Tre blokke er klar til nedrivning i Gellerup­parken

Dortesvej 5A.

En stor del af nedrivningen i Gellerupparken kan nu gennemføres som en del af udviklingsplanen for området

Alle beboerne i tre blokke på Dortesvej i Gellerupparken har takket ja til en ny bolig. Dermed er blokkene A5, A6 og A7 klar til at blive revet ned.

De beboere, som er fraflyttet, har med hjælp fra Brabrand Boligforening fået tilbudt boliger enten i samme område eller i andre boligforeninger, mens en lille del selv har fundet en anden bolig. Takket være en aftale mellem alle byens boligforeninger får beboere, der skal flytte på grund af nedrivninger som følge af udviklingsplaner, fortrinsret til ledige boliger andre steder i Aarhus.

”For mange er det en vemodig proces at sige farvel til en bolig, man har været glad for. Vi har dog hele vejen igennem bestræbt os på at hjælpe vores beboere trygt og godt videre i et nyt hjem et andet sted i Aarhus eller her i området efter deres ønsker,” siger Keld Albrechtsen, formand for Brabrand Boligforening.

Blokken A5 bliver den første af de tre, som firmaet Kingo Karlsens maskiner vil nedbryde. Inden nedrivningen er blokken blevet ryddet for inventar, trægulve og udvalgte betonelementer, der efter planen skal genbruges i andre byggerier. Derudover har man fjernet miljøfarlige materialer i bygningen. Rydningen og miljøsaneringen fortsætter den kommende tid i blokkene A6 og A7, som efter planen skal nedrives efter årsskiftet.

Af de omkring 120 beboere, der er blevet genhuset fra de tre blokke, er omtrent halvdelen blevet i Gellerup og Toveshøj, mens den anden del er flyttet andre steder hen.

Sikrer den fortsatte udvikling

Arbejdet med byudviklingen i Gellerup går med de kommende nedrivninger ind i en ny og vigtig fase, fortæller Keld Albrechtsen, formand for Brabrand Boligforening.
”Nedrivningerne er afgørende for, at vi kan overdrage arealerne til de kommende brugere, og sikrer, at den gode udvikling med at skabe en attraktiv bydel nu kan fortsætte, som vi f.eks. allerede har set det med etableringen af en prisvindende bypark, ny infrastruktur og mere blandet boligbyggeri,” siger han.

I alt syv blokke med 408 boliger skal nedrives i Gellerupparken.

På Inger Christensens Gade skal blokkene give plads til den ene halvdel af en ny folkeskoleskole, som Aarhus Kommune er i gang med at bygge i Gellerup. De resterende fem blokke skal alle give plads til nye private boliger, som projektudvikleren A. Enggaard opfører. Brabrand Boligforening har solgt jorden herfra, og midlerne går til renovering af boligerne i Gellerupparken.

Ud over de tre blokke på Dortesvej er der tale om A8 på Lottesvej, A4 på Jettesvej og blokkene A13 og A15 på Inger Christensens Gade – her har enkelte beboere ikke ønsket at tage imod boligforeningens tilbud om genhusning og har gjort indsigelse mod at skulle flytte. En opstart på nedrivningen af disse blokke afventer derfor en afgørelse ved boligretten.

Fakta om udviklingen af Gellerup

 • Helhedsplanen, som Brabrand Boligforening og Aarhus Kommune samarbejder om, beskriver den samlede plan for, hvordan Gellerup og Toveshøj forandres fra et socialt udsat boligområde til en attraktiv bydel. Syv blokke skal rives ned i Gellerup som en del af udviklingsplanen for området. Brabrand Boligforening er som følge af lovgivningen forpligtet til at gennemføre udviklingsplanen for Gellerup og Toveshøj inden 2030.
 • Brabrand Boligforening samarbejder med flere partnere om at genbruge flest mulige materialer fra de blokke, der skal rives ned – senest i det landsdækkende projekt (P)RECAST, der vil gøre det muligt at genbruge hele præfabrikerede betonelementer fra eksisterende bygninger. Her blev flere vægge og huldæk for nylig frigjort fra blokken A5 på Dortesvej.
 • 20.000 kvadratmeter trægulve, rækværk til altaner, gitterdøre, skotlamper og opgangstårne er eksempler på andre ting, der bliver genbrugt og får nyt liv i andre byggerier, mens boligforeningen også genbruger materialer fra nogle lejligheder til at renovere andre boliger i området med.

Kilde: Brabrand Boligforening,
Helhedsplanen for Gellerup og Toveshøj


Vi har spurgt OpenAI om status på nedrivningerne:

Gellerup’s transformation:
Tre blokke klar til nedrivning som led i omfattende udviklingsplan

Baseret på den information, du har delt, ser det ud til, at nedrivningen af blokke i Gellerup er en del af en omfattende udviklingsplan for området. Her er nogle nøglepunkter fra den information, du har givet:

 1. Tre blokke klar til nedrivning:

  Blokkene A5, A6 og A7 på Dortesvej er klar til nedrivning, da alle beboere i disse blokke har accepteret tilbud om nye boliger. Disse blokke vil blive nedrevet som en del af udviklingsplanen for området.

 2. Genhusning af beboere:

  Beboere, der er blevet nødt til at forlade de tre blokke, er blevet tilbudt boliger enten i samme område eller i andre boligforeninger. En stor del af beboerne har valgt at blive i Gellerup, mens andre er flyttet til andre områder i Aarhus.

 3. Miljøforanstaltninger før nedrivning:

  Før nedrivningen er blokkene blevet ryddet for inventar, trægulve og udvalgte betonelementer, der planlægges genbrugt i andre byggerier. Der er også gennemført miljøsanering for at fjerne eventuelle miljøfarlige materialer i bygningerne.

 4. Fortsat byudvikling:

  Nedrivningerne anses for at være afgørende for den fortsatte byudvikling i Gellerup. Arealerne, der frigives ved nedrivningerne, vil blive overdraget til kommende brugere som en del af udviklingsplanen.

 5. Oversigt over nedrivninger:

  Ud over de tre blokke på Dortesvej skal yderligere fire blokke nedrives i Gellerupparken. Nogle af disse blokke vil give plads til en ny folkeskole, mens andre vil blive erstattet af nye private boliger.

 6. Genbrug af materialer:

  Der lægges vægt på genbrug af materialer fra nedrivningen, herunder præfabrikerede betonelementer, trægulve, rækværk til altaner og andre genbrugelige materialer. Dette indgår i et bredere samarbejde og projekt for genbrug af materialer fra nedrivninger.

Det ser ud til, at udviklingen og nedrivningen er en del af en større helhedsplan for at forvandle Gellerup og Toveshøj fra et socialt udsat boligområde til en attraktiv bydel inden 2030. Hensigten er også at genbruge så mange materialer som muligt som en del af bæredygtige praksisser.

… med følgende prompt:

Hvad er status på nedrivningen af blokke i Gellerup?
[linjeskift og så teksten i ovenstående artikel]

Læs også

▮ Skræppebladet, det trykte magasin 2023-07 December

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

 • Øv - ikke god
 • Nogenlunde
 • OK
 • Cool - god artikel
 • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

Skriv en kommentar

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt i
Skræppebladet
2023-07 December side 14-15
i sektionen Foreningen

forsiden af magasinet 2023-07 December

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Kollektivbyen
Gudrunsvej 78, 2.-3.sal
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data