Artikler med emnet økonomi

I alt 389 sider blev fundet. Her vises (resultatside 13)

Afd. 1: Beboer­møde i afd. 1

Mødet afviklet i god atmosfære

Omkring 80 beboere var mødt frem til det ordinære beboermøde for afd. I. Igen i år var dirigentposten i sikre hænder hos Kjeld Albrechtsen. Beretning for afdelingens  forhold Et udpluk af formandens beretning: Afdelingen er nu færdig med udskiftningen af faldstammer. Der er i afd. givet tilladelse til begrænset sprøjtning, men det gælder kun flisegange, hvor folk adviseres på forhånd.. Udvidelse af parkeringsplads er midlertidig sat i

Magasinet 2009-08 Oktober Afdelingerne
Hans Brogesparken Debat-omtale
Læs mere

Husleje med mere...

Lidt om hvad der er hvad, og hvor man selv gør en forskel

Når vi taler husleje, så drejer det sig om den månedlige opkrævnings nettoleje og ikke andet. Det er månedens opkrævning af 1/12 af den årlige husleje. For nogle beboere er det næsten hele månedens betaling for at bo her, men for andre kan selve huslejen være den mindre del. Dette indlæg er lavet for at hjælpe på forståelsen, der hvor en sådan glipper. Ideelt vil beboere kunne hjælpe hinanden

Magasinet 2009-07 September Artikler
Utilfredshed-omtale
Læs mere

Vinduer haste-udskiftes for to mio. kr.

Beboerne i Brabrand Boligforenings afdeling Odinsgård, der ligger på Stenaldervej i det vestlige Århus, har igen fået truslen om nedfaldende vinduer ind på livet. I går faldt et vindue ud og ned på jorden, hvor ruden splintredes. Alle arealer neden for vinduerne bliver nu spærret af, og samtidig opfordres alle beboere til enten at holde vinduerne lukket eller kun åbne med største forsigtighed indtil alle vinduer hurtigst muligt er udskiftet. Afdelingen

Blog: mandag 31. august 2009
Odinsgård Kommentar­spor (1)
Læs mere

Videoovervågning er både dyrt og dumt

Der er kun få beviselig positive effekter ved en dyr investering

Kameraerne skal ikke snurre for huslejekroner, hvis det står til modstandere af videoovervågning. Ikke meget tyder på, at det kan betale sig for boligforeninger at opsætte elektroniske øjne på hushjørnerne, og på et møde med masser af aktive beboere fortalte bl.a. Peter Lauritsen om de mange bagsider ved at investere i overvågningsudstyr. Skræppebladet var den 10. juni med på fyraftensmødet, der var arrangeret af Det Boligsociale Fællessekretariat. Peter Lauritsen

Magasinet 2009-06 Juli Artikler
Kommentar­spor (1)

Havnebyggerier i krise

Først Light House og SHiP, derefter Isbjerget og nu er også Z-huset ramt af finanskrisen. De fire prestigebyggerier i den nye bydel på den tidligere containerhavn kæmper med økonomien. Planerne for Z-huset ændres, så der bliver færre boliger og mere erhverv. Lejlighedssalget er reelt gået i stå. Ændringen af areal fra bolig til erhverv betyder at projekteringen ikke er færdig. "Det bliver tidligst til næste år, at man vil kunne se huset

Blog: mandag 20. juli 2009

431.000 kr. til at skaffe nye Natteravne i Århus V

Natteliv: Det er dyrt at få frivillige til at melde sig til ulønnet arbejde. Indenrigs- og Socialministeriet har bevilget 431.000 kroner til Natteravnene i Århus vest. Pengene tildeles over to år og skal bruges til at rekruttere nye frivillige. "Landets frivillige yder en imponerende indsats for at hjælpe mennesker, der har det svært. Velfærd handler om at indgå i positive sociale netværk, at være en del af samfundet og betyde noget

Blog: torsdag 9. juli 2009
Gellerupparken
Læs mere

Problem med Siemens-varmemålere hos AAB

Beboerne i Rytterparken i Arbejdernes Andelsboligforening har så store problemer med deres varmemålere, at der slet ikke kan aflæses individuelt forbrug. Derfor bliver alle 461 lejligheder i afdelingen afkrævet en gennemsnitsbetaling, hvilket går ud over dem, der har sparet på varmen. I Brabrand Boligforening er problemet med varmemålere fra Siemens ikke ukendt. I årevis har afdeling Holmstrup kæmpet mod defekte målere, eftermontering, udskiftning og tilpasning af det såkaldte CTS-anlæg (central

Blog: lørdag 20. juni 2009
Holmstrup
Læs mere

Isbjerget risikerer udsættelse pga. betalingsstandsning

Brabrand Boligforenings og Tækker Groups prestigebyggeri Isbjerget på Århus Havn risikerer at blive yderligere forsinket efter flere af Jørn Tækkers firmaer er gået i betalingsstandsning. Byggeriet er allerede blevet forsinket da Tækker ikke kunne rejse den nødvendige kapital til at købe grunden af Århus Kommune. Byrådet har tidligere givet udsættelse med betaling og overdragelse af grunden til december. Ifølge Tækkers hjemmeside har Tækker Group mandag valgt at anmelde betalingsstandsning for

Blog: tirsdag 9. juni 2009

Fattige børn bor i Brabrand, Århus V og Viby

Tusinder af århusianske børn lever i fattigdom, og langt de fleste bor i Brabrand, Århus V og Viby. Og antallet er mere end fordoblet siden 1996. Det er især hos familier med anden etnisk baggrund end dansk at fattigdommen er størst: Mens kun 2,4 % af de etnisk danske børn lever i fattige familier, gælder det hvert femte barn af en indvandrer eller efterkommer af en indvandrer.  Følger man EU's fattigdomsdefinition

Blog: torsdag 7. maj 2009
Læs mere

Nyt fra beboerrådgivningen

Nye regler for ledige

450-timers-reglen, kontanthjælp "Det skal være uinteressant at komme til Danmark af økonomiske årsager" begrunder Bent Bøgsted fra Dansk Folkeparti et lovforslag med. Forslaget betyder at en gift kontanthjælpsmodtager skal arbejde 450 timer inden for 2 år for at få kontanthjælp. Lovforslaget blev fremsat af beskæftigelsesminister, Claus Hjorth Frederiksen. 6,2 mill. kr. regnede ministeriet med at ændringen ville betyde i besparelse om året. De, der mister deres kontanthjælp, og dermed

Magasinet 2009-05 Juni Artikler

Lejere smides ud fordi de ikke har råd til huslejen

Antallet af lejere, der bliver sat på gaden af fogeden, er steget voldsomt i Århus, og direktør for Brabrand Boligforening, Torben Overgaard mener, at indkomsterne ikke følger med prisudviklingen: "Når huslejen i den almene sektor stiger, og den sociale indtægt ikke stiger, så bliver der et større og større gab, og derfor vil der være flere, der kommer i økonomiske vanskeligheder," siger direktøren for Brabrand Boligforening Torben Overgaard ifølge DR P4

Blog: fredag 1. maj 2009

Lejere skal lære at spare på energien for en mio.

Energistyrelsen har bevilget ni mio. kr. til ni projekter, der skal sikre øgede energibesparelser i bygninger. Et af de støttede projekter har fokus på lejere og almene boliger. En del af projektet er en forsøgs-bygning, hvor energien skal sænkes ud fra kendt viden (den såkaldte energimærkning) og der skal  bl.a. også laves CO2-regnskab. Projektet gennemføres af  NRGi Rådgivning i samarbejde med KAB, Boligselskabernes Landsforening, TEKNIQ og Dansk Byggeri. Det forventes påbegyndt

Blog: fredag 24. april 2009

Nu får du varmepenge-check

Efter halvandet års tovtrækkeri om udbetaling af de 575 millioner kroner, som århusianske varmeforbrugere har betalt for meget, har byrådet endelig besluttet sig. Alle forbrugere får tilsendt en check, som ifølge Jyllands-Posten er på 3.000 kroner pr. husstand i gennemsnit. Pengene udsendes om et halvt års tid. Men det er ikke uden omkostninger. 2007: Udregningspris 200 mio Først forlød det fra kommunens embedsmænd, at det ville koste over halvdelen af pengene

Blog: tirsdag 24. marts 2009
Kommentar­spor (1)

Nu er krisen her! - og vi føler os måske lidt magtesløse

Jeg vil imidlertid gerne opfordre lejere og beboerbestyrelser til at tænke i proaktive baner - det er 2009, og dels fortjener vi nutidssvarende lejligheder og dels fortjener vi, at hjulene holdes i gang. Nu sidder nogen nok og tænker "hvad er det for Anker Jørgensen-kloning, der taler der" - men det mener jeg ikke. Det er en international markedsføringsøkonom, der taler, kan jeg oplyse. Personligt har jeg hæftet mig ved, at

Magasinet 2009-03 April Læserbreve
Læser­breve
Læs mere

Klummen

Ingen bus

Kommunen har ikke råd Sommetider kommer man til at ryste på hovedet over politisk spareiver! Man undrer sig over den hensynsløshed, der skinner igennem, når budskabet lyder: "Der skal spares, og nogle må det jo nødvendigvis gå ud over". I mit eksempel går det ud over borg­erne i Labing, Lyngby, Rætebøl og videre ind mod byen. Linie 116 må ikke køre den vej længere, selvom beboerne derude igennem 52

Magasinet 2009-03 April Klummen
Lyngby Kommentar­spor (1)
Læs mere

Ghetto­politik og helheds­plan

Om den forvredne politik, de mange stillinger og den dårlige samtale

Jeg har været aktivt med i de efterhånden 15 år, hvor den statslige politik har beskæftiget sig med de multietniske enklaver, som er det reelle udtryk for de almene boligområder, som populært og forkert kaldes ghettoer. Ved byudvalgets start skrev jeg artiklen "Byudvalgets forslag er mere af det forkerte", og her hvor Programbestyrelsen er færdig efter sine fire års arbejde, er en engageret indblanders overvejelser igen på sin plads.

Magasinet 2009-03 April Kommentaren
Kommentar • debat • politik
Læs mere

Slutspurt om helheds­planen

Inden sommer skal ønsker og forslag til helheds­planen munde ud i en dispositions­plan, der sætter årstal på, hvornår forandringerne skal ske

Århus kommune og Brabrand Bo­ligforening har nu aftalt den endelige tidsplan for færdiggørelsen af helhedsplanen for Gellerup og To­veshøj. Vi går nu ind i slutspurten, hvor det skal besluttes, hvordan bydelen skal udvikle sig i de kommende ti-tyve år. Planen skal vedtages af År­hus byråd og boligforeningens re­præsentantskab i februar 2010. Det betyder, at alle, der har forslag og ønsker til planen, skal komme frem med deres

Magasinet 2009-02 Marts Artikler
Toveshøj Debat-omtale
Læs mere

Gellerup Park Multiarena

Et forslag til byudvikling

Der har på det seneste været debat om placeringen af en multiarena i Århus, og det ser ud til, at politikerne har set sig varme på det nedlagte godsbaneareal i midtbyen. Som flere andre også har påpeget, kan det dog give problemer ved afviklingen af større arrangementer, idet trafikken vil komme til at belaste indre by. Desuden skriger hverken Aros eller Musikhuset vel på at få konkurrenter i baghaven.

Magasinet 2009-02 Marts Læserbreve
Gellerupparken Læser­breve • debat • politik • Kommentar­spor (1)
Læs mere

Bulldozer, kegler, perler og betonkasser

Rapport fra Perleparken, hvor alle blokke står endnu - og det har de heldigvis tænkt sig at blive ved med at gøre, fastslår Helle Hansen, formand for Gellerup­parkens afdelings­bestyrelse

En rådmand, en lokalredaktør og en tv-station har i den forløbne uge endnu en gang været med til at sætte Gellerup på dagsordnen med de helt store typer og fængende overskrifter - endda uden, at der har været ballade i området. "Seks blokke i Gellerup skal rives ned" fastslår rådmand Gert Bjerregaard og Venstre i en stort opsat artikel i JP Århus tirsdag. Nyheden følges straks op af TV2-Østjylland,

Magasinet 2009-02 Marts Kommentaren
Gellerupparken, Toveshøj Kommentar • kommentaren • Kommentar­spor (1)

Skatteudspil: Dyrere at bo til leje

Millioner tages fra de almene beboere. Regeringens udspil til den såkaldte forårspakke vil betyde, at lejere i almene boliger skal betale 600,- kr. mere i husleje om året ifølge en beregning fra Boligselskabernes Landsforening (BL). Mens husejerne forskånes og garanteres kompensation er det anderledes for lejerne, der kan se frem til at skulle betale moms af administrationsbidrag. Regeringen skønner at det vil koste lejerne 180 millioner, men BL mener, prisen løber

Blog: onsdag 25. februar 2009
Læs mere

Sommer­ferietilbud til børnefamilier

Nu er det tid til at søge feriehjælp

Beboerrådgiverne har atter brugt efteråret til at søge midler til vores sommerferieprojekt, hvor vi kan støtte børnefamilier med begrænset økonomi, således at disse familier også får en mulighed for at komme på ferie, selv om penge er små. Vi er glade for at kunne fortælle, at Arbejdsmarkedets Ferie Fond (AFF) har besluttet at yde en væsentlig støtte til vores ferieprojekt. Udover AAF har vi yderligere fået penge fra Tips-

Magasinet 2009-01 Februar Artikler
Flere afdelinger

Beboere har mindre at bekymre sig om

Boligpriserne vil rasle ned over hele landet. Det er værst i København og på Sjælland med prisfald på 20 - 26 % i løbet af de kommende tre år. I Midtjylland forventes faldet at blive 11.10 %. "I denne tid kan beboerne i de almene boliger prise sig lykkelige for, at de ikke skal bruge julen på at bekymre sig om faldne boligpriser", skriver Boligdselskabernes Landsforening (BL) Økonomer fra bl.a. Danske

Blog: søndag 21. december 2008

"LandsHyggefonden"

Efter at have læst Vagn Jacobsens betragtninger over Landsbyggefonden, drog jeg et dybt suk. Dette monster af en fond giver mind­elser om politisk beton og endeløse gange med kontorer indelukket med ligegyldighed og nussere. Det er måske meget muligt, at Landsbyggefondens grundidé var i orden, men realiteten er en ubevogtet penge­tank - åbenbart frit tilgængelig for politiske kandestøberes kolbøtter. Eller mere korrekt - skatteplyndring ad bagdøren, der i hvert fald IKKE

Magasinet 2008-10 December Læserbreve
Hans Brogesparken Læser­breve • debat • politik
Læs mere

Afd. 7/15: Afdelings­mødet

Hundehold og udlejning af fælleslokaler skiller vandene

Torsdag aften den 11. september 2008 var i afdelingerne Hasselhøj og Hasselengen afsat til beboermøde. Fælleslokalerne for de to afdelinger var godt fyldte med mødedeltagere, der var mere end villige til at debattere det meste af aftenen. Mødet blev åbnet af Lise Vendelbo, der som afdelingsformand var den ene af de 2 medlemmer i den fælles afdelingsbestyrelse. Grundet uenigheder havde mange af bestyrelsesmedlemmerne tidligere på året valgt at

Magasinet 2008-08 Oktober Afdelingerne
Hasselengen, Hasselhøj Debat-omtale
Læs mere

Energibesparelser er kommet på dagsorden

Både ejere og lejere er interesserede i at spare på eneergien

Interessen for at prioritere miljøet er stigende - også hos lejerne i almene boliger. Et flertal af lejere i almene boliger vil betale mere i husleje og/eller bytte deres personlige forbrug med en reduktion af CO2-forbruget, for at bekæmpe drivhuseffekten. Det viser en Gallupundersøgelse, som Boligkontoret Danmark har foretaget. Undersøgelsen omfattede 402 beboere i 61 boligselskaber Danske familier er klar til hjælpe med at nå Danmarks klimamål. Det konkluderer

Magasinet 2008-08 Oktober Artikler
Læs mere

Afd. 21: Møde i afdelingen

Hvor der også er plads til at hygge sig

Mødet i afdelingen i Hasselager var et lille møde med ca. 9 fremmødte beboere. Første punkt på dagsordenen var beretning fra afdelingen, hvor Birgit Sonja Leth Jensen lavede et fyldigt referat af årets gang. Hun var glad for de nye borde og bænke, som afdeling­en havde investeret i. Hun efterlyste lidt mere fælles opbakning i forhold til varetagelse af de fælles arealer. Direktør for Brabrand Boligforening,

Magasinet 2008-08 Oktober Afdelingerne
Hasselager
Læs mere

Hent det nye Skræppe­bladet november

Du kan nu hente den spritnye udgave af Skræppebladet fra hjemmesiden, http://skraeppebladet.dk Bladet kommer fra tryk sidst på ugen og omdeles herefter i beboernes postkasser, dvs. udgivelsen er omkring 31. oktober. I løbet af ugen bliver bladet også produceret i hjemmeside-format, men allerede nu kan du kigge rundt i hjemmesidens nye layout, der udbygges med mere funktionalitet og som vil få en omtale i december-udgaven. I dette nummer kan du

Blog: mandag 27. oktober 2008
Hans Brogesparken, Holmstrup
Læs mere

Det korte af det lange...

Om hvordan selvmål kan opfattes som sejr i en kompliceret verden

I nogle år har der været en hel del postyr i den almene sektor, fordi de politikere, der ønsker markedets overtag­else af den sociale politik, har taget penge i Landsbyggefonden til betal­ing af den statslige andel af det omsiggribende plejehjemsbyggeri. Når plejehjem bygges som almene boliger, er Landsbyggefondens formål i den forbindelse opfyldt, fordi sektorens egenfinansiering således øges! Nok om den sag. Næste runde Det BL-støttede

Magasinet 2008-02 Marts Kommentaren
Kommentar • politik

Afd. 5: Beboerrådgivning i Toveshøj

Hvem er beboerrådgiveren egentlig?

Jeg er uddannet socialrådgiver og har været beboerrådgiver i Toveshøj siden januar 2007. Jeg har åben rådgivning to gange om ugen på mit kontor i Tousgaardsladen, Edwin Rahrsvej 6B, 1.sal. Jeg kan også komme og besøge dig hjemme, hvis du ønsker det. Jeg har tavshedspligt, når beboerne henter hjælp hos mig. Jeg kan hjælpe med at opstille mulige løsninger på de problemer, beboerne kommer med. Det er altid

Magasinet 2008-01 Februar Afdelingerne
Toveshøj

Sider med emnet økonomi anvender blandt andet også disse emner:

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data