I Senior­bo Voldbækhave har beboerne taget hul på den nye affaldssortering

Seniorafdelingen ­Voldbækhave er en af de første afdelinger i ­boligforeningen, som nu sorterer efter den nye ordning

Hans Christian Houborg og Anja Riishøj.

I slutningen af september fik beboerne i Seniorbo Voldbækhave i Brabrand nye affaldskuber, som dermed markerede starten på en ny affaldsløsning.
Selvom beboerne gennem mange år har været vant til at sortere deres affald, var Anja Riishøj alligevel noget bekymret, da hun hørte om den nye ordning med sortering i ti forskellige affaldstyper.

Anja Riishøj på 66 år bor sammen med 75-årige Hans Christian Houborg i en af de knap 30 lejligheder, der udgør afdeling 16 lidt vest for Aarhus.
”Jeg tænkte: Hvordan skal vi gøre det uden at have spande stående fremme på køkkengulvet, og hvordan skal vi finde plads til dem?”

De fandt dog heldigvis hurtigt ud af, at de ti såkaldte ”fraktioner” ikke var lig med ti forskellige skraldespande i hjemmet.
I stedet skal der sorteres affald i fem rum og lidt flere affaldstyper i forbindelse med den nye affaldsløsning, som forsyningsselskabet Kredsløb lige nu ruller ud i hele Aarhus Kommune som led i en landsdækkende målsætning om at øge genanvendelsen af vigtige materialer.
De fem rum er: ”Hård plast, blød plast, mad- og drikkekartoner”, ”Glas og metal”, ”Papir, pap og tekstilaffald”, ”Madaffald” samt ”Restaffald”. Derudover kommer der næste år en ny ordning til ”Farligt affald”, som gælder for fælles bebyggelser og beboere i midtbyen.
”Herinde har vi plastik og mad- og drikkekartoner, og den anden er til glas og metal,” siger Anja Riishøj, mens hun hjemmevant åbner skabet under køkkenvasken og viser deres sorteringsløsning frem.

Affaldskuber i Seniorbo Voldbækhave.

Købte tre nye beholdere

Parret i Voldbækhave har købt tre spande til 150 kr. i Harald Nyborg for at udvide den sorteringsløsning, de havde i forvejen.
”Her har vi madaffaldet fra i går aftes med lidt gulerødder og skræl fra kartofler. Der kommer ikke meget mere i den, for så er vi nødt til at tømme den. Ellers kommer den hurtigt til at lugte,” fortæller Hans Christian Houborg.
Papir og pap bliver puttet i en orange kasse i et skab ved siden af rengøringsartikler, mens de ikke ønsker at have en beholder stående fremme til tekstilaffald.

”Det er spanden med plastik, der hurtigst bliver fyldt her hos os. I den med metal og glas har vi næsten ingenting,” siger Hans Christian Houborg, mens Anja Riishøj supplerer:
”Der kan godt gå tre til fire dage, før posen med restaffald er fyldt,” siger hun.

Kasse til pap og papir i køkkensskab hos Hans Christian Houborg og Anja Riishøj.

Ny sortering kræver tilvænning

Hos Kredsløb har man fuld forståelse for, at den nye sortering kræver tilvænning, og forsyningsselskabet anerkender, at det kan være en stor opgave og omvæltning for mange borgere, når de skal i gang med den nye ordning.

Hans Christian Houborg mener, at man med fordel kan tænke over ens eget forbrug, inden man begynder at indrette sit hjem med forskellige beholdere, så det affald, der er mest af, f.eks. får den største spand. Dernæst kan man så finde ud af, hvor de enkelte beholdere skal stå.
”Så det er op til hver enkelt at finde ud af, hvilket behov man har,” siger han efter selv at have høstet erfaringer med de nye løsninger i nogle uger.

Med en mindre oprydning og omrokering i skabene er det lykkedes for parret at finde plads til nye beholdere, og de er kommet godt fra land med den nye måde at sortere på, hvor de fra starten har haft en vejledning hængende i køkkenet.
”Der er meget information at hente i det informationsmateriale, som alle beboere får fra Kredsløb. Der får man svar på mange spørgsmål, og der er billeder af de forskellige typer affald,” siger Anja Riishøj.

Grethe Abild Jensens kurv til forskellige typer affald.

Grethe tager kurven og ”biblen” under armen

Grethe Abild Jensen på 74 år bor alene på 1. sal og bruger knap så mange sorteringsstationer, da hendes husholdning ikke er så stor.
Hun bruger en kurv, hvori hun f.eks. putter pap, glas og flasker. Derudover har hun en pose til restaffald, og så har hun en lille beholder med låg på køkkenbordet til madaffald. Meget af hendes sortering foregår derfor nede ved de nye affaldskuber, som står foran Voldbækhave.
Indtil videre mener hun ikke, at ordningen har været ”det store problem,” men hun føler stadig, hun har en del at lære.

”Tingene i kurven er rene og tørre, og de lugter ikke. Når den er ved at være fuld, tager jeg den under armen og går ned. Jeg bruger sorteringsvejledningen som min lille bibel til at finde ud af, hvor de enkelte ting skal hen. Det fungerer, men jeg skal jo have lært det per automatik, så jeg ikke skal hen at slå op i den hver gang,” siger hun.

Vil gerne passe på miljøet

De tre beboere fra Voldbækhave mener generelt, det er godt, at vi skal sortere vores affald, så mere kan blive genanvendt til gavn for miljøet og fremtidige generationer.
”Du kan heller ikke andet end at blive inspireret til at passe på miljøet, når du bor her i afdelingen, som ligger i naturskønne omgivelser,” pointerer Hans Christian Houborg.

”Hver måned har vi arbejdsdag, hvor vi fejer, pudser vinduer, støvsuger, vasker glashuset og cafegulvene osv., så på den måde er vi også gearet til, at der skal være pænt. Hvis du kommer herud, så kan det være én gang ud af en million, at du finder et stykke papir på fortovet, for hvis der ligger noget, så samler folk det op. Den tilgang startede allerede, da afdelingen blev bygget for snart 30 år siden, og det holder vi i hævd,” siger han.

Læs mere om den nye sortering og få gode råd:
www.kredslob.dk/sorteringsguiden

Affaldskuber i Seniorbo Voldbækhave.


Vi har bedt OpenAI om en opfordring til at sortere affald:

Affaldssortering: En lille handling med enorm betydning

I en tid, hvor vores planet står over for udfordringer som aldrig før, kan selv de mindste handlinger have en stor indvirkning. Affaldssortering er en sådan handling. Måske har du endnu ikke kastet dig ud i affaldssortering, eller måske mangler du lidt motivation til at fortsætte din indsats. Lad mig dele med dig, hvorfor affaldssortering er så vigtig og hvordan du kan gøre det til en del af din dagligdag.

Hvorfor er affaldssortering vigtig?
 1. Beskyttelse af miljøet:

  Affald, der ikke sorteres korrekt, kan have alvorlige konsekvenser for vores miljø. Det kan forurene vores luft, vand og jord, skade dyreliv og true økosystemer. Affaldssortering hjælper med at minimere denne skadelige påvirkning.

 2. Ressourcebevarelse:

  Ved at sortere og genanvende affald reducerer vi behovet for at udvinde og producere nye råmaterialer. Dette sparer energi og beskytter vores naturlige ressourcer.

 3. Økonomiske fordele:

  Effektiv affaldssortering kan faktisk spare samfundet penge. Genanvendelse og genbrug skaber også økonomiske muligheder og job inden for genanvendelsesindustrien.

 4. Sundhed og sikkerhed:

  Affaldssortering hjælper med sikker håndtering af farligt affald. Dette beskytter både miljøet og vores sundhed.

Hvordan kan du komme i gang med affaldssortering?

 1. Start småt:

  Hvis affaldssortering er nyt for dig, behøver du ikke at gøre det alt på én gang. Begynd med at sortere én type affald, f.eks. papir eller plastik, og udvid gradvist din sortering, når du bliver mere komfortabel med processen.

 2. Brug vejledninger:

  Hvis du er usikker på, hvordan man sorterer bestemte genstande, kan du bruge vejledninger eller apps, der giver dig information om korrekt sortering.

 3. Involver familien:

  Gør affaldssortering til en fælles indsats i dit hjem. Dette hjælper med at skabe gode vaner og gøre det til en sjov aktivitet for hele familien.

 4. Belønninger og anerkendelse:

  Overvej at indføre belønningsordninger eller konkurrencer for dem, der deltager aktivt i affaldssortering. Anerkend deres indsats og fejr de positive resultater.

 5. Tænk langsigtet:

  Husk, at selvom det kan virke som en lille indsats, vil det have en positiv indvirkning på vores miljø og fremtidige generationer.

Sammen kan vi gøre en forskel

Affaldssortering er ikke bare en opgave; det er en måde, hvorpå vi alle kan bidrage til at beskytte vores planet. Hver gang du sorterer dit affald korrekt, er det et skridt i retning af en renere og mere bæredygtig fremtid. Så lad os tage affaldssortering op som en udfordring og gøre en positiv forskel for vores miljø. Sammen kan vi skabe en bedre verden.

Lad os begynde at sortere affaldet, ét skridt ad gangen!

… med følgende prompt:

skriv blogpost der opfordrer til affaldssortering
[linjeskift og så teksten i ovenstående artikel]

Læs også

▮ Skræppebladet, det trykte magasin 2023-06 November

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

 • Øv - ikke god
 • Nogenlunde
 • OK
 • Cool - god artikel
 • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

Skriv en kommentar

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt i
Skræppebladet
2023-06 November side 4-5
i sektionen Foreningen

forsiden af magasinet 2023-06 November

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Kollektivbyen
Gudrunsvej 78, 2.-3.sal
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data