 %
 • Ny gennemsnitlig husleje pr. m² familiebolig: 1.013 kr.
 • Skovhøj 104-226, Hasselager

Vi har bedt OpenAI om emner på mødet:

Baseret på beskrivelsen af beboermødet i afdeling 24 ser det ud til, at de vigtigste emner, der blev diskuteret, omfattede:

 1. Udskiftning af Emhætter:
  • Resultatet af udskiftningen af emhætter i afdelingen.
  • Opfordring til beboere om at henvende sig til afdelingens hjemmeside for yderligere information.
 2. Fælleshuset:
  • Forhandlinger og ændringer vedrørende brugen af fælleshuset.
  • Samarbejde med afdeling 17 for ændringer i priser og regler.
  • Opfordring til beboere om at komme med forslag til bedre udnyttelse af fælleshuset.
 3. Internet:
  • Udrulning af fibernet i afdelingen.
  • Forslag om at afdelingen skal eje fibernettet for mere kontrol over internet- og tv-tjenester.
 4. Parkeringsforhold:
  • Rapporter om andre beboere, der bruger parkeringspladserne.
  • Problemer med varebiler, der optager pladser.
  • Forslag om nye parkeringsregler og parkeringskontrol som en løsning.
 5. Forslag og Debat:
  • Diskussion om parkeringsregler, tilladelser og tidsbegrænsninger.
  • Forslag om ændring af regler for tre timers parkering med p-skive blev afvist.
  • Installation af ladestandere til elbiler og tilladelse til trampoliner i haverne.
 6. Budget for 2024:
  • Gennemgang af budgettet for 2024 med en huslejeforhøjelse på 1,3 procent.
  • Godkendelse af budgettet uden protester.
 7. Valg til Afdelingsbestyrelsen:
  • Valg af nye medlemmer og suppleanter til afdelingsbestyrelsen.
 8. Andre Anliggender:
  • Kommentarer og spørgsmål fra beboerne om hegnet, rækværket og støj fra emhætter.

Det ser ud til, at der var en bred vifte af emner, der blev diskuteret, og at beboerne var engagerede i at tage beslutninger om afdelingens forhold.

… med følgende prompt:

Hvad er de vigtigste emner på beboermødet?
[linjeskift og så teksten i ovenstående artikel]

Læs også

▮ Skræppebladet, det trykte magasin 2023-06 November

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

 • Øv - ikke god
 • Nogenlunde
 • OK
 • Cool - god artikel
 • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

Skriv en kommentar

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt i
Skræppebladet
2023-06 November side 23
i sektionen Afdelingerne

forsiden af magasinet 2023-06 November

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Kollektivbyen
Gudrunsvej 78, 2.-3.sal
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data