Leder

Nye udfordringer for almene boliger

Skæbnens ironi vil, at samtidig med at planerne for omdannelse af Gellerup og Toveshøj er ved at blive sat i værk, så er stadig flere beboere kommet i arbejde eller på anden måde blevet i stand til at forsørge sig selv, og de fleste unge satser på at få en uddannelse. Måske var integrationen ved at lykkedes, kunne man tro. Men nej, lyder nye krav fra Socialdemokratiet. Integrationen er slået fejl også for folk, der er i arbejde. Adskillige, som har boet her i mange år eller er født her, promoverer undergravende værdier gennem deres uddannelse eller deres arbejde, deres foreningsdeltagelse eller mediekanaler. Værdier, kultur og ideer ændrer sig nødvendigvis ikke, når man flytter fra et land i ”Stormellemøsten”. Der vil uundgåeligt opstå værdi- og kultursammenstød.

Kravene kan kun føre til yderligere stigmatisering af almene boliger, hæmme yderligere integration og gøre det endnu sværere for mange at blive accepterede i det øvrige samfund

Det stiller unægtelig nye krav til alment byggeri, hvor der både bor mange indvandrere og ældre danskere, for hvem mødet med indvandrerfamilier med mange børn kan være et kulturchok. Kravene kan kun føre til yderligere stigmatisering af almene boliger, hæmme yderligere integration og gøre det endnu sværere for mange at blive accepterede i det øvrige samfund. De nye politiske signaler rejser en række problemer. Hvad hvis beboere af oprindelig dansk oprindelse protestere mod Israels massedrab i Gaza? Der er også oprindelige danskere, som laver kriminalitet. Der er for øvrigt også stadig oprindelige danskere uden arbejde. Hvad med ramadan og eidfest? Skal der føres politisk kontrol med institutioner og skoler? Hvis værdier fra ”Stormellemøsten” virkelig hyldes, er det udtryk for desperation og for, at man føler sig sat udenfor.

Den eneste måde, det almene kan bekæmpe disse signaler på, er ved at styrke beboerdemokratiet og den boligsociale indsats yderligere, så beboerne føler, de hører med til fællesskabet og bliver betragtet som ligeværdige borgere. Dansk lovgivning skal følges til punkt og prikke, men der skal være mulighed for selvstændige holdninger. Myndighederne må respektere beslutninger, som er truffet på demokratisk vis, og f.eks. ikke blot skrinlægge beboermødebeslutninger.

Velargumenterede beboermødebeslutninger om at forkaste huslejestigninger kan myndighederne ikke bare afvise. Hvis man føler, man er en del af samfundet, vil man også værne om det, ligesom man også vil værne om sin bolig, hvis man føler, den er ens hjem og bliver respekteret som sådan.

Se Rasmus Stoklund og Frederik Vad i Information 10. februar 2024.

Læs også

▮ Skræppebladet, det trykte magasin 2024-01 Marts

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

  • Øv - ikke god
  • Nogenlunde
  • OK
  • Cool - god artikel
  • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

Skriv en kommentar

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt i
Skræppebladet
2024-01 Marts side 2 forsiden af magasinet 2024-01 Marts

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Kollektivbyen
Gudrunsvej 78, 2.-3.sal
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data