Kolofon
(december ’23)

Skræppebladet nr. 7 – december 2023

ISSN 0906-267X
Kontor: Kollektivbyen,
Gudrunsvej 78, 3, 8220 Brabrand
E-post: redaktion[AT]skraeppebladet[DOT]dk
Hjemmeside: skraeppebladet.dk
Skræppebladet er beboer- og foreningsblad for Brabrand Boligforening.
Skræppebladet er udkommet siden 1970.
Redaktionen er valgt på beboermøderne.
Bladets be­styrelse er den til enhver tid valgte foreningsbestyrelse.
Bladet udkommer otte gange om året (i 2023 dog kun syv).
Oplag: 5700 eksemplarer.
Abonnement: 175 kr. pr. år, bestil på: abonnement[AT]skraeppebladet[DOT]dk

Kom med i redaktionen: Henvend dig til redaktionsekretær, et redaktionsmedlem, eller stil op på dit afdelingsmøde.
Indlæg sendes til
redaktion[AT]skraeppebladet[DOT]dk
eller afleveres til et redaktionsmedlem.

Redaktør:

Redaktørteam: Jens Skriver og Helle Hansen
Ansvarshavende redaktør dette nummer:
Helle Hansen

Redaktion:

Laurits Bloch, tlf. 53 70 16 03 (afd. 2)
Johnni Pedersen, jp[AT]bb-afd3[DOT]dk (afd. 3)
Helle Hansen, tlf. 27 83 27 82 (afd. 4)
Ingrid Kristiansen, tlf. 24 67 23 37 (afd. 4)
Jens Skriver, tlf. 86 24 54 19 (afd. 6)
Anders Nielsen, tlf. 31 27 21 09 (afd. 11)
Lone Donbæk (suppleant, afd. 11)
Orla Jacob Steffens (afd. 12)
Thor Utting, tlf. 42 79 69 30 (afd. 31)
Erik Gravesen, tlf. 40 98 82 78 (ikke-bolighavende)
Frivillige redaktionsmedlemmer :
Peter Stampe Tlf. 60 62 12 86 (afd. 8)
Ulrik Dorph-Hansen, tlf. 26 29 36 64 (afd. 6)

Redaktionssekretær:

Elsebeth Frederiksen, tlf. 42 95 63 18
redaktionssekretaer[AT]skraeppebladet[DOT]dk

Layout, grafik og internet:

Ulrik Dorph-Hansen, tlf. 26 29 36 64
Illustrationer Creative Fabrica

Korrektur:

Niels Sørensen, niels[DOT]nscript[AT]gmail[DOT]com
Frivillig: Ester Engrob (afd. 4)

Tryk:

CS Grafisk. På miljøvenligt papir

Tjek også Skræppebladet på

facebook.com/skraeppebladet

Forside:

Julefest i Toveshøj 3. december, foto Anett S. Christiansen.

Deadline Skræppebladet:

Fredag klokken 10.00
23. februar (udkommer 7. marts)


Vi har bedt OpenAI om at skrive
en opfordring til at komme med i redaktionen:

Bliv en del af Skræppebladets redaktion:
Fortæl historier fra lokalsamfundet!

Skræppebladet, Brabrand Boligforenings væsentlige beboer- og foreningsblad siden 1970, søger nye medlemmer til at styrke vores redaktion og bidrage til at forme lokalsamfundets fortællinger. Vores dedikerede redaktionsteam, ledet af redaktørteamet med Jens Skriver og Helle Hansen, har i årtier leveret nyheder og historier, der forbinder vores samfund. Men for at fortsætte denne vigtige mission har vi brug for flere hænder og friske stemmer.

Hvordan kan du blive en del af Skræppebladets redaktion? Det er en enestående mulighed for at engagere dig i dit lokalsamfund og udvikle dine kompetencer. Henvend dig til redaktionsekretær Elsebeth Frederiksen eller et redaktionsmedlem for at udtrykke din interesse. Beboere i Brabrand Boligforening kan også stille op som kandidat til redaktionen på deres afdelingsmøder.

Skræppebladet er mere end et blad; det er et fællesskab, der forbinder sig med lokalsamfundet og giver dig mulighed for at dele dine historier. Bliv en del af redaktionen for at udvikle dine skrive-, redigerings- og kommunikationsfærdigheder. Dine ideer og synspunkter er værdifulde, og som redaktionsmedlem får du chancen for at dele dine historier og give din stemme til det, der er vigtigt for vores samfund.

Ingen særlige forudsætninger er nødvendige – kun lysten til at skrive og lære. Vi hjælper dig med alt fra emnevalg og interviews til research, skrivning og redigering. Kontakt os på redaktion[AT]skraeppebladet[DOT]dk eller besøg vores kontor i Kollektivbyen Gudrunsvej 78, 3. sal, hvis du er interesseret i at være med i redaktionen eller vil vide mere.

Bliv en del af Skræppebladets redaktion, og lad os sammen fortsætte med at fortælle de historier, der betyder noget for vores samfund!

… med følgende prompt:

Skriv blogpost der opfordrer til at blive medlem af skræppebladets redaktion
[linjeskift og kolofonens tekst]
Vi har efterfølgende rettet nogle unøjagtigheder i den genererede tekst.

Læs også

▮ Skræppebladet, det trykte magasin 2023-07 December

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

  • Øv - ikke god
  • Nogenlunde
  • OK
  • Cool - god artikel
  • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

Skriv en kommentar

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt i
Skræppebladet
2023-07 December side 26 forsiden af magasinet 2023-07 December

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Kollektivbyen
Gudrunsvej 78, 2.-3.sal
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data