Græsrodsarbejde blev til arbejdsliv

Esben Trige har været aktiv i boligforeningen i over 50 år

Esben Trige.

Han startede med at læse til byggetekniker på håndværkerskole og kom i praktik fra Tilsynskontoret, da boligforeningen gik i gang på Gudrunsvej. I 1980 blev han færdig som arkitekt med retningen fysisk-økonomisk planlægning med speciale i varmeforsyning. Afgangsprojektet var alternativ varmeforsyning med nye energikilder med Gellerup som eksempel.

”Mange af de ting, kommunerne nu skal i gang med, har vi foregrebet,” siger Esben Trige.
Han håbede på at få planlægningsarbejde, men kommunerne hyrede ingeniørfirmaer i stedet for.

I stedet arbejdede han først i en del år i amtets kursuscenter med undervisning af unge arbejdsløse. Siden arbejdede han på et projekt med EU-midler med undervisning af indvandrere, ikke mindst tyrkere, i arbejdsmarkedsforhold. Derefter arbejdede han i 10 år på Aarhus Kommunes erhvervstræningsskole under FO med vejledning og EDB-undervisning mest for misbrugere, senere for folk med mange forskellige problemer.

Boligforeningen

Sammen med kæresten flyttede han for mere end 50 år siden ind i en 1½-værelses lejlighed på Gudrunsvej og derefter ind i en lejlighed på Toveshøj. Her arbejdede en gruppe på at få gjort Laden til et kommunalt beboerhus. Esben kom hurtigt med og deltog i det praktiske arbejde og var med til det indvendige arbejde som frivillig. Arbejdet med Laden var også starten til, at han i mange år sad i afdelingsbestyrelsen på Toveshøj, heraf fem som formand.

Han var også med i en OOA-gruppe (Oplysning om Atomkraft) i Gellerup og blev integreret med arbejde for alternativ energiplanlægning. Ligesom han var med i kursuscenter Kemi i Gellerup, et undervisnings- og erhvervsvejledningsprojekt, der også havde kursister engagerede i beboerarbejde.
”Beboerarbejde og beboerinddragelse er et interesseområde, som er spændende,” siger Esben.

Thorsbjerg

Han flyttede videre til et splinternyt Thorsbjerg og kom hurtigt med i afdelingsbestyrelsen og med i bestyrelsen for grundejerforeningen Bifrost. Sideløbende hermed blev han naboskaber eller beboerrådgiver i Jennumparken i Randers og var med til at udbygge beboerindsatsen.
Han kom også tilbage til rødderne og arbejdede for Århus Varme med at lave indsatser for at hjælpe på at spare på el og varme.
”Forsyningsplanlægning har altid interesseret mig,” siger Esben.

Stadig engageret i Laden

Laden har imidlertid stadig hans særlige interesse. Han har i mange år været formand for dens bestyrelse og arbejdet som husmand.

Han har været med til at videreføre Sigrids Stue, herunder Med Unge Øjne, som fokuserede på børn og kunst med støtte fra projektmidler. Her kommer både lokale og internationale kunstnere.

”Jeg vil gerne være med til at lave kunst og kunstprojekter i Gellerupområdet. Det er noget, som samler folk på tværs, uden grænser mellem etnicitet. Alle har noget at byde ind med,” siger Esben.

En diskoklub i vestfløjen af Tovsgården blev husvild, og sammen med sin søn startede han sideløbende et lyd- og lysfirma, der indimellem giver meget arbejde.

På spørgsmålet om, hvad der har været de største ændringer i de forløbne 50 år, griner han og svarer:
”Gellerup blev bygget og revet ned igen. Vi er blevet hængende og har fået et par børn undervejs.”

Han fortsætter med sine aktiviteter, så længe han kan.


Vi har bedt OpenAI om at beskrive Esben Trige som ildsjæl:

Esben Trige: En ildsjæl gennem 50 år –
fra boligforening til kulturelt engagement

Esben Trige fremstår som en sand ildsjæl med over 50 års engagement i boligforeningen og det omkringliggende lokalsamfund. Han har været involveret i en bred vifte af aktiviteter, der strækker sig fra boligforbedringer til sociale og miljømæssige projekter. Her er nogle nøglepunkter, der illustrerer hans rolle som ildsjæl:

 1. Uddannelsesbaggrund og faglig interesse:

  Esben Trige har en baggrund inden for byggeteknik og arkitektur med speciale i fysisk-økonomisk planlægning. Hans afgangsprøveprojekt fokuserede endda på alternative energikilder med Gellerup som et praktisk eksempel. Dette viser hans tidlige interesse i innovative og bæredygtige løsninger.

 2. Arbejde med unge og udsatte grupper:

  Efter at have afsluttet sin uddannelse, arbejdede Esben i årevis med undervisning af unge arbejdsløse og senere med indvandrere, herunder tyrkiske borgere. Hans engagement strakte sig til at omfatte folk med forskellige udfordringer, hvilket demonstrerer hans sociale ansvar og ønske om at støtte dem, der har brug for det mest.

 3. Aktiviteter i boligforeningen:

  Esben Trige har ikke kun boet i boligforeningen i over 50 år, men har også aktivt deltaget i forskellige initiativer. Dette inkluderer hans rolle i at omdanne Laden til et kommunalt beboerhus og hans langvarige medlemskab i afdelingsbestyrelsen, herunder som formand.

 4. Engagement i samfundsprojekter:

  Udover boligforeningsaktiviteter har Esben deltaget i OOA-grupper, der informerer om atomkraft, og har arbejdet med alternativ energiplanlægning. Dette viser hans bredere samfundsengagement og interesse i miljøspørgsmål.

 5. Kunstprojekter og kulturel integration:

  Esben Trige har også engageret sig i kulturelle aktiviteter som formand for Laden og ved at støtte kunstprojekter som “Med Unge Øjne”. Han anerkender kunstens evne til at bringe folk sammen på tværs af etnicitet og ser det som en måde at styrke fællesskabet.

Esben Trige’s vedvarende engagement og alsidige bidrag gennem årene understreger hans status som en ildsjæl, der ikke kun taler om forandring, men aktivt arbejder for at gøre en forskel i sit lokalsamfund.

… med følgende prompt:

Beskriv Esben Trige som ildsjæl:
[linjeskift og så teksten i ovenstående artikel]

Læs også

▮ Skræppebladet, det trykte magasin 2023-07 December

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

 • Øv - ikke god
 • Nogenlunde
 • OK
 • Cool - god artikel
 • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

Skriv en kommentar

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt i
Skræppebladet
2023-07 December side 4
i sektionen Artikler

forsiden af magasinet 2023-07 December

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Kollektivbyen
Gudrunsvej 78, 2.-3.sal
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data