Leder

Et år rinder ud, og Skræppen er her endnu

Oven på en lang november november november er det en trist start på december at få at vide, at Skovgårdsparken igen optræder på listen over parallelsamfund og dermed kan kigge ud i en fremtid, hvor nedrivninger og tvangsflytninger vinker. En rigtig tung start for afdelingens næsten nye bestyrelse og ikke mindst for den nye afdelingsformand, Sahra Ahmed Mohamed.

Skovgårdsparken optræder igen på listen over parallelsamfund og kan dermed kigge ud i en fremtid, hvor nedrivninger og tvangsflytninger vinker.

På Toveshøj må en anden afdelingsbestyrelse vente til 2024, før de kan præsentere afdelingens beboere for, hvilke 200 familier det er, som er udpeget til at skulle flytte fra deres hjem, når blokkene på et tidspunkt skal rives ned.

I Gellerupparken er den første blok på Dortesvej godt i gang med at blive pillet fra hinanden, så den formentligt er helt væk midt i januar, og de to andre Dortevejsblokke følger snart efter. Diverse retssager vil afgøre, hvad der kommer til at ske med de sidste fire dødsdømte blokke. Heri bor en halv snes familier, som for tiden oplever en dagligdag, hvor boligforeningen måske ikke lige har familiernes nærområde som førsteprioritet, på trods af at det er en kendsgerning, at beboerne kun benytter sig af deres beboerdemokratiske ret til at gøre indsigelse mod deres opsigelse på baggrund af Parallelsamfundsloven, som blandt andet FN siger, overtræder konventioner, Danmark har skrevet under på.

Pladsen her er for lille til at skrive meget om CO2-regnskabet, og det ville også kun blive en trist omgang. At de 50 år gamle betonplader kan genbruges til nybyggerier, ligesom gulvbrædderne går som varmt brød til genbrug, afslører kun, hvor unødvendigt det er at nedrive blokke, som ville kunne have stået i 100 år endnu.

Dette er årets syvende og sidste nummer af Skræppebladet. Et år med uvished om, hvornår kassen klappede i, og bladet måske ville gå ind. Men Skræppebladet udkommer stadig på tryk, og det forsætter forventeligt også med at ske i 2024, formentlig dog kun med seks udgaver. Beboerdemokratiet med foreningsbestyrelsen i spidsen skal i løbet af 2024 træffe beslutning om, hvordan fremtidens kommunikation i boligforeningen skal foregå, og om der stadig skal være en uafhængig redaktion af beboervalgte redaktionsmedlemmer, som frit kan tale administrationen og også foreningsbestyrelsens medlemmer imod, hvis det er nødvendigt. Tiden vil vise, hvordan det går.

Fra redaktionen skal lyde en hilsen om en god jul og et godt nytår
– med ønske om fred i Gaza, Ukraine og alle andre steder i verden.


Vi har bedt OpenAI om læserbreve for og imod ghettolisten:

Læserbrev for Ghettolisten:

Kære redaktion,

Det er med stor bekymring, men også en vis forståelse, at vi modtager nyheden om, at Skovgårdsparken igen optræder på ghettolisten. I lyset af de udfordringer, der præger sådanne områder, er det afgørende at anerkende regeringens initiativer til at adressere problemet. Parallelsamfund er et komplekst fænomen, der kræver handling.

Skovgårdsparken er desværre ikke alene om at stå over for nedrivninger og tvangsflytninger. Toveshøj og Gellerupparken oplever også lignende udfordringer. Det er tydeligt, at en grundlæggende forandring er påkrævet for at bryde de negative spiraler og skabe bedre levevilkår for beboerne.

Den aktuelle nedrivningsproces kan virke smertefuld, men det er vigtigt at huske på, at den langsigtede vision er at skabe mere bæredygtige og sammenhængende boligområder. Genbrug af materialer viser et ansvarligt hensyn til miljøet, og det er et skridt i den rigtige retning mod at opbygge moderne, funktionelle boliger.

Vi håber, at beboerdemokratiet vil spille en central rolle i beslutningstagningen om fremtidens kommunikation i boligforeningen. En åben dialog mellem beboere, administration og bestyrelse er afgørende for at skabe et fællesskab, hvor alle føler sig hørt og repræsenteret.

Ønsket om en god jul og et godt nytår går til alle beboere i Skovgårdsparken, Toveshøj og Gellerupparken. Vi håber på positive forandringer og en lysere fremtid for alle.

Venlig hilsen,
En bekymret, men håbefuld beboer


Læserbrev imod Ghettolisten:

Kære redaktion,

Det er med stor frustration og bekymring, at vi igen ser vores kvarter, Skovgårdsparken, på ghettolisten. Nedrivninger og tvangsflytninger truer, og beboerne står over for en usikker fremtid. Det er på tide at stille spørgsmålstegn ved effektiviteten af regeringens tiltag og Ghettolisten som helhed.

Parallelsamfundsloven og ghettolisten overser ofte de komplekse årsager til, at nogle boligområder oplever udfordringer. Beboerne i Skovgårdsparken er mangfoldige, og mange af dem ønsker at bidrage positivt til fællesskabet. Tvungen flytning og nedrivning risikerer at skabe mere splittelse og utryghed i stedet for at løse de underliggende problemer.

Vi må stille spørgsmål ved, hvorfor nedrivninger er nødvendige, når eksisterende bygninger kan renoveres og opgraderes. Beboerdemokratiet skal have en central stemme i beslutninger om fællesskabet og dets fremtid. At reducere antallet af udgivelser fra Skræppebladet er et bekymrende signal om en mulig begrænsning af ytringsfrihed og beboernes ret til information.

Der bør være mere fokus på at skabe positive forandringer gennem social støtte, uddannelse og beskæftigelsesmuligheder i stedet for at bruge nedrivninger som en løsning. Lad os arbejde sammen for at skabe et inkluderende og levende lokalsamfund, hvor alle beboere har lige muligheder og rettigheder.

Ønsket om en god jul og et godt nytår går til alle beboere, der kæmper for en retfærdig og tryg fremtid.

Venlig hilsen,
En frustreret, men engageret beboer

… med følgende prompt:

Skriv to læserbreve et for og et imod ghettolisten
[linjeskift og så teksten i ovenstående leder]

Læs også

▮ Skræppebladet, det trykte magasin 2023-07 December

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

  • Øv - ikke god
  • Nogenlunde
  • OK
  • Cool - god artikel
  • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

Skriv en kommentar

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt i
Skræppebladet
2023-07 December side 2 forsiden af magasinet 2023-07 December

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Kollektivbyen
Gudrunsvej 78, 2.-3.sal
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data