Renove­ringen af Søvangen er nu i gang

Etageejendommene renoveres.

Efter længere tids forarbejde går ­renoveringen af Søvangen nu i gang

Tilbage i april 2022 vedtog beboerne i Søvangen en renovering af afdelingen. Renoveringen er en såkaldt helhedsplan, hvilket betyder, at de vigtige byggetekniske problemer løses én gang for alle.

Afdelingen har nemlig flere udfordringer, der skal løses nu for at forhindre, at standen på bygninger og bygningsdele forringes i væsentlig grad. Forbedringerne og de nye løsninger i afdelingen vil for eksempel sikre mod kulde- og trækgener og forbedre indeklimaet markant.

Renoveringen skal desuden sikre, at boligerne fremstår nyistandsatte og moderne og så attraktive, at de kan tiltrække en bredere målgruppe, så vi undgår tomme lejemål og deraf følgende lejetab i boligafdelingen.

Undervejs i processen har det vist sig, at flere af de fritliggende huse og rækkehuse er i så dårlig stand, at det bedre kan betale sig at rive dem ned og genopføre husene frem for at renovere dem.

Derfor blev det vedtaget, at alle fritliggende huse på Brabrand Skovvej 31-69 nedrives og genopføres. Det samme gør sig gældende for rækkehusene på Birgittevej 31-39, Annettevej 41-49 og Annettevej 31-39. Dermed kommer Søvangen i fremtiden til at omfatte helt nyopførte boliger.

Brabrand Skovvej får nye fritliggende huse.

Nordstern står for renoveringen

Efter afstemningen i august har pro­jekt­teamet udarbejdet og færdiggjort pro­jekt­materialet, som derefter blev sendt i EU-udbud, hvorefter projektet har været i prækvalifikation, udbud, forhandling og licitation.

I juni kunne vi meddele, at det er selskabet Nordstern, der kommer til at stå for renoveringen. Nordstern er en af Danmarks førende ejendomsudviklere og totalentreprenører inden for opførelse og renovering af bolig- og erhvervsbyggeri.

I oktober kom godkendelsen fra Aarhus Kommune af renoveringsøkonomien, hvilket betød, at vi nu officielt kan gå i gang med selve renoveringen.

Nordstern er derfor påbegyndt klargøring og opsætning af byggeplads. I år vil der kun ske udvendige arbejder, mens de indvendige påbegyndes efter årsskiftet.

Størsteparten af rækkehusene bliver nye.

På projektkontoret er vi tæt på beboerne

I forbindelse med renoveringen har vi åbnet et projektkontor på Louisevej 18 i bestyrelses- og selskabslokalet.

Her kommer projektteamet til at sidde under hele renoveringen. Teamet består af projektleder Henrik Hansen, projektassistent Zahra Shawkat og genhusningskonsulent Rikke Foldager Hejn. Derudover vil Nordsterns beboerkoordinator, Raquel Møller-Jensen, også være at finde på kontoret. Raquel vil have fast træffetid efter nytår, når de indvendige renoveringer går i gang.

Henrik åbner projektkontoret på Louisevej 18.

På projektkontoret kan beboerne i Søvangen allerede nu komme forbi og høre om planerne for deres lejemål, se huslejeberegninger og stille spørgsmål til renoveringen. De beboere, der skal genhuses, kan desuden få en personlig samtale med genhusningskonsulent Rikke Hejn om deres genhusningsforløb.

Ifølge projektleder Henrik Hansen er projektkontoret en uundværlig del af renoveringen, da det sikrer, at projektteamet er tæt på renoveringen og nærværende og åbne for spørgsmål og henvendelser fra beboerne.

For at sikre en god og produktiv renoveringsproces og et trygt forløb gælder det nemlig om at skabe en åben og dialogbaseret kommunikation med beboerne, ligesom det er vigtigt, at afdelingsbestyrelsen inddrages i renoveringsprocessen, forklarer Henrik Hansen.

Den samlede tidsplan forventes på nuværende tidspunkt at blive overholdt, så renoveringen kan afsluttes i andet halvår af 2027.


Vi har spurgt OpenAI om hvad en helhedsplan er:

Renovering i dybden:
Helhedsplanens syv kernekomponenter

En helhedsplan i forhold til et omfattende renoveringsprojekt refererer til en overordnet strategi eller plan, der tager højde for alle relevante aspekter af renoveringsprocessen. Dette kan omfatte både fysiske og funktionelle aspekter af bygningen eller området, der skal renoveres. Formålet med en helhedsplan er at sikre, at renoveringsprojektet udføres systematisk, effektivt og i overensstemmelse med de overordnede mål og visioner for området.

Nøgleelementer i en helhedsplan for et renoveringsprojekt kan omfatte:

 1. Bygningsmæssige aspekter:

  En vurdering af bygningens tilstand, herunder strukturelle, elektriske, VVS-systemer osv. Identifikation af behovet for reparationer, modernisering eller udskiftning af infrastruktur.

 2. Funktionelle aspekter:

  Analyse af, hvordan bygningen eller området bruges, og identifikation af eventuelle ændringer, der skal foretages for at opfylde nutidige eller fremtidige behov. Dette kan omfatte omstrukturering af rum, tilføjelse af faciliteter eller tilpasning til nye teknologier.

 3. Æstetiske overvejelser:

  En vurdering af den æstetiske appel og arkitektoniske karakter af området. Dette kan omfatte landskabsdesign, valg af materialer og farver for at forbedre udseendet og skabe et sammenhængende miljø.

 4. Bæredygtighed:

  Overvejelser om bæredygtighed og energieffektivitet. Dette kan omfatte integration af grønne teknologier, valg af miljøvenlige materialer og metoder til affaldshåndtering.

 5. Finansielle og tidsmæssige aspekter:

  En detaljeret oversigt over budgettet for renoveringsprojektet og en tidsplan for gennemførelsen. Dette indebærer også identifikation af eventuelle finansieringskilder og overvågning af omkostningerne og tidsrammen under projektets udførelse.

 6. Samfundsinvolvering:

  Inklusion af beboere, virksomheder eller andre interessenter i planlægningsprocessen for at sikre, at renoveringen imødekommer samfundets behov og bekymringer.

 7. Regulatoriske overvejelser:

  Overholdelse af alle gældende love, regler og bygningskoder. Dette inkluderer også at sikre, at alle tilladelser og godkendelser opnås.

En helhedsplan er designet til at skabe en sammenhængende og gennemførlig vej fremad for et renoveringsprojekt, hvor alle relevante faktorer er blevet taget i betragtning for at sikre et vellykket resultat.

… med følgende prompt:

Hvad er en helhedsplan ved et omfattende renoveringsprojekt?
[linjeskift og så teksten i ovenstående artikel]


Vi har efterfølgende bedt OpenAI om
at sammeligne med artiklen:

Bæredygtighed, dialog og finansiel planlægning:
En gennemgang af Søvangens renoveringsstrategi

Baseret på beskrivelsen i artiklen om renoveringen af Søvangen, kan vi identificere flere elementer, der relaterer sig til en helhedsplan for et omfattende renoveringsprojekt:

 1. Bygningsmæssige udfordringer:

  Artiklen nævner vigtige byggetekniske problemer, der skal løses én gang for alle, hvilket indikerer en omfattende tilgang til at håndtere bygningens aktuelle tilstand.

 2. Funktionalitetsforbedringer:

  Renoveringen sigter mod at forhindre forringelse af bygninger og bygningsdele ved at løse udfordringer som kulde- og trækgener samt forbedre indeklimaet.

 3. Æstetisk forbedring:

  Målet med renoveringen er at sikre, at boligerne fremstår nyistandsatte og moderne for at tiltrække en bredere målgruppe.

 4. Bæredygtighedsaspekter:

  Selvom artiklen ikke nævner specifikke bæredygtige tiltag, kan helhedsplanen omfatte miljømæssige hensyn for at skabe en bæredygtig renovering.

 5. Finansiel planlægning:

  Godkendelsen af renoveringsøkonomien og tildelingen af opgaven til Nordstern antyder, at der er lagt vægt på en omhyggelig finansiel planlægning og valg af entreprenør.

 6. Tidsplan og processtyring:

  Artiklen nævner godkendelse fra Aarhus Kommune og opstart af renoveringsarbejdet i overensstemmelse med en forventet tidsplan. Der er også etableret et projektkontor for at sikre tæt kommunikation med beboerne.

 7. Samfundsinvolvering:

  Oprettelsen af et projektkontor og involvering af beboerne gennem åben dialog og muligheden for at diskutere planer, huslejeberegninger og genhusningsforløb viser en indsats for at inddrage samfundet i renoveringsprocessen.

 8. Teknologisk integration:

  Selvom artiklen ikke indeholder specifik information om teknologisk integration, kan dette være en del af helhedsplanen, især når det indvendige renoveringsarbejde påbegyndes.

Samlet set antyder artiklen, at renoveringen af Søvangen følger principperne om en helhedsplan ved at adressere både tekniske, funktionelle, æstetiske, bæredygtige og samfundsrelaterede aspekter af renoveringsprojektet.

… med følgende prompt:

Vurder din beskrivelse af helhedsplan med beskrivelsen i denne artikel:
[linjeskift og så teksten i ovenstående artikel]

Læs også

▮ Skræppebladet, det trykte magasin 2023-07 December

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

 • Øv - ikke god
 • Nogenlunde
 • OK
 • Cool - god artikel
 • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

Skriv en kommentar

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt i
Skræppebladet
2023-07 December side 16
i sektionen Foreningen

forsiden af magasinet 2023-07 December

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Kollektivbyen
Gudrunsvej 78, 2.-3.sal
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data