Artikler med emnet Toveshøj

I alt 1101 sider blev fundet. Her vises (resultatside 37)

Afd. 4: Aktiviteter frem i lyset

Undersøgelse af behovet for foreningslokaler i Gellerup og Toveshøj

I dag er mørke og kedelige kælderlokalerne under boligblokkene i Gellerup og på Toveshøj nærmest de eneste tilbud til de mange aktiviteter og foreninger, som findes i området. Men i forbindelse med helhedsplanen og lukningen af Nordgårdskolen åbner der sig måske en mulighed for at få aktiviteterne op over jorden op i lyset - i første omgang på skolen - men på længere sigt er der også tanker

Magasinet 2008-02 Marts Afdelingerne
Gellerupparken, Toveshøj
Læs mere

Afdelings­møder

Ordinære afdelings­møder i foråret 2008

Herved indkaldes til ordinære afdelingsmøder i henhold til vedtægternes §21 samt de beslutninger, der er blevet taget på de enkelte afdelingsmøder omkring afholdelse af ordinære afdelingsmøder. Foreløbig dagsorden Valg af dirigent Årsberetning fra afdelingsbestyrelsen Afdelingens årsregnskab for 2007 Evt. forslag Eventuelt Denne dagsorden gælder for følgende afdelinger: Afdeling VII/XV, Hasselhøj/Hasselengen: torsdag den 10. april 2008 kl. 19.00 i afdelingernes fælleshus, Hasselhøj 203 Afdeling XXII, Sonnesgården:

Magasinet 2008-03 April Afdelingsmøder
Flere afdelinger
Læs mere

Alle Meyere er nu på plads

Den 1. april starter de sidste viceværter

Det har været lidt svært at få hele holdet på 22 viceværter i Gellerup og Toveshøj fyldt op. De sidste begynder først nu "Det skyldes imidlertid ikke manglende interesse", fortæller projektleder Theo van Driessche. "Mange ville gerne, men ansættelsen sker som fleksjob, og mange af de interesserede var ikke fleksjobberetigede". For at kunne ansættes i fleksjob skal kommunen godkende, at man ikke præstere så meget som ansatte på almindelige

Magasinet 2008-03 April Artikler
Gellerupparken, Toveshøj

Millioner afsat til helheds­planen

Landsbyggefonden har reserveret 349 millioner kroner til indsatsen i Gellerup og på Toveshøj

Månedens gode nyhed har været, at Landsbyggefonden allerede på nu­værende tidspunkt har afsat 349 millioner kroner til at gennemføre helhedsplanen i Gellerupparken og Toveshøj. Det er resultatet af en foreløbig ansøgning, som Brabrand Boligforenings har sendt til fonden. Det er helt nyt, at Landsbyggefonden på den måde går ind og reserverer penge, som de netop har gjort det til helhedsplanen i Gellerup og Toveshøj. I alt er der forhåndsreserveret

Magasinet 2008-03 April Artikler
Gellerupparken, Toveshøj

Afd. 5: Beboerrådgivning i Toveshøj

Hvem er beboerrådgiveren egentlig?

Jeg er uddannet socialrådgiver og har været beboerrådgiver i Toveshøj siden januar 2007. Jeg har åben rådgivning to gange om ugen på mit kontor i Tousgaardsladen, Edwin Rahrsvej 6B, 1.sal. Jeg kan også komme og besøge dig hjemme, hvis du ønsker det. Jeg har tavshedspligt, når beboerne henter hjælp hos mig. Jeg kan hjælpe med at opstille mulige løsninger på de problemer, beboerne kommer med. Det er altid

Magasinet 2008-01 Februar Afdelingerne
Toveshøj
Læs mere

Afd. 5, 6, 11 og 12: Juletræsfester

Flere afdelinger festede op til jul

Laden og afd. 5 Toveshøj: "Jule-laden" var den 25. november et hyggeligt forum for 46 børn, der sammen med forældre, bedsteforældre og andre udgjorde en glad skare på over 80 personer, som fejrede julens komme i beboerhuset Tousgårdsladen. Dagen blev indledt i rigtig juleknasende stemning med juleklip, hvor børn og voksne klippede julepynt både til at tage med hjem og til at pynte juletræet i beboerhuset.

Magasinet 2008-01 Februar Afdelingerne
Flere afdelinger

Nyt fra beboerrådgiverne

Sommer­ferietilbud til børnefamilier

Det er morgen. Det er koldt. Det blæser. Det er vinter! Mens hele familien træder ud af af det varme hjem på vej mod institution, skole, arbejde mv. og mærker den kolde vind, der går gennem marv og ben, så føles sommeren som meget langt væk. Men... Beboerrådgiverne har atter brugt efteråret til at søge midler til vores sommerferieprojekt, hvor vi kan støtte børnefamilier med begrænset økonomi, således at

Magasinet 2008-01 Februar Artikler
Flere afdelinger
Læs mere

Årsmøde i Samvirket i Gellerup og Toveshøj

Alle ildsjæle kan komme med idéer på årsmødet d. 19/2

Nyt netværk mellem frivillige og professionelle ildsjæle i Gellerup skal være med til at skabe bedre samarbejde i lokalområdet til gavn for alle områdets beboere - ikke mindst områdets børn og unge. Tirsdag den 19. februar holder Samvirket i Gellerup og Toveshøj sit første ordinære årsmøde. Her vil deltagerne i netværket få en orientering om det forløbne års arbejde

Magasinet 2008-01 Februar Artikler
Toveshøj, Gellerupparken

Helheds­planen på vej til Gellerup

Efter et års snak og forhandlinger er rammerne for Helhedplanen på plads. Nu skal fire rådgivningsfirmaer komme med bud på, hvordan Gellerup-området skal se ud i fremtiden

Lige før jul vedtog Århus Byråd den store Helhedsplan for Gellerup og Toveshøj, som i løbet af de kommende fem til ti år skal være med til at omdanne boligområdet til en levende bydel. Og allerede i starten af december fik Helhedsplanen også tommelfingeren opad af repræsentantskabet i Brabrand Boligforening. Nu er grundlaget for at gå i gang med arbejdet på plads. Og Århus Kommune og Brabrand Boligforening er

Magasinet 2008-01 Februar Artikler
Toveshøj

Brug for flere Meyere

Stadig ledige stillinger til flexjobbere i Meyerprojektet i Gellerup og Toveshøj

Meyer-patruljen er gået på gaden, men endnu er truppen ikke helt oppe på de 22 mand (m/k), som projektet er normeret til i de kommende tre og et halvt år. Det er blandt andet situationen på arbejdsmarkedet med stor mangle på arbejdskraft, som smitter af på projektet. "Men der er rigtig mange interesserede, der henvender sig for at høre om deres muligheder for at blive Meyer, men en hel

Magasinet 2008-01 Februar Artikler
Toveshøj
Læs mere

25-års-jubilæum

H.C. Thygesens med mange facetter

H. C. Thygesen, leder af Brabrand Bo­ligforenings el-afdeling, fejrer den 7. december 25-års-jubilæum. Han kom i sin tid til boligforeningens el-afdeling fra en elinstallatør i Brabrand kaldet Svejstrup. Thygesens titel var vaskemaskinereparatør i afdelingerne Gellerupparken og Toveshøj. I dag er han leder af el-afdelingen i Brabrand Boligforening og har sammen med de øvrige medarbejdere i BB Service kontor på Grimhøjvej. Håndværkerafdelingen BB Service tæller 12 medarbejdere inden for vvs,

Magasinet 2007-10 December Foreningen
Toveshøj, Gellerupparken
Læs mere

Afd. 5: Juletur til Krusmølle

Juletur til Krusmølle ved Åbenrå

med mulighed for indkøb ved grænsen den 6. december 2007 Afgang kl.8.00 fra parkeringspladsen Edwin Rahrs Vej 8. Første stop er Uldum Kro, hvor vi får morgenbuffet. Derefter går turen mod grænsen, hvor der er ca, 2½ times ophold ved Otto Duborg og Pøedtz, hvor der er mulighed for at købe frokost og gøre indkøb. Illustration af Jesper Ankjær

Magasinet 2007-10 December Afdelingerne
Toveshøj
Læs mere

Afd. 5: Fastelavnsfest

Fastelavnsfest den 3. februar 2008

Se nærmere opslag i opgangene om tilmelding venlig hilsen bestyrelsen Inga Bech Janesvej 39

Magasinet 2007-10 December Afdelingerne
Toveshøj

Syv opgange til hver Meyer

11 lokale gårdmænd - Meyere - klar til at tage fat i december

De mange stole i frokoststuen hænger på tomme borde og venter på, at de første Meyere kommer og tager dem i brug. Det sker tirsdag d. 4. december, hvor 11 nye medarbejdere har første arbejdsdag som lokale gårdmænd med fokus på affald i Gellerupparken og på Toveshøj. Fra den dag vil projektleder Theo ikke længere gå rundt alene i de syv store lokaler ved Bazar Vest, hvor Meyer-projektet har

Magasinet 2007-10 December Foreningen
Toveshøj, Gellerupparken
Læs mere

Arbejdet med helheds­planen

Kommentar om arbejdet med Gellerupområdets helheds­plan

Den foreliggende helhedsplan, som Århus Byråd og boligforeningens re­præsentantskab hver for sig kan god­kende, ændre eller forkaste her inden årsskiftet, har nu været fremlagt et halvt år, uden at nogen reelt har haft mulighed for offentligt at debattere den. Der har godt nok været et par møder, hvor vi topfolk (kommunens magistrat og boligforeningens bestyrelse), der i dølgsmål har udarbejdet planen, har haft ordet og venligt villet svare på

Magasinet 2007-10 December Kommentaren
Toveshøj Kommentar • debat • politik
Læs mere

Vintersvampe på Holmstrup Mark

Svampe til både dekoration og spise i vinterkulden

Selvom de fleste måske forbinder svampejagt med efterårsferie, er der mulighed for at finde svampe hele året. Ikke mindst her i vintermånederne på Holmstrup Mark, hvor det er forholdsvis let at finde nye og friske svampe - der er ikke mange af dem, og det er de færreste som er spiselige. Men flere er gode at tørre og bruge i juledekorationer. Det er let for beboerne i afdeling Toveshøj,

Magasinet 2007-10 December Artikler
Flere afdelinger

Afd. 5: Juletur til Krusmølle ved Åbenrå

Mulighed for indkøb ved grænsen den 6. december 2007

Afgang kl. 8.00 fra parkeringspladsen Edwin Rahrs Vej 8. Første stop er Uldum Kro, hvor vi får morgenbuffet. Derefter går turen mod grænsen, hvor der er ca, 2½ times ophold ved Otto Duborg og Pøedtz, hvor der er mulighed for at købe frokost og gøre indkøb. Efterfølgende afgang mod Krusmølle ved Åbenrå, hvor vi bliver modtaget af en fortæller, der beretter om møllens historie. Så er der kaffe, kage

Magasinet 2007-09 November Afdelingerne
Toveshøj

Kombineret udlejning

Der er nu indført kombineret udlejning i Gellerup­parken og på Toveshøj

Kombineret udlejning betyder: - at boligsøgende, der i mere end 6 sammenhængende måneder, har modtaget kontanthjælp, starthjælp eller introduktionsydelse, ikke kan tildeles en ledigbleven lejlighed, hvis lejligheden kan udlejes til andre. Det gælder dog ikke ansøgere, der allerede bor i afdelingen og ønsker at flytte internt. Ansøgere, der afvises efter reglerne om kombineret udlejning, skal af kommunen tilbydes en passende erstatningsbolig andetsteds. Kan tomme boliger i Gellerupparken og Toveshøj

Magasinet 2007-09 November Foreningen
Toveshøj, Gellerupparken

Ingen tvinges ud af området

Beboere i Gellerup og Toveshøj behøver ikke at frygte helheds­plan

Helhedsplan kommer ikke til at tvinge beboere i Gellerupparken og på Toveshøj væk fra området. Tryghedsgarantien gælder for alle beboere, der ikke behøver at frygte at skulle flytte fra Gellerup-området på grund af Århus Kommunes og Brabrand Boligforenings helhedsplan. Der har i pressen været omtale af planen, så man som beboer kunne få den opfattelse, at der snart skulle rives nogle blokke ned. Det har naturligt skabt frygt hos

Magasinet 2007-09 November Foreningen
Toveshøj, Gellerupparken

Grønt lys for Helheds­planen

"Jeg forventer, at Helheds­planen bliver gennemført i den form, som nu foreligger," udtaler næstformand i Brabrand Bolig­forenings bestyrelse Keld Albrechtsen til Skræppe­bladet.

Høringsfasen, hvor beboere i Gellerupparken og Toveshøj, Århus' øvrige borgere og andre interesserede har haft mulighed for at kommentere indholdet i Helhedsplanen, er nu slut. Der er kommet en del forslag og indvendinger, men ikke noget, der for alvor rokker fundamentalt ved Planens overordnede principper, siger Keld Albrechtsen, der forventer, at den reviderede Helhedsplan vil blive vedtaget af Århus Kommune og Brabrand Boligforening i starten af december. Hvis alt

Magasinet 2007-09 November Tilføjelser - kun online
Toveshøj, Gellerupparken

Helheds­plan på sporet

Opbakning fra hele byrådet til Helheds­planen for Gellerup og Toveshøj

Med Brabrand Boligforenings for­eningsråd bænket på tilhører­plads­erne i byrådssalen gav alle de lokale politikere på tværs af det politiske spektrum tilsagn om støtte til Helhedsplanen for Gellerup og Toveshøj. Der foregik på byrådsmødet onsdag den 21. november. Sagen blev dog lige sendt en lille tur omkring økonomi­ud­valget til yderligere præcisering, inden byrådet forventeligt enstemmigt vedtager den store plan på byrådsmødet den 5. december. Selv om hele byrådet er indstillet

Magasinet 2007-10 December Artikler
Toveshøj, Gellerupparken politik

Sider med emnet Toveshøj anvender blandt andet også disse emner:

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data