Brabrand Bolig­forening

Brabrand Boligforening

Edwin Rahrs véj 33, 8220 Brabrand
Telefon 89 31 71 71
E-mail: Brabrand[AT]bbbo[DOT]dk
Hjemmeside: www.bbbo.dk.

Åbningstider mv:

Nyeste kontaktinfo og åbnigstider i toppen af denne side.

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Brabrand Boligforening i det vestlige Aarhus er en af landets største boligforeninger med over 5.000 boliger, over 15.000 beboere og cirka 44.000 medlemmer. Foruden boliger har foreningen ca. 1.200 andre lejemål i form af erhvervslejemål, børneinstitutioner, carporte m.v. De cirka 5.350 lejemål har samlet over 402.000 kvadratmeter svarende til over 56 fodboldbaner under tag.
Foreningens boliger er placeret både i byen og på landet. De er bygget som rækkehuse, lav etagebyggeri og store boligblokke. Det meste nyere byggeri er eksperimenterende mht. arkitektur, byggematerialer, beboersammensætning og kombination af alment byggeri og andre ejerformer.

Den mest kendte bebyggelse (eller afdeling) er Gellerupparken, hvor cirka en trediedel af boligforeningens boliger ligger. Gellerupparken ligger klos op ad den næststørste afdeling, Toveshøj, og til sammen udgør de cirka halvdelen af lejemålene i boligforeningen. Et milliardprojekt med Aarhus Kommune og Brabrand Boligforening i spidsen, “helhedsplan for Gellerupparken og Toveshøj”, har siden 2006 været undervejs for at ombygge og omstrukturere området “fra ghetto til bydel”, som det populært er blevet udtrykt.
Både Gellerupparken og andre afdelinger ligger i det geografiske område Gellerup (tidligere Gellerup Sogn), men gennem tiden er Gellerup ofte blivet lig med Gellerupparken (eller omvendt), hvilket kan skabe en del frustration i kommunikationen, når det ikke af sammenhængen fremgår, hvad der er tale om. Medier anvender ofte “Gellerup” om både Gellerupparken og Toveshøj – og inkluderer nogle gange de øvrige naboafdelinger.

Brabrand Boligforening har har en årlig omsætning på 300 – 500 mio. kroner. Der er ansat cirka 160 personer i administrationen, dvs. både kontorpersonale og driftspersonale.

Historie og afdelinger

Brabrand Boligforening blev startet den 29. april 1948 af en gruppe folk, der kendte bolignøden efter 2. verdenskrig. I 1950 kunne man præsentere de første 24 lejligheder i Hans Broges Parken i Brabrand. Siden er der bygget meget. Først Søvangen med cirka 400 lejligheder. Herefter fulgte bl.a. de store byggerier i Gellerup i starten af 1970’erne, adskillige mindre afdelinger omkring 1990. Efter 2000 er der bygget i Tranbjerg, Solbjerg og Hasselager med fokus på lavenergi. Seneste byggeri er på Aarhus Havn.

1952: Afd. 1: Hans Broges Parken, 118 boliger (Brabrand)
1959: Afd. 2: Søvangen, 444 boliger (Brabrand)
1967: Afd. 3: Skovgårdsparken, 376 boliger + 56 i Glashuset inkl. ungdomsboliger (Brabrand)
1968: Afd 21: Hasselager, 17 boliger (Hasselager)
1972: Afd 4: Gellerupparken, 1776 boliger (Brabrand)
1972: Afd 5: Toveshøj, 624 boliger (Brabrand)
1975: Afd 6: Holmstrup, 402 boliger (Aarhus V)
1984: Afd. 7: Hasselhøj, 101 boliger heraf 18 ungdomsboliger (Hasselager)
1988: Afd. 8: Drejergården, 65 boliger; ældre-, familie- og ungdomsboliger. (Brabrand)
1988: Afd. 10: Rødlundparken, 233 boliger haraf 24 ungdoms-, 10 ældre- og 25 senior-boliger (Harlev)
1990: Afd. 11: Odinsgård, 103 boliger heraf 20 ungdomsboliger (Brabrand)
1990: Afd. 12: Thorsbjerg, 142 boliger heraf 30 ungdomsboliger (Brabrand)
1991: Afd. 14: Borumtoften, 6 ældrevenlige boliger (Borum)
1992: Afd. 15: Hasselengen, 136 boliger, heraf 30 ungdomsboliger (Hasselager)
1994: Afd. 16: Voldbækhave, 28 boliger (Brabrand)
1996: Afd. 17: Højriisparken, 21 boliger (Brabrand)
1996: Afd. 18: Lyngby, 4 boliger (Brabrand)
1998: Afd. 19: Bronzealdervænget, 128 ungdomsboliger (Aarhus V)
1967: Afd. 21: Hasselager – Baunevej, 17 boliger heraf 4 familiehuse (Hasselager)
2002: Afd. 22: Sonnesgården, 95 seniorboliger heraf 71 medejer, 24 almen (Aarhus C)
2002: Afd. 23: Skovhøj i Hasselager 23, 64 seniorboliger (Hasselager)
2002: Afd. 24: Skovhøj i Hasselager 24, 80 opført af Brabrand Boligforening, 50 af Boligforeningen Århus Omegn
2013: Afd. 25: Østergårdsparken, 60 toplansboliger (Tranbjerg Syd)
2013: Afd. 26: Kildeagervej, 73 lavenergiboliger (Hasselager)
2011: Afd. 30: Pilevangen, 43 lavenergiboliger (Solbjerg)
2015: Afd. 31: Havnehusene, familie, senior og ungdomsboliger (Aarhus Ø)
2019: Afd. 29: Valdemarsgade, 22 boliger (Aarhus C)
2019: Afd. 32: AARHUS Kollegiet, 352 ungdomsboliger (Brabrand)
2020: Afd. 33: Generationernes Hus, 40 familieboliger og 40 ungdomsboliger (Aarhus Ø)
2021: Afd. 27: Tingskovparken, 32 familieboliger (Tranbjerg)
2025: Afd. 34: Nordlandsvej, Vejlby-Risskov 105 familieboliger (planlagt)

NB:
Afd. 7 og 15 har tidligere været er lagt sammen til een afdeling.
Afd. 9 var tekninsk betegnelse anvendt under opførelse af Gellerupbadet.
Afd. 20 var selvstændig afdeling under opførelsen men kan nærmest ses som udvidelse af afdeling 10. Først i 2023 faldt endelig sammenlægning sted.
Afd. 1 består af en sammenlagt afdeling i Hans Broges Parken og Udsigten.
Byggeriet Isbjerget på Aarhus Ø i årene 2008-10 en del af Brabrand Boligforenings projekter, indtil både Tækker Group og boligforeningen trak sig ud af projektet.
Byggeriet af kollegie på Randersvej tegnet af CF Møller var planlagt sammen med Aarhus Kommune 2017-2022.

Ledelse

Repræsentantskabet

Repræsentantskabet er boligforeningens øverste myndighed og består af de personer, som er valgt til bestyrelserne i boligforeningens afdelinger. Desuden indgår tre repræsentanter for ikke-bolighavende medlemmer, tre medarbejderrepræsentanter samt foreningsbestyrelsens medlemmer.
Læs om repræsentantskabet, boligforeningens organisation oppg foreningsbestyrelse på på boligforeningens hjemmeside.

Foreningsbestyrelsen

Foreningsbestyrelsen vælges af repræsentantskabet og består p.t. af otte medlemmer. Det er bestyrelsen som bl.a. ansætter direktør og chefer:
Find nyeste kontaktinfo til medlemmer af foreningsbestyrelsen på seneste adresse-side)

Daglig ledelse

Brabrand Boligforeningsdirektion består af

 • Administrerende direktør Kristian Würtz
 • Administrationschef Susanne Witting

Find øvrige medarbejdere og kontaktinfo på Brabrand Boligforenings hjemmeside Om os.

Ansatte foruden administrationspersonale er: varmemestre, gårdmænd, rengøringspersonale, beboerrådgivere, inspektører, aktivitetsmedarbejdere samt håndværkere i BB-Service, som er boligforeningens eget tømrer/maler/vvs-firma.
Fibnd kontaktionfo til servicecentre (tidligere viceværter) på bolighforeningens hjemmeside.

Lokal ledelse

Beboerne i hver afdeling vælger på et årligt beboermøde en bestyrelse til at varetage afdelingens interesser. Mindre afdelinger vælger ofte en bestyrelse med tre personer, men fem personer er mest udbredt. Store afdelinger har dog flere.
Hver afdeling er en økonomisk uafhængig enhed (i forhold til daglig drift, men der kan laves særlige aftaler med boligforeningen (=alle de andre afdelinger) eller BL – Boligselskabernes Landsforening). Organisationen i hver afdeling følger foreningsloven med valg af bestyrelse, formand mv. Sekretær og kasserer vælges ikke idet disse poster varetages af ansatte i boligforeningen.
Det er den lokale bestyrelse (= afdelingsbestyrelse) som har ansvaret for afdelingens beboeraktiviteter, f.eks. fællesspisning, fester eller interesseklubber.

Hvis der ikke er kandidater nok til en afdelingsbestyrelse, eller den træder tilbage, er det foreningsbestyrelsen som træder til i stedet.

Lokaliteter

Administration og Tovsgård

Boligforeningens administration er i 2019 flyttet tilbage til Gellerup i nyopført bygning på hjørnet af Edwin Rahrs vej og Karen Blixens boulevard – overfor Bazar Vest og Aarhus Kommunes nye kontorbygning kaldet “Blixen”.
Administrationsbygningen huser foruden administrationen for Brabrand Boligforening også servicefaciliteter for afdelingerne Gellerupparken og Toveshøj.

Boligforeninghens administration var for en kortere årrække flyttet fra Gellerup til en moderne kontorbygning ved Bispehaven (en boligafdeling som dog ikke hører under Brabrand Boligforening men under Østjysk Bolig – tidligere kaldet Boligselskabet Præstehaven). Adressen var Ryhaven 2.

Indtil julen 2011 holdt Brabrand Boligforenings administration til i hovedbygningen af en ombygget gård, Tovsgård (eller Tougsgård), der tidligere var en af de største gårde i Gellerup. Gården var så stor at en større vej (nu Edwin Rahrs Vej) gik gennem gårdspladsen. Adressen i dag er Gudrunsvej 10 A.
En af gårdens udbygninger, en stor lade, er også bevaret. Den er i dag ramme om det kommunale beboerhus, Tougsgårdsladen (kendt som “Laden”). Det er også fælleshus for boligforeningens afdeling 5, Toveshøj, som også har beboerrådgivning der.
Endvidere holdt Håndbryggerlauget af 1970 til i bygningen på Edwin Rahrsvej 6, da ølbrygning var en beboeraktivitet frem til 2028.
Gårdens bygninger og ikke mindst landbesiddelser blev opkøbt af boligforeningen og er i dag udlagt som boligområder.

Naturområder

Afdelingerne i Brabrand Boligforening ligger tæt på de store naturområder i Århus.

 • Brabrand Sø er nabo eller meget tæt på afdeling Gellerupparken, Drejergården, Hans Brogesparken, Skovgårdsparken, Søvangen, Højriisparken
 • Årslev Engsø ved siden af Brabrand Sø er nabo eller meget tæt på afdeling Volbækhave
 • Naturen på Holmstrup Mark (del af Skjoldhøjkilen) er nabo til afdeling Toveshøj, Holmstrup, Thorsbjerg, Odinsgård og Bronzealdervænget
 • Hasselager er stadig landsbyagtig med hensyn til den lette adgang til marker, skove og natur. Her ligger afdelingerne Hasselager, Hasselhøj, Hasselengen og de to afdelinger i Skovhøj, afd. 23 og 24.
 • Landsbyerne Borum, Lyngby og Harlev er tæt på marker og placering for afdelinger af samme navn.
 • Brabrandstien, Rådhusparken og parken ved Musikhuset er tæt på afdeling Sonnesgården og Valdemars Have.
 • Aarhus Havn herunder lystbådehavn liger lige uden for døren for afdeling Havnehusene og Generationernes Hus som også ligger tæt på Risskov skov og strand.

Helhedsplan

Det største projekt i Brabrand Boligforening har i efterhåpnden mange år været helhedsplanen for området i og omkring Gellerupparken og Toveshøj. I samarbejde med Aarhus Kommune gennemføres planen, der forventest at koste flere milliarder kroner.
Blandt aktiviteter under helhedsplanen har været følgende:

 • Meyer-projektet – socialt viceværtprojekt der med maskotten Otto skaber renere omgivelser
 • Gellerup Højskole – en traditionel højskole i et utraditionelt miljø. Holdte tidligere til i lokaler på Nordgårdskolen og Hejredalskollegiet. Fremover i bygning ved City Vest
 • Vejledningscenteret – der bl.a. skaber rollemodeller for beboere med anden etnisk baggrund end dansk, giver hjælp til lektier mv.

Aktiviteter

Foreningens aktiviteter

Fra centralt hold er der tre beboeraktiviteter som dækker hele boligforeningen:

Lokale aktiviteter

Der findes over 100 beboeraktiviteter i boligforeningens mange afdelinger. Der er bl.a. interesseforeninger, sportsaktiviteter, pensionistklubber, computerklubber, haveforeninger, dyreklubber, banko, fællesspisning, fastelavns- jule- og sommerfester og cykelværksteder og meget andet. Alle aktiviteterne styres af beboere i de enkelte afdelinger.

Læs også

▮ Skræppebladet, det trykte magasin

Denne side:

Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data