Ordinære afdelings­møder i foråret 2024

Brabrand Boligforening

Herved indkaldes til ordinære afdelingsmøder i henhold
til vedtægternes §18 samt i henhold til de beslutninger,
der er blevet taget på de enkelte afdelingsmøder omkring afholdelse af ordinære afdelingsmøder.

Foreløbig dagsorden for afd. 7, 22, 31:

 1. Valg af dirigent
 2. Årsberetning fra afdelingsbestyrelsen
 3. Afdelingens årsregnskab for 2023
 4. Forslag
 5. Eventuelt

Denne dagsorden gælder for følgende afdelinger:

 • Afdeling 7, Hasselhøj
  Onsdag den 10. april 2024 kl. 17.30
  i afdelingen, Hasselhøj 203, 8361 Hasselager
 • Afdeling 22, Sonnesgården
  Torsdag den 11. april 2024 kl. 19.00
  i afdelingens fælleshus, Sonnesgade 14, 8000 Aarhus C
 • Afdeling 31, Havnehusene
  Tirsdag den 9. april 2024 kl. 18.30 i Aarhus Internationale ­Sejlsportscenter, Ester Aggeboes Gade 80A, 8000 Aarhus C

Foreløbig dagsorden for afd. 4, 5, 6,

der også har valg til afdelingsbestyrelse m.fl. om foråret:

 1. Valg af dirigent
 2. Årsberetning fra afdelingsbestyrelsen
 3. Afdelingens årsregnskab for 2023
 4. Forslag
 5. Valg:
   1. Afdelingsbestyrelsesmedlemmer + suppleanter
   2. Repræsentant + suppleant til Skræppebladets redaktion i afdelinger med lige numre, samt afd. 4 (som har valg til Skræppebladet hvert år)
   3. Evt. andet
 6. Eventuelt

Denne dagsorden gælder for følgende afdelinger:

 • Afdeling 4, Gellerupparken
  Onsdag den 24. april 2024 kl. 18.00 i Samlingshuset,
  Karen Blixens Boulevard 23, 8220 Brabrand
 • Afdeling 5, Toveshøj
  Tirsdag den 16. april 2024 kl. 17.00 i Laden,
  Edwin Rahrs Vej 6B, 8220 Brabrand
 • Afdeling 6, Holmstrup
  Torsdag den 18. april 2024 kl. 19.00
  i afdelingens selskabslokale, Jernaldervej 245, 8210 Aarhus V

Hvordan udarbejder jeg et forslag til afdelingsmødet?

Du kan finde en forslagsformular på Brabrand Boligforenings hjemmeside, som måske kan hjælpe dig til at formulere et forslag til afdelingsmødet. Hvis du ikke bruger formularen, er det vigtigt, at dit forslag indeholder alle de kontaktoplysninger, som skal udfyldes i den sidste kasse i formularen begyndende med: ”forslagsstiller”.

Hvordan indsendes forslag?

Enten pr. mail
Udfyldt forslagsformular sendes til e-mail: forslag[AT]bbbo[DOT]dk og mærkes med afdelingsnummer/afdelingsnavn i overskriften. Formularen kan afhentes på Brabrand Boligforenings hjemmeside. Alternativt på servicekontoret eller hos Brabrand Boligforening, Edwin Rahrs Vej 33, 8220 Brabrand.

Eller pr. post
Alternativt sendes forslagsformular med post eller afleveres hos Brabrand Boligforening, Edwin Rahrs Vej 33, 8220 Brabrand – Att.: Afdelingssekretær. Kuverten mærkes med ”Forslag”.

Hvornår skal forslag være indsendt?

Forslag skal være Brabrand Boligforening i hænde senest tre uger før afholdelse af det pågældende afdelingsmøde.

Med venlig hilsen
Afdelingsbestyrelserne

Forslag til afdelingsmøde


Forslag (hvad foreslår du?):

Motivation (hvorfor foreslår du det?):

Omkostninger (hvor meget koster det?):

Forslagsstiller (navn):
Adresse:
Telefon:
E-mail:
Afdeling:

Kontaktoplysninger SKAL udfyldes. Formular i A4 kan hentes fra bbbo.dk

Læs også

▮ Skræppebladet, det trykte magasin 2024-01 Marts

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

 • Øv - ikke god
 • Nogenlunde
 • OK
 • Cool - god artikel
 • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

Skriv en kommentar

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt i
Skræppebladet
2024-01 Marts side 12 forsiden af magasinet 2024-01 Marts

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Kollektivbyen
Gudrunsvej 78, 2.-3.sal
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Datoer:

 • kl. 18.30 Havne­husene
  Ordinære afdelings­møder i foråret 2024
 • kl. 17.30 Hasselhøj
  Ordinære afdelings­møder i foråret 2024
 • kl. 19 Sonnes­gården
  Ordinære afdelings­møder i foråret 2024
 • kl. 17 Toveshøj
  Ordinære afdelings­møder i foråret 2024
 • kl. 19 Holmstrup
  Ordinære afdelings­møder i foråret 2024
 • kl. 18 Gellerup­parken
  Ordinære afdelings­møder i foråret 2024
Se kalender
Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data